Održana 13. sjednica Gradskog vijeća

Nastavljajući svoj rad u ovom mandatu, Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 19. ožujka svoju 13. sjednicu.

Nakon usvajanja Dnevnog reda s osam točaka, uslijedilo je prihvaćanje Zapisnika s prethodno održane sjednice na koji je vijećnik Stjepan Črepinko imao primjedbu koja se odnosila na izostavljanje njegova navoda da je pitanje koje je postavio za vrijeme trajanja aktualnog sata postavljeno ispred kluba vijećnika HSS-a. Nakon iznesene primjedbe Zapisnik je prihvaćen. 

Sjednica je nastavljena pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Vijećnik Zorislav Rodek pitao je da li Grad Lepoglava razmišlja o nabavci novih vatrogasnih vozila i izgradnji vatrogasnih domova te kada će biti završen projekt izgradnje društvenog doma u Kameničkom Podgorju. Gradonačelnik Marijan Škvarić odgovorio je da se krenulo s pripremama za pokretanje postupka nabave novog navalnog vatrogasnog vozila za potrebe DVD-a Lepoglava, vrijednog oko dva milijuna kuna. Nadalje, istaknuo je gradonačelnik, definiran je program za razvoj vatrogastva u okviru kojeg se u narednih 10 godina planira ulaganja u vatrogastvo u visini od oko 10 milijuna kuna.
Ovih je dana dobivena građevinska dozvola za gradnju objekta vatrogasnog centra u Lepoglavi. Vatrogasni dom u Višnjici planiramo urediti kroz projekt povećanja energetske učinkovitosti, a što se izgradnje društveno-vatrogasnog doma u Kamenici tiče, u planu je ove godine idejni projekt dići do razine glavnog projekta, a nakon toga ishoditi građevinsku dozvola. Tako bi projekt izgradnje doma u Kamenici, koje nešto zahtjevniji s obzirom na to da je pri tom potrebno urediti i sam centar Kamenice, bio spreman za prijavu na neki od fondova koji će se otvoriti – rekao je gradonačelnik. 
Što se nastavka radova na izgradnji društvenog doma u Kameničkom Podgorju, zaključen je postupak javne nabave te je odabran je izvođač radova koji su trebali početi ovog tjedna no zbog vremenskih su prilika odgođeni, pojasnio je gradonačelnik Škvarić te najavio da će gradnja doma biti dovršena u ovoj godini.

Kako se planira riješiti novonastali problem parkiranja u centru Lepoglave, pitao je vijećnik Milan Pavleković. Naime, zbog postavljanja rampi i ograničavanja parkiranja na parkiralištu restorana Ivančica, a što je reakcija na zahtjeve građana da se riješi problem parkiranja kamiona na navedenom parkiralištu, sad se događa da se za parkiranje koriste okolni prostori u centru Lepoglave. Vijećnik Pavleković pitao je i koji projekt je Grad Lepoglava prijavio na natječaj koji je raspisao LAG Sjeverozapad, a vezano za mjeru 7.4.1. U odgovoru na prvo pitanje, gradonačelnik Marijan Škvarić istaknuo je da Grad Lepoglava planira kod Sportsko-rekreacijskog centra u Lepoglavi urediti prostor na kojem bi se mogli parkirati kamioni. Tako bi ih, dodao je gradonačelnik, maknuli iz centra Lepoglave. Nadalje, od Kaznionice bi se zatražilo da ukloni postavljenje rampe na ulazu na parkiralište ispod restorana kako bi se taj prostor, bez ograničenja, mogao koristiti za parkiranje turističkih autobusa i osobnih automobila.
U odgovoru na drugo pitanje gradonačelnik je informirao nazočne da je Grad Lepoglava na navedeni natječaj prijavio projekt uređenja travnatog terena na igralištu u Lepoglavi. Vrijednost te investicije iznosi oko 500.000 kuna, a kroz navedeni natječaj osigurat će se polovica od tog iznosa.

Da li u bližnjoj budućnosti postoji mogućnost za dodatno smanjenje iznosa kojim roditelji financiraju boravak djece u dječjim vrtićima ili čak potpuno ukidanje plaćanja vrtića, pitao je vijećnik Stepan Vresk. S obzirom na to da je Grad Lepoglava odlučio sufinancirati odlazak vrtićke djece logopedu, koji od nedavno radi u Lepoglavi, vijećnika Vreska zanimalo je po kojim uvjetima roditelji mogu prijaviti dijete na logopedski tretman i zašto tim programom nisu obuhvaćen djeca osnovnoškolske dobi.
U odgovoru na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić je rekao da će se mogućnost daljnjih smanjenja iznosa kojim roditelji financiraju boravak djece vrtiću, pa čak i ukinuti plaćanje vrtića, moći razmatrati kada s radom počne dječji vrtić u Višnjici te kada će se znati koliki je ukupan broj djece u vrtićima.
Nakon što su u suradnji s logopedicom Sanjom Očuršćak Žuliček provedena analiza u dječjim vrtićima i utvrđene potrebe za uslugama logopeda, odlučili smo sufinancirati tretmane na koje djeca odlaze. Cijena jednog tretmana je oko 150 kuna od čega Grad, s roditeljima koji s Gradom potpišu ugovore, podmiruje trošak u visini od 100 kuna – pojasnio je gradonačelnik u odgovoru na drugo pitanje vijećnika Vreska. Pojasnio je da programom nisu obuhvaćeni osnovnoškolci budući da su osnovne škole pod ingerencijom Varaždinske županije, ali da je predloženo ravnateljima da zatraže od svog osnivača da na ovaj način podupru ovaj program kako bi se on proširio i na osnovnoškolce. 

