Održana 15. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 5. lipnja 15. sjednicu na čijem je Dnevnom redu bilo 13 točaka. Sjednica je započela pitanjima i prijedlozima vijećnika. 

Vijećnik Siniša Štefičar pitao je gradonačelnika Marijana Škvarića kada će Hrvatske vode započeti s uređenjem potoka Dunaj na području naselja Viletinec te da li Županijske uprave za ceste, pod čijom je ingerencijom cesta prema Crkovcu iz pravca lepoglavskog groblja, planiraju krenuti s radovima na njenoj sanaciji. U odgovoru na oba pitanja gradonačelnik je istaknuo kako Grad Lepoglava nema ingerenciju nad
navedenim zahvatima već je u prvom slučaju riječ o ingerenciji Hrvatskih voda, a u drugom Županijske uprave za ceste. Što se uređenje vodotoka tiče, gradonačelnik je rekao da je Grad u kontaktu i koordinaciji s Hrvatskim vodama koje su aktivne na gradskom području.

Hrvatske vode na gradskom području izvode niz zahvata. Uređena su ili će se u narednom razdoblju urediti, temeljem programa dostavljenog Hrvatskim vodama, vodotoci potoka u Bednjici, Žarovnici, Kamenici te Dunaj i Kotnica. Zahvalan sam Hrvatskim vodama na dosad obavljenim zahvatima zahvaljujući kojima za posljednjih kiša nije bilo značajnijeg izlijevanja vode iz korita – odgovorio je gradonačelnik.

U odgovoru na pitanje o uređenju ceste prema Crkovcu gradonačelnik je istaknuo da je Grad Županijsku upravu za ceste upoznao s problematikom na županijskim cestama, između ostalog i s potrebom uređenja navedene dionice ceste prema Crkovcu te dovršenja nogostupa u Žarovnici i sanacije klizišta u Kameničkom Podgorju, ali do sada Županijska uprava za ceste nije odgovorila kada planira započeti s tim zahvatima.

Županijskoj upravi za ceste uputit ćemo još jedna dopis i zatražiti da nam se odgovori kada će se krenuti s tim zahvatima – poručio je gradonačelnik Škvarić. 

Za koliko odnosno koje projekte je Grad Lepoglava, o čemu se u posljednje vrijeme može čuti u medijima, dobio potpore iz resornih ministarstava i o kojim je iznosima riječ, pitao je gradonačelnika vijećnik Milan Pavleković. 

– Posljednjih tjedana potpisani su brojni ugovori u početku provedbe projekta za čiju smo realizaciju dio sredstava dobili kroz natječaje resornih ministarstva. Za energetsku obnovu zgrade gradske uprave u Lepoglavi dobili smo potporu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 609.558 kuna. Iz istog Ministarstva dobiveno je 391.000 kuna za uređenje nerazvrstane ceste Antekolovići – Huđi u Kamenici. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo nam je 200.000 kuna za izgradnju parkirališta kod crkve u Višnjici te 300.000 kuna za sanaciju nerazvrstanih cesta na gradskom području. Ministarstvo kulture dodijelilo nam je financijsku potporu u iznosu od 248.500 kuna za projekt Centar za posjetitelje “Centar pavlina” – odgovorio je gradonačelnik Škvarić te najavio skoro potpisivanje i ugovora za početak sanacije objekta Dječjeg vrtića Lepoglava za kojeg je također ostvarena financijska potpora kroz natječaje resornih ministarstava.

Vijećnik Stjepan Maček pitao je kome je dodijeljen nadzor na radovima izgradnje nogostupa u Žarovnici. Naime, istaknuo je da su radovi odvodnje loše izvedeni te da je za posljednjih kiša došlo do poplave što se prije nije događalo. Drugo pitanje vijećnika Mačeka odnosilo se na uređenje vodotoka potoka u Žarovnici točnije dijela koji su mještani Žarovnice koristili za prijelaz potoka traktorima. Istaknuo je da je taj prijelaz bio uređen od strane Hrvatskih voda, ali ne kvalitetno te je za posljednjih kiša i povećanja razine vode u potoku došlo do oštećenja tog prijelaza te ga je sada teško koristiti.

Na prvo pitanje o radovima na nogostupu u Žarovnici, gradonačelnik je ponovio kako je riječ o poslovima koji su u ingerenciji Županijske uprave za ceste. Dodao je da, prema informacijama kojima Grad raspolaže, Županijska uprava za ceste radove na nogostupu planira nastaviti u lipnju i da bi tada trebalo upozoriti izvođača na nastali problem kako bi ga izvođač i riješio. 

Vijećnik Boris Šinko pitao je zašto kapela na Ivan brdu ponovno nije osvijetljena. Predložio je tom prilikom da se ukloni drveće koje zaklanja kapelu. Vijećnik Šinko je pitao i zašto u Gradskom listu nema pitanja vijećnika te je zatražio da se kroz Gradski list detaljno izvještava sa sjednica Gradskog vijeća. 

Gradonačelnik Škvarić u odgovoru na prvo pitanje pojasnio je da kontinuirano dolazi do izgaranja lampi. Dodao je da je utvrđeno kako problem nije u lampama te da je zatraženo od Elektre da provjeri svoj sustav napajanja.

– Imamo spremne nove lampe, ali želimo prije njihova postavljanja utvrditi zašto dolazi do izgaranja te ih tek onda ponovno postaviti – rekao je gradonačelnik Škvarić te dodao kako Grad ne može posjeći stabla koja od pogleda skrivaju kapelu jer je riječ o privatnom vlasništvu.

– Nikome ne uskraćujemo informacije s Gradskog vijeća. Svatko na gradskoj stranici može čuti tonski zapis cijele sjednice. Također, na sjednici su prisutni i mediji koji sjednicu prate i o njoj izvještavaju javnost, a ako treba u Gradski list ćemo staviti dodatne stranice za izvješće sa sjednice Gradskog vijeća – odgovorio je gradonačelnik Škvarić na drugo pitanje. 

Vezano za drugo pitanje, i predsjednik Gradskog vijeća, Robert Dukarić ponudio se da razgovara s urednikom Gradskog lista kako bi zatražio da se u njega uvrste detaljna izvješća sa sjednica. 

Što je s projektima Centar bioraznolikosti i Tehnološki centar drvne industrije, pitao je vijećnik Željko Šoštarić. Pitao je i da li Grad Lepoglava može slijediti praksu Grada Koprivnice, o čemu je čuo u medijima, koji zemljište u poslovnoj zoni pod uvjetom stvaranja novih radnih mjesta i dodane vrijednosti prodaje za jednu kunu.

– Skrećem pažnju da je postojao jedan investitor koji želio investirati u poslovnu zonu u Lepoglavi. Vrijednost investicije je bila oko 2.5 milijuna eura. Tražio je da mu se izađe u susret i da mu se odobri odgoda plaćanja zemljišta. Kako mu se nije izašlo u susret, navodno je odustao od investicije. Mislite li dalje provoditi takvu praksu – pitao je vijećnik Šoštarić.

– Projekt Centar bioraznolikosti stavljen je u stanje mirovanja jer ne možemo toliko projekata “vući” istovremeno, a riječ je o kompleksnom projektu. Kad završimo projekte koje smo počeli, aktivirat ćemo i ovaj projekt koji je dobar projekt. Projekt Tehnološki centar drvne industrije ovisi o Ministarstvu gospodarstva koje, na žalost, šest godina nije donijelo odluku o financiranju. Zadnju odluku koju smo dobili je da Ministarstvo za dodatnih 300 dana prolongira svoju odluku o financiranju takvih projekata – odgovorio je gradonačelnik Škvarić na prvo pitanje.

Odgovarajući na drugo pitanje gradonačelnik je rekao da se moglo čuti puno poluinformacija. 

– Svakom gospodarstveniku stojim na raspolaganju u okviru zakonskih mogućnosti. Ako mi netko dokaže, vi ili bilo koji gradski vijećnik, da se nekome može dati zemljište badava ili po cijeni od jednu kunu, dat ću prijedlog Gradskom vijeću da se to učini – odgovorio je gradonačelnik dodavši da su njegova vrata poduzetnicima otvorena i da je jedan od temelja za razgovore o investiranju predočenje poslovnog plana.

Da li postoji mogućnost da Grad Lepoglava uredi cestu prema Vudelju te da se urede klupe na tamošnjem odmorištu zanimalo je vijećnika Alena Mađara.

Gradonačelnik je odgovorio da je riječ o županijskoj cesti koja nije u ingerenciji Grada no da je Grad zatražio da se ona sanira. Što se uređenja samog odmorišta tiče, gradonačelnik je odgovorio da će aktivirati mjesne odbore da se uključe u uređenje i sanaciju. 

Prihvaćen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu U nastavku sjednice raspravljalo se o Godišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. U tom je periodu ostvaren tekući višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima proračuna i proračunskih korisnika te on iznosi 8.351.904, 41 kuna. Preneseni manjak prihoda iz 2017. godine iznosio je 2.669.773,20 kuna te je u sljedeće razdoblje prenesen višak sredstava u iznosu od 5.682.131,21 kuna.

– U prihodovnoj strani ostvarili smo plan, a u rashodovnoj smo realizirali 20 % manje od planiranog iznosa, ali to ne znači da nismo ostvarili planirane programe. Naime, za njihovu smo realizaciju dobili potporu iz resornih ministarstava i Europske unije što nam je omogućilo uštede – istaknuo je gradonačelnik Škvarić te dodao da je 2018. godina bila prva godina u kojoj je u punoj mjeri na snazi novi zakon o financiranju lokalne i regionalne samouprave te novi zakon o proračunu temeljem kojih se JLS-ima vraća cjelokupni porez na dohodak te im se dodatno pomaže sredstvima za poravnanje.

– Zahvalan sam Vladi Republike Hrvatske koja je donijela najbolji mogući zakon za funkcioniranje gradova i općina – zaključio je gradonačelnik.

U raspravi o predloženom Izvješću vijećnik Boris Šinko je rekao kako je previše sredstava izdvojeno za medije i prezentaciju te zatražio i 4. projekciju proračuna koja bi dala detaljniji uvid u sve stavke. Vijećnik Željko Šoštarić zatražio je dodatne detaljnije informacije kako bi dobio uvid na što su potrošena određena sredstva.

Izvješće je na kraju rasprave prihvaćeno uz tri glasa protiv vijećnika Boris Šinka, Željka Šoštarića i Stjepana Mačeka.

Većinom glasova u nastavku je sjednice prihvaćeno i Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 2018. godini te Izvješće o radu gradonačelnika u za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine.
Prihvaćen prvi ovogodišnji rebalans proračuna Gradskom vijeću je na usvajanje dan Prijedloga 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2019. godinu. Predloženo je povećanje proračuna s dosadašnjih 38.758.884 kuna na 45.692.624 kuna. Riječ je o povećanju proračuna za 6.933.740 kuna. 

– Razlog za izmjenu gradskog proračuna je taj daj da želimo realizirati dvije najveće kapitalne investicije na području Grada Lepoglave. Riječ je o adaptaciji i rekonstrukciji objekta Dječjeg vrtića Lepoglava i izgradnji novog dječjeg vrtića u Višnjici. Najveće povećanje od četiri milijuna odnosi se na projekt adaptacije i rekonstrukciju vrtića u Lepoglavi, te dva milijuna kuna za izgradnju vrtića u Višnjici. To su projekti koje moramo realizirati. Preostalih gotovo milijun kuna koristit će se za izgradnju komunalne infrastrukture te za pokriće realnih troškova. Planirana su i zaduženja. Grad će se po povoljnoj kamatnoj stopi zadužiti 7.5 milijuna kuna za potrebe realizacije projekta adaptacije i rekonstrukcije objekta Dječjeg vrtića Lepoglava te za 650.000 kuna za potrebe realizacije projekta energetske obnove zgrade gradske uprave – istaknuo je gradonačelnik Škvarić.

Vijećnik Siniša Štefičar u raspravi je istaknuo da su navedene dvije stavke vezane za vrtiće u Lepoglavi i Višnjice nužne za prihvatiti. Pitao je kako je moguće da su se cijene toliko promijenile da je u pola godine cijena izgradnje vrtića u Višnjici duplo porasla. Rekao je i kako misli da je vrtić u Višnjici trebalo izgraditi sredstvima iz fondova.

Gradonačelnik Škvarić je odgovorio da se cijene mijenjaju i u tako malom vremenskom razdoblju, a da je izgradnja vrtića kroz fondove bila nemoguća jer Grad nije na otvoreni natječaj mogao prijaviti dva projekta. Dodao je da novih natječaja na koji bi se projekt gradnje vrtića u Višnjici prijavio trenutno nema.

Predsjednik Gradskog vijeća, Robert Dukarić kazao je da je vrtić u Višnjici trebalo izgraditi ranije i da se gradnjom više ne smije čekati.

Vijećnik Boris Šinko rekao je kako nije protiv uređenja i izgradnje vrtića u Lepoglavi i Višnjici, ali  da u rebalansu postoje druge upitne stavke kao što su troškovi nabavke novog vozila i troškovi rada ureda gradonačelnika. 

Istog je razmišljanja bio i vijećnik Željko Šoštarić koji se složio s potrebom uređenja i izgradnje vrtića u Lepoglavi i Višnjici, ali je rekao da su problematične stavke izrade monografije, kupnje novog automobila i uređenje gradskog apartmana u Selcu. 

Nakon rasprave rebalans je prihvaćen uz tri suzdržana glasa vijećnika Boris Šinka, Željka Šoštarića i Stjepana Mačeka.

Uz rebalans proračuna, većinom glasova prihvaćen je i Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba grada Lepoglave za 2019. godinu. 

Poticajna stanogradnja Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2019. godinu.

Tim se Programom želi potaknuti rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada  Lepoglave kao i poboljšati njihove stambene uvjete. Tako se žele stvoriti osnovni uvjeti za ostanak i doseljavanje mladih obitelji na gradsko područje. Korisnici Programa bit će mlade obitelji u dobi do 40 godina kojima će se s 40.000 kuna sufinancirati izgradnja obiteljske kuće, a s 20.000 kuna rekonstrukcija i adaptacija stambenog prostora.