ODRŽANA 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave – Robert Dukarić novi predsjednik Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 3. travnja svoju 14. sjednicu koja je započela podnošenjem prijedloga za dopunu dnevnog reda. Vijećnik Mario Galinec (HDZ) podnio je prijedlog da se dnevni red sjednice dopuni prijedlogom za razrješenje Hrvoja Kovača (SDP) s mjesta predsjednika Gradskog vijeća. Ujedno, predložio je da se u dnevni red uvrsti prijedlog da se za predsjednika Gradskog vijeća izabere vijećnik Robert Dukarić (HDZ). Navedeni prijedlozi prihvaćeni su većinom od sedam glasova vijećnika iz redova HDZ-a i HNS-a dok je šest vijećnika, riječ je o vijećnicima SDP-a, HSS-a, NS Reformista i nezavisnom vijećniku Borisu Šinku, bili protiv smatrajući da obrazloženje dano uz prijedlog razrješenja nije ponudilo razlog za smjenu dosadašnjeg predsjednika Gradskog vijeća kojeg je, većinom od sedam glasova vijećnika HDZ-a i HNS-a, na mjestu predsjednika zamijenio vijećnik Robert Dukarić (HDZ). Vijećnik Boris Šinko (nezavisni) predložio je da se dnevni red sjednice dopuni i točkom u kojoj bi se raspravljalo o problematici vodoopskrbe na području Grada Lepoglave i donošenjem odluke kojom Gradsko vijeće iskazuje protivljenje da se tvrtki Varkom dodijeli uslužno područje Grada Lepoglave. Predložena dopuna dnevnog reda nije prihvaćena budući da je većina od sedam vijećnika HDZ-a i HNS-a bila protiv njenog uvrštenja u dnevni red. Pod predsjedanjem novog predsjednika, Roberta Dukarića, sjednica je nastavljena pitanjima vijećnika.

Kakvi su daljnji planovi vezani za izgradnju društveno-vatrogasnog doma u Kamenici te koliko se radova na sanaciji klizišta i uređenju ceste kroz Kameničko Podgorje planira realizirati tijekom ove godina, zanimalo je vijećnika Zorislava Rodeka (HNS). Gradonačelnik Marijan Škvarić, u odgovoru na prvo pitanje, najavio je da se, nakon izgradnje temelja, u ovoj godini planira pokretanje sljedeće faze izgradnje doma za što su u proračunu i osigurana potrebna sredstva. Dodao je da se za nastavak izgradnje doma planira i korištenje sredstava iz fondova Europske unije. Što se Kameničkog Podgorja tiče, istaknuo je, da u ovoj godini Županijska uprava za ceste, na inicijativu Grada Lepoglave koji sufinancira izradu dijela projektne dokumentacije, prijavila na natječaj za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti te dobila sredstva kojima je u ovoj godini sanirano jedno klizište, dok je drugo u fazi završetka. Dodao je da će preostala klizišta, prema najavi ŽUC-a i župana Varaždinske županije, biti sanirana tijekom ove godine te da će se dijelom u ovoj godini, a dijelom u idućoj, preasfaltirati sama prometnica. Koje programe pomoći i potpore za građane, nakon dodijeljenih stipendija, podijeljenih uskrsnica i pokretanja programa Zaželi, Grad Lepoglava planira realizirati u ovoj godini te kada će početi tekuće održavanje lokalnih nerazvrstanih cesta i popravak javne rasvjete, pitala je vijećnica Marija Ribić (HNS). Grad Lepoglava će u ovoj godini pokrenuti i programe potpore za poljoprivrednike te male i mikro poduzetnike kao i program demografskih potpora za mlade obitelji, najavio je gradonačelnik Škvarić. Najavio je, odgovarajući na drugo pitanje vijećnice Ribić, i skori početak tekućeg održavanja lokalnih nerazvrstanim cestama kao i radova na otklanjanju kvarova na javnoj rasvjeti.

Vijećnik Milan Pavleković (HNS) pitao je gradonačelnika za što će se iskoristiti 2.3 milijuna eura koje je Grad Lepoglava osigurao kroz Fond solidarnosti. Pitao je i kakve mjere Grad Lepoglava planira poduzeti s ciljem sprječavanja neodgovornog spaljivanja korova. Sredstva iz Fonda solidarnosti namijenjena su za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda i potresa, a Grad Lepoglava će ih iskoristiti za sanaciju klizišta, sanaciju oko 10 kilometara nerazvrstanih cesta na pograničnom gradskom području te sanaciju mosta Putine, odgovorio je gradonačelnik. Kad je u pitanju neodgovorno spaljivanje korova, gradonačelnik je istaknuo da je riječ o zastarjeloj,  opasnoj i neučinkovitoj mjeri s puno negativnih posljedica. Za suzbijanju takve prakse najavio je poticanje na korištenje drugih agrotehničkih mjera te strože kontrole, a podsjetio je i na kazne koje prijete građanima koji izazovu požar.

Najavio je i skori sastanak s vatrogascima s kojima će, s ciljem smanjenja rizika od posljedica nastanka požara, također razgovarati o toj problematici. Vijećnik Boris Šinko (nezavisni) pitao je gradonačelnika zašto već duže vrijeme ne službenoj internet stranici Grada Lepoglave ne radi poveznica na kojoj građani mogu Gradu poslati svoje prijedloge i kritike. Vijećnik Šinko prozvao je gradonačelnika da s medijima nije na zakonit način, odnosno bez provedenog javnog poziva, sklopio ugovore o informiranju te ga pitao kako su im onda plaćeni računi za informiranje za protekla tri mjeseca. U odgovoru na prvo pitanje gradonačelnik je istaknuo da je u tijeku izrada nove službene internet stranica Grada Lepoglave koja će biti gotova do kraja ove godine te da će ti nedostaci biti otklonjeni. Istaknuo je pri tom da građani na brojne druge načine mogu Gradu iznijeti svoje prijedloge i kritike. U odgovoru na drugo pitanje gradonačelnik je istaknuo da nije istina da je suradnja s medijima dogovorena na nezakonit način. Pojasnio je da su mediji ti koji predlažu i nude suradnju te da, uz navedenu, još uvijek postoji mogućnost sklapanja ugovora s medijima kao što je Grad i dosad činio.

Vijećnica Štefica Erdec (SDP) također je svoja pitanja postavila gradonačelniku. U prvom je pitala što će Grad poduzeti vezano za parkiranje automobila u središnjem gradskom parku, čime se narušavao smisao postojanja parka, kao i uz prometnicu kod novog groblja čime se blokira prometovanje navedenom prometnicom. Pitala je i da li su stupići postavljeni uz prometnicu u centru Lepoglave trajno rješenje. Gradonačelnik Škvarić, odgovarajući na prvo pitanje, najavio je uređenje gradskog parka u koji će biti zabranjen ulazak automobilima. Do tada, zatražit će da se u rješavanje ovog problema uključe policija i komunalno redarstvo. Odgovarajući na drugo pitanje, gradonačelnik je istaknuo da su stupići postavljeni uz suglasnost policije, a s ciljem sprječavanja parkiranja automobila na nogostupu. Konačan cilj, dodao je gradonačelnik, je cjelokupno uređenje gradskog centra.

Vijećnik Vjeran Ježek (NS Reformisti) zatražio je da Grad ispita o čemu se radi, a vezano za pritužbe građana da se iz nekadašnjeg pogona Lepe, danas tvrtke Niehoff, širi štetni dim popraćen česticama koje zagađuju zrak. Isto tako, istaknuo je vijećnik Ježek, građani Budima se bune zbog iste situacije vezane za asfaltnu bazu. Vijećnik Ježek pitao je gradonačelnika i kada se planira polaganje kamena temeljca budućeg vatrogasnog centra u Lepoglavi. Gradonačelnik Škvarić pojasnio je, u odgovoru na prvo pitanje, da Grad Lepoglava može od vlasnika navedenih tvrtki zatražiti samo potvrdu da poštuju sve mjere propisane zakonom. Pri tom je naveo da su u asfaltnoj bazi, upravo na inicijativu Grada Lepoglave, ugrađeni novi filteri koji sprječavaju izlazak svih štetnih čestica. Poručio je da je želja Grada da se proizvodnja nastavi i odvija uz poštivanje svih zakonskih regulativa vezanih za zaštitu okoliša. Što se postavljanja kamena temeljca za novi vatrogasni centar tiče, gradonačelnik je istaknuo da je dokumentacija za njegovu izgradnju spremna, no da se čeka otvaranje natječaja na koji će biti prijavljen projekt njegove izgradnje, istog natječaja na koji je bio prijavljen projekt rekonstrukcije i nadogradnje objekta Dječjeg vrtića Lepoglava koji je tada, a što se danas potvrđuje ispravnim, bio prioritet. Nezadovoljan dobivenim pismenim odgovorom na pitanje postavljeno na prošloj sjednici Gradskog vijeća, a vezano za cijenu izrade monografije o Lepoglavi koju smatra previsokom, vijećnik Željko Šoštarić (HSS) zatražio je da mu se dostave svi troškovi stavki vezanih za njenu izradu. Vijećnik Šoštarić postavio je još jedno pitanje. Pitao je zašto je Grad Lepoglava prekršio Zakon o proračunu tako da nije izvršio zakonsku obavezu kojom je propisano da mora omogućiti objavu isplata iz proračuna iz koje će biti vidljivo kome su sredstva isplaćena, koliko je sredstava isplaćeno, o kakvom je rashodu riječ, tko je primatelj sredstava, uključujući i njegov OIB te ime i prezime fizičkih osoba u korist kojih se vrše isplate iz proračuna. Kad je o izradi monografije riječ, gradonačelnik je pojasnio da Grad Lepoglava može predočiti samo one stavke troškova izrade monografije kojima raspolaže dok ostale može dati nakladnik. U odgovoru na drugo pitanje gradonačelnik je istaknuo da je rok za navedeno do srpnja i da će ga Grad ispoštovati.

U nastavku sjednice vijećnici su odradili niz preostalih točaka dnevnog reda. Većinom jednoglasno, prihvatili su niz izvješća, među ostalima Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava za 2022. godinu i Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. Na znanje su primili i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Lepoglave za 2022. godinu pri čemu je izraženo nezadovoljstvo načinom kojim tvrtka IVKOM gospodari otpadom na području Grada Lepoglave, točnije načinom na koji prikuplja razvrstani otpad te izvješćima o razvrstavanju otpada na području Grada Lepoglave. Na sjednici je jednoglasno prihvaćen prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu kao i prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2023. godinu. Riječ je potrebi usklađivanja prihoda i rashoda proračuna s obzirom na dobivena bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda i potresa u visini od 2.368.510 eura.

Jednoglasno je na sjednici prihvaćen prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave koji, uz povećanje iznosa potpora, donosi usklađivanje iznosa s novom valutom. Jednoglasno je prihvaćen i niz drugih prijedloga – prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Lepoglave, prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2023. godinu te prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2023. godini. Većinom glasova prihvaćen je prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora za koje je iz redova SDP-a predloženo da se radi smanjenja troškova održe s lokalnim izborima, a što, uz iskazivanje potrebe za budućom raspravom i promjenama, nije prihvaćeno. Također većinom glasova, prihvaćen je prijedlog Rješenja o imenovanju Stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Lepoglave.