Vijećnica Marija Ribić pitala je hoće li radovi na uređenju objekta Doma zdravlja u Lepoglavi biti završeni u ovoj godini te u kojoj je fazi projekt Centar za posjetitelje. 
Dom zdravlja je u ingerenciji Varaždinske županije odnosno županijskog Doma zdravlja. No, projektnu dokumentaciju za radove koji se sada izvode financirao je Grad Lepoglava. Tu je dokumentaciju, sa zahtjevom da se pokrenu navedeni radovi, Grad dostavio Domu zdravlja Varaždinske županije. Temeljem te inicijative prijašnji je župan taj projekt uputio resornom ministarstvu i pretprošle je godine, u 11. mjesecu, taj ugovor i potpisan. Nakon godinu i tri mjeseca čekanja radovi su krenuli. Prema informacijama koje imam radovi bi trebali biti završeni ove godine. Službene smo informacije o dinamici radova pismenim putem tražili od ravnatelja Doma zdravlja, no odgovor nismo dobili. Nedavno su radove obišli zamjenici župana, no nikome se iz Grada Lepoglave pri tom nisu javili – dogovorio je na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić.
Što se projekta Centar za posjetitelja tiče, gradonačelnik je rekao da je iz Ministarstva kulture stigla potvrda za nastavak projekta. Riječ je o iznosu od 284.000 kuna za izradu daljnje dokumentacije. 

Vijećnik Željko Šoštarić prvo je pitanje postavio predsjedniku Gradskog vijeća, Robertu Dukariću. Odnosilo se na njegov intervju objavljen u zadnjem broju Gradskog lista. Vijećnik Šoštarić tražio je pojašnjenje koja su to pitanja koja navodi predsjednik Gradskog vijeća Dukarić, a koja su bila razlog razlaza HDZ-a i HSS-a na lokalnoj gradskoj razini. Drugo je pitanje uputio gradonačelniku Marijanu Škvariću kojeg je tražio da ga izvijestio da li je kao zastupnik u Saboru bio na sjednici na kojoj se glasalo o zakonu temeljem kojeg je Grad Lepoglava izgubio sredstva koja su se u njegov proračun slijevala temeljem brdsko-planinskog statusa i da li je glasao za taj zakon.
Što se tiče HDZ-a i HSS-a, nismo održavali sastanke niti sjednice pa nije bilo formulirano niti jedno pitanje – odgovorio je predsjednik Gradskog vijeća, Robert Dukarić.
Vlada SDP-a je predložila izmjene zakona o brdsko-planinskom području i područjima od posebne državne skrbi te potpomognutim područjima s kojima se nisam slagao. Da, bio sam na toj sjednici Sabora i moj glas nije bio presudan za prolazak tog zakona, ali glasao sam za – odgovorio je gradonačelnik Škvarić dodajući da se kao član Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu i regionalni razvoj zalagao da se donese zakon zahvaljujući kojem su ta sredstva vraćena Gradu Lepoglavi.

Da li je Županijska uprava za ceste poslala plan rada odnosno plan ulaganja na području Grada Lepoglave za 2019. godinu temeljem kojeg bi dobili uvid u to što se planira raditi po pitanju uređenja cesta na gradskom području, pitao je vijećnik Siniša Štefičar posebno ističući potrebu uređenja ceste kroz naselje Crkovec.
Grad Lepoglava je Županijskoj upravi za ceste uputio zahtjev za dostavom iskaza namjere i popis aktivnosti koje će provoditi na području Grada Lepoglave, ali odgovor nismo dobili – pojasnio je u odgovoru gradonačelnik Škvarić. Dodao je da bi sanacija navedene ceste trebala biti prioritet isto kao i sanacija klizišta na županijskoj cesti u Kameničkom Podgorju.

Vijećnica Ružica Kučar pitala je gradonačelnika da li tko u Gradu vodi brigu o zapuštenim zelenim površinama uz nogostupe. Upozorila je i na zapušten borik u blizini Kaznionice kao i zelene površine uz cestu prema groblju.
S koncesionarom kojem su dodijeljeni poslovi održavanja zelenih površina odradili smo određene aktivnosti usmjerene rješavanju tog problema. Imamo problema sa zelenom površinom uz nogostup pored Lepe. Vlasnik te površine upravo je Lepa koja je tu površinu do sada održavala. Borik uz nekadašnji zid Kaznionice, uz koji se nalazi spomen obilježje, u ingerencije je Varaždinske biskupije kojoj smo uputili zahtjev za pokretanje procedure za sanaciju navedenog zida koji se nedavno urušio. Što se borika na tom području tiče, Grad je s Institutom za šumarstvo sklopio ugovor u okviru kojeg će se napraviti analiza postojećeg stanja i temeljem nje odrediti daljnji koraci. Borik prema Ivan brdu u vlasništvu je Kaznionice s kojom pregovaramo oko uređenja tog prostora – pojasnio je gradonačelnik istaknuvši da postoje problemi s održavanjem površinama koje nisu u gradskoj ingerenciji.

Kako to da će gradske stipendije studentima biti dodijeljene sada iako je akademska godina počela u 10. mjesecu te zašto je dodijeljeno 23 stipendije, pitao je vijećnik Boris Šinko. Vijećnik Šinko pitao je i zašto je u zadnjem broju Gradskog lista informacija o sjednici Gradskog vijeća svedena na minimum i pri tom su izostavljena pitanja vijećnika i odgovori koji su na postavljena pitanja dani. Vezano za stipendije, gradonačelnik Škvarić je odluku da se stipendije dodijele sada, a ne početkom akademske godine obrazložio time da studenti dobivaju stipendije iz više različitih izvora pa se događalo da odustanu od gradske stipendije što je za sobom povlačilo promjene na listama i stvaralo probleme. Ujedno, događalo se da neki od studenata, koji su ostvarili pravo na stipendije, nakon dva do tri mjeseca odustanu od studija što je također stvaralo probleme, kako Gradu tako i njima. Zbog tih je razloga, pojasnio je gradonačelnik, donesena odluka da se stipendije dodijele kasnije, ali i da se studentima po potpisu ugovora o stipendiranju isplati cjelokupni iznos stipendije. 
Prošle godine bilo je manje studenata koji su koristili gradske stipendije budući da su ostvarili pravo na stipendiju na drugim razinama. Gotovo svi oni koji su se javili na gradski natječaj ostvarili su pravo na stipendije i čak nismo potrošili cjelokupni planirani iznos. S obzirom na to iskustvo ove smo godine dodijelili manji broj stipendija, ali višeg iznosa – istaknuo je gradonačelnik pojašnjavajući zašto je smanjen broj stipendija koje se dodjeljuju ove akademske godine.
Što se objave informacije s Gradskog vijeća u Gradskom listu tiče, gradonačelnik je rekao da je stvar urednika i njegove procijene što će biti objavljeno u Gradskom listu. Kao alternativu objavama informacija sa sjednica Gradskog vijeća, gradonačelnik je predložio da se na gradskoj internet stranici objavi tonski zapis sa sjednice tako da građani mogu čuti što na sjednici događalo. 

Vijećnik Stjepan Maček pitao je gradonačelnika što Grad Lepoglava može učiniti da se “ugasi motorna pila” odnosno smanji buka koju u noćnim satima stvara motorna pila na pilani u Čretu, a na što se tuže građani koji žive na tom gradskom području. Vijećnik Maček pitao je gradonačelnika i što je s nogostupom u Žarovnici odnosno kada će se nastaviti radovi na njegovoj izgradnji. 
Grad Lepoglava je uputio dopis i tražio očitovanje vlasnika pilane. Uz to, i osobno sam razgovarao s vlasnikom koji je pojasnio da pilana radi u tri smjene i da se tijekom dana nastoje odraditi sve pripreme za noćnu smjenu kako se tijekom noći ne bi trebalo raditi s motornom pilom. No, pojasnio je vlasnik, ponekad se ukaže potreba za dodatnom obradom ili doradom odnosno za korištenjem pile – odgovorio je gradonačelnik te dodao da ako se tijekom cijele noći čuje buka da je potrebno pozvati inspekciju koja će izmjeriti buku i temeljem rezultata donijeti odluku o postupanju.
Vezano za nogostup u Žarovnici gradonačelnik je odgovorio da je iz Županijske uprave za ceste, koja provodi navedeni projekt, najavljeno da će gradnja nogostupa biti nastavljena i nogostup izgrađen.

Kada će Grad Lepoglava za poljoprivredu izdvojiti više od 230.000 kuna, koliko sada izdvaja na  godišnjoj razini, pitao je gradonačelnika vijećnik Stjepan Črepinko. Drugo pitanje vijećnik Črepinko postavio je ispred kluba HSS-a. Pitao je gradonačelnika da li u proračun planira odmah uvrstiti sredstva koja bi omogućila da pohađanje vrtića u Gradu Lepoglavi bude besplatno. Kad je o pomoći za poljoprivrednike riječ, poljoprivrednici trebaju koristiti sredstva koja im se nude na nacionalnoj razini, a potom i ona koja nude akcijske grupe poput LAG-a Sjeverozapad koji je nedavno kroz natječaj ponudio 2.5 milijuna kuna za razvoj poljoprivrede, istaknuo je gradonačelnik Škvarić u odgovoru na prvo pitanje vijećnika Črepinka. Dodao je da Grad Lepoglava niz godina provodi programe razvoja poljoprivrede u okviru kojeg raspisuje natječaje na koje se poljoprivrednice baš i ne javljaju.
Ne možemo to napraviti u ovom trenutku, ali slažem se s vama da si postavimo taj cilj. Težit ćemo tome – odgovorio je gradonačelnik na drugo pitanje vezano za plaćanje vrtića te istaknuo da Grad Lepoglava nizom programa pomaže roditeljima. 

Vijećnika Ignaca Lončara zanimalo je kada će biti isplaćena uskrsnica za umirovljenike i koliko će iznositi.
Uskrsnica će iznositi 100 kuna, a s isplatom krećemo 1. travnja – najavio je gradonačelnik te dodao da će se cenzus za dobivanje uskrsnice najvjerojatnije podići na 1.800 kuna. 

Vijećnik Alen Mađar pitao je da li se planira uređenje društvenog doma u Očuri te da li postoji mogućnost da se uvede simbolična naknada za njegovo korištenje kako bi se pokrili troškovi njegova korištenja.
Gradonačelnik je u odgovoru podsjetio da su prije pet-šest godina, zajedno sa suvlasnikom, izvedeni određeni zahvati na uređenju navedenog doma.
U Gradu planiramo urediti društvene domove pored sportskih igrališta, a nakon toga u dogovoru sa suvlasnikom planiramo krenuti u projekt energetske obnove društvenog doma u Očuri – odgovorio je gradonačelnik.

Da li bi se u okviru raspisanog javnog poziva za poticaje u poljoprivredi mogla izdvojiti sredstva za kupnju žutih ploča koje se koriste kod suzbijanja fitoplazme u vinogradima, a koje bi se podijelile članovima Udruge vinograda, vinara i voćara Klopotec, pitao je gradonačelnika vijećnik Tonko Županić. Drugo pitanje vijećnika Županića odnosilo se na javni natječaj za udruge. Pitao je kada se očekuje završetak navedenog natječaja.
Gradonačelnik je u odgovoru na prvo pitanje istaknuo da Grada planira nabaviti navedene žute ploče te ih, s ciljem suzbijanja fitoplazme, podijeliti vinogradarima. Što se natječaja za udruge tiče, gradonačelnik je istaknuo da je natječaj u analitičkoj fazi, a da će se za dva do tri tjedna pristupiti potpisivanju ugovora o dodijeli sredstava udrugama koje su se na natječaj prijavile i čiji su projekti i programi ostvarili pravo na gradsku potporu.

Roditelji će vrtić plaćati prema materijalnim mogućnostima 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su na sjednici prihvatili Odluku o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja Grada Lepoglave u dječje vrtiće u 2019. godini. Tom je odlukom utvrđena ekonomska cijena redovnog primarnog programa boravka djece u dječjem vrtiću u iznosu od 1.360 kuna. Iznosi s kojima će roditelji participirati u plaćanju ekonomske cijene vrtića utvrđeni su temeljem imovinskog cenzusa  odnosno prema materijalnim mogućnostima roditelja. Tako će najmanji iznos koji će roditelji plaćati za boravak djeteta u vrtiću biti 428 kuna, a najviši 650 kuna. Utvrđene su i olakšice u plaćanju prema kojima će se za drugo dijete u redovitom programu plaćati 50 % manje od iznosa u cijeni programa, za treće i svako sljedeće dijete u redovitom programu roditelji su u cijelosti oslobođeni plaćanja, a 50 % manje od iznosa sudjelovanja u cijeni programa plaćat će se za dijete roditelja invalida Domovinskog rata, za dijete sa smetnjama u razvoju i za dijete samohranog roditelja.
Kriteriji su isti za svu djecu bez obzira da li borave u Dječjem vrtiću Lepoglava ili privatnom vrtiću. Time smo izbjegli diskriminaciju i svima omogućili jednake uvjete korištenja vrtića – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.
Na sjednici je prihvaćena Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Lepoglave koja Gradskom vijeću daje mogućnost da kod određivanja termina održavanja izbora za vijeća mjesnih odbora ne bude striktno vezano određenim datumom.