Održana 16. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 15. srpnja 2019. svoju 16. sjednicu na čijem su početku vijećnici postavljali pitanja gradonačelniku.

Vijećnik Ignac Lončar pitao je gradonačelnika Marijana Škvarića da li Grad Lepoglava može pomoći žiteljima kojima su za posljednjih tuča stradali usjevi. Pitao je gradonačelnika i kada će se
nastaviti s izgradnjom kanalizacije u Lepoglavi.

– Nakon prve tuče 10. srpnja, koja je u najvećem dijelu pogodila područje Vulišinca, Viletinca i okolnog područja, na teren je upućeno povjerenstvo koje je evidentiralo štetu na bundevama, kukuruzu, u vinogradima, jabukama i šljivama i to u prosjeku od 40 % odnosno u visini od milijun kuna. Zapisnik o tome, s prijedlogom da se proglasi stanje elementarne nepogode za područje Grada Lepoglave, uputili smo Varaždinskoj županiji. U odgovoru koji smo dobili navodi se da prema postojećem zakonu da bi se proglasila elementarna nepogoda na području neke jedinice lokalne samouprave šteta mora biti veća 20% izvornog proračunskog prihoda što je za Grad Lepoglavu 4.7 milijuna kuna te da na jednoj kulturi šteta mora biti veća od 30%. Temeljem tih kriterija Varaždinska županija nije mogla proglasiti elementarnu nepogodu. Prošlog vikenda tuča je opet pogodila područje Grada Lepoglave, ovog puta je zahvatila veće područje. Također je na teren upućeno povjerenstvo koje je procijenilo štetu od oko 2.5 milijuna kuna što s prethodnom štetom iznosi 3.5 milijuna kuna. Ponovo smo uputili zahtjev Varaždinskoj županiji za proglašenje elementarne nepogode za područje Grada Lepoglave – pojasnio je gradonačelnik Škvarić te
istaknuo da eventualnu nadoknadu štete mogu ostvariti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a ne i fizičke osobe. Dodao je kako je jedno od mjera za nadoknadu štete osiguranje nasada za što je moguće osigurati značajne potpore s različitih razina. 

U odgovoru na drugo pitanje gradonačelnik je pojasnio da je nastavak izgradnje kanalizacije vezan za projekte aglomeracije koji se provode na području Varaždinske županije. Što se tiče aglomeracije za područje Grada Lepoglave, i to za područje od Očure do Čreta i završno s Kameničkim Vrhovcem, u fazi je izrade projektne dokumentacije.

– U cijeloj priči pojavio nam se novi moment, a to su novi zakon o vodama i novi zakon o vodnim uslugama koji su stupili na snagu 28. lipnja. Ti zakoni u nekim stvarima kompliciraju definiranje aglomeracije za Grad Lepoglavu. Nakon donošenja zakona morat će se donijeti neki podzakonski akti nakon čega će Varkom znati kada će se moći krenuti s izvršenjem tog projekta – pojasnio je gradonačelnik Škvarić dodajući da o toj temi intenzivno raspravlja s Varkomom i Hrvatskim vodama.

U kontekstu neodržavanja napuštenih zemljišta na kojima će uskoro krenuti cvatnja ambrozije, vijećnik Zorislav Rodek je pitao što se poduzima da se smanji broj zapuštenih poljoprivrednih zemljišta te da se ona u budućnosti dovedu u red i svrhu. 

– Zapuštena zemljišta sve su veći problem s kojim se Grad Lepoglava suočava. Prvi problem se javlja u ožujku i travnju kad građani umjesto provođenja agro-tehničkih mjera vrše spaljivanje poljoprivrednih površina. Često pri tom dolazi do izmicanja vatre kontroli pa moraju intervenirati vatrogasci što stvara troškove dok se sami vatrogasci moraju izlagati opasnostima. Tu je i problem cvatnje ambrozije, ali i gubitak gospodarskog resursa koji te površine predstavljaju kada se obrađuju – istaknuo je gradonačelnik Škvarić te podsjetio da su, kad je u pitanju održavanje vlastitih parcela, donesene odluke o obavezama građana, ali i mjere kojima će se kažnjavati oni građani koji se tih odluka neće pridržavati.

– Ove smo godine, do 1. srpnja, napisali 63 opomene. Kod pisanja opomena nailazimo na probleme, a to su da se ne zna tko je vlasnik određene zapuštene parcele ili pak vlasnik odnosno korisnik nije  zbog zdravstvenog stanja u mogućnosti održavati parcelu, a ima i onih koji jednostavno to ne žele raditi – rekao je gradonačelnik te istaknuo da je Grad raznim mjerama želio potaknuti građane da vlastito poljoprivredno