Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

U Gradu Lepoglavi će se 12. svibnja održati izbori za članove vijeća mjesnih odbora. Naime, Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na 14. sjednici, održanoj 3. travnja, uz četiri suzdržana glasa vijećnika iz redova HSS-a i nezavisnog Borisa Šinka, donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na kojima će se birati članovi 11 gradskih mjesnih odbora. Vezano za provedbu navedenih izbora, Gradsko je vijeće s četiri suzdržana glasa, također vijećnika HSS-a i nezavisnog Borisa Šinka, donijelo i Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za članove vijeća mjesnih odbora. Članovima su imenovani Stjepan Mađar, Gordana Mošmondor, Snježana Varović, Josipa Putanec, Dalibor Husnjak i Maja Poje.

Članovi Gradskog vijeća su na 14. sjednici jednoglasno prihvatili Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2018. godinu te donijeli Odluku o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Lepoglave.
Želja nam je uključiti građane u sve segmente djelovanja grada pa tako i djecu kojoj ćemo, kao grad prijatelj djece, omogućiti da, u skladu s ovlastima, sudjeluju u kreiranju i donošenju gradskih odluka – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić

I na početku ove sjednice vijećnici su imali prigodu postavljati vijećnička pitanja. Vijećnik Ignac Lončar pitao je zašto su kontejneri za otpad koji su se nalazili unutar groblja u Lepoglavi izmješteni na parkiralište pored groblja. 

Gradonačelnik Marijan Škvarić odgovorio je da su kontejneri maknuti radi uspostave novog reda na grobljima. Istaknuo je da su kamioni koji su dolazili prazniti kontejnere ulazili na groblja i uništavali cestu što se želi ubuduće spriječiti. Gradonačelnik je istaknuo da će se zabraniti ulazak na groblja automobilima i kamionima. Najavio je i postavljanje videonadzora na groblju u Lepoglavi kojim se želi spriječiti bacanje i nepropisno odlaganje otpada.

Da li postoji mogućnost da se rebalansom proračuna povećaju sredstva za financiranje stipendija za ovu akademsku godinu kako bi i oni studenti koji su zadovoljili kriterije natječaja za dodjelu stipendija, a zbog broja stipendija koje se dodjeljuju ostali ispod crte, također dobili stipendije, pitao je vijećnik Stjepan Vresk.
Gradonačelnik Škvarić odgovorio je da se to može učiniti i da se rebalansom proračuna planira povećati sredstva za stipendije kako bi još osam studenata koji su zadovoljili kriterije natječaja, a ostali su ispod crte, dobili gradske stipendije za ovu akademsku godinu. 

S obzirom na to da je prošlo gotovo godinu dana od kad je Elektra ukopala betonske stupove niskonaponske mreže na potezu Crkovec – Kamenički Vrhovec odnosno Vusić – Pakači i do današnjeg dana nije potegnula kabel, zanima me da li imate informacije kada će se to učiniti – pitao je vijećnik Zorislav Rodek
Gradonačelnik je u odgovoru istaknuo da je nedavno s direktorom varaždinske Elektre održao sastanak vezan za rekonstrukciju niskonaponske mreže i da su tom prigodom dana obećanja da će se ovaj problem uskoro riješiti. Gradonačelnik je ovom prigodom izvijestio da Elektra kreće u nastavak rekonstrukcije niskonaponske mreže na cijelom području Grada Lepoglave. Pri tome je prioritet završetak investicije izgradnje četiri trafostanica na području Višnjice koje će na tom području omogućiti stabilizaciju i povećanje napona. Time bi se stvorili uvjeti da Grad na tom području krene s proširenjem javne rasvjete. U planu su i zahvati na drugim područjima Grada Lepoglave i to na području Kameničkog Podgorja, Kamenice, Crkovca, Žarovnice, Purge, Očure, Lepoglave i Lepoglavske Vesi.

Razgovarali smo i o proširenju kandelaberske mreže u Ulici hrvatskih pavlina odnosno stavljanju tog zahvata u plan Elektre za iduću godinu. Kad govorimo o javnoj rasvjeti, krenuo je projekt postavljanja energetski učinkovite javne rasvjete. Postavljena su 103 nova rasvjetna tijela. Prvo na području Bednjice, a zatim na području Kameničkog Podgorja, odnosno Žarovnice prema Sajkima i Ravnoj gori. Vjerujem da će to biti završeno za 10-ak dana – poručio je gradonačelnik. 

Vijećnik Stjepan Črepinko pitao je gradonačelnika što će se poduzeti po pitanju održavanja zelene površine uz nogostup u Ulici hrvatskih pavlina, a koja je u vlasništvu tvrtke Lepa. Izrazio je neslaganje s time da se ta površina uredi o trošku Grada o čemu se kao mogućnosti, rekao je vijećnik Črepinko, govorilo na prošloj sjednici Gradskog vijeća.
Vijećnik Črepinko je postavljajući drugo pitanje konstatirao da je gradonačelnik na prošloj sjednici rekao da su škole i vrtići u Gradu Lepoglavi 100 puta uređeniji od onih u Zagrebu. Zatražio je od gradonačelnika da mu pojasni razloge za takvu tvrdnju.
U odgovoru na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić je istaknuo da su vlasnici parcela dužni ih održavati i da se onima koji to ne čine šalju opomene, a nakon toga i kazne.
Problem kod održavanja tih površina je starija dob njihovih vlasnika te nepoznavanje strukture vlasništva. Što se tiče pravnih osoba, rješavamo probleme i u tom segmentu. Kod Lepe je problem taj što se svake godine osniva novo trgovačko društvo pa moramo doći do informacija tko je vlasnik odnosno tko ima obavezu održavanja tih površina. Kad to doznamo, uputimo dopis te se ta površina s njihove strane dovede u red – odgovorio je gradonačelnik.
Što se standarda u školama i vrtićima tiče gradonačelnik je istaknuo da je škola u Lepoglavi bila prva škola takve veličine u hrvatskoj koja je 2004. godine počela s radom u jednoj smjeni, a da u ovom trenutku sve škole na gradskom području nastavu održavaju u jednoj smjeni.
Imamo škole koje imaju sportske dvorane i kojima Grad financira sve izvannastavne aktivnosti što u Zagreb nije slučaj. Što se vrtića tiče,mogli ste pročitati kako u Zagrebu tete i roditelji u vrtiće moraju donositi ručnike i wc papire. U Lepoglavi to ne moraju. Pored toga, mi imamo plan u jednoj godini urediti dva dječja vrtića u što ćemo uložiti oko 15 milijuna kuna ili više od polovice našeg izvornog proračuna, a što sa Zagrebom nije slučaj – odgovorio je gradonačelnik.

Vijećnik Boris Šinko pitao je gradonačelnika o terminu uređenja nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina. Uz konstataciju da je navedeni nogostup trebalo sanirati, konstatirao je da se s njegovim uređenjem planirano krenulo uoči izbora za mjesne odbore te da je zbog toga zanemarena sigurnost učenika. Pitao je da li su rezultati izbora važniji od sigurnosti djece te zašto se s radovima nije krenulo nakon završetka školske godine.
Drugo pitanje vijećnika Šinka odnosilo se na rekonstrukcije niskonaponske mreže na potezu od ulice Jeles do ugostiteljskog objekta Stara ciglana. Gradonačelniku je postavio pitanje planira li se ove godine završiti zamjena preostalih osam starih stupova niskonaponske mreže novim betonskim stupovima odnosno taj zahvat staviti u prioritet i ubrzati proces zamjene stupova. 
Natječaj je proveden na početku godine i u okviru tog natječaja izabran je izvođač koji ima svoj program i termine – istaknuo je u odgovoru na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić. Dodao je da se radovi na uređenju nogostupa izvode u skladu sa sigurnosnim zahtjevima te da nije čuo primjedbe građana po pitanju sigurnost već samo pohvale što se s radovima krenulo.
Odgovarajući na drugo pitanje gradonačelnik Škvarić je istaknuo da je u planu da se na potezu od Borja do Slivara nastavi s postavljanjem kandelaberske javne rasvjete. Dodao je da je preduvjet za to postavljanje podzemnog kabelskog priključka što Elektra treba staviti u svoj plan i potom odraditi.
Elektra je obećala da će taj zahvat staviti u svoj program za iduću godinu i da će se te iste godine odraditi kompletna rekonstrukcija niskonaponske mreže na području Borja, Jelesa, Slivara i Čreta –  odgovorio je Škvarić.
Vijećnika Željka Šoštarića zanimalo je što je s projektom Centra bioraznolikosti te što je s planovima za otvaranjem doma za starije i nemoćne osobe u Lepoglavi. 
Vezano za projekt Centar bioraznolikosti, gradonačelnik Škvarić odgovorio je da je projekt prošao prvi krug, ali da se s projektom nije krenulo dalje budući da u tom trenutku kapaciteti Grada Lepoglave nisu to dozvoljavali. Naime, Grad Lepoglava je u tom trenutku krenuo s provedbom projekta Tehnološkog centra drvne industrije i Centra za posjetitelje.
Ove sam godine odradio određene razgovore o pitanju nastavka realizacije projekta Centar bioraznolikosti. Trenutne nam financije to dozvoljavaju i sa završetkom drugih projekata koje provodimo, po otvaranju natječaja, krenuli bi i s projektom Centra raznolikosti – odgovorio je gradonačelnik.
Što se doma za starije i nemoćne osobe tiče gradonačelnik je istaknuo da je u je u planu prvotno otvoriti centar za cjelodnevni boravak starijih osoba, a nakon toga, stvore li se uvjeti, i doma za starije i nemoćne osobe. Centar bi bio otvoren u zgradi nekadašnjeg župnog dvora za što postoji suglasnost Varaždinske biskupije o davanju u najam tog prostora Gradu Lepoglavi koji bi taj prostor uredio i prilagodi za potrebe centra za cjelodnevni boravak starijih osoba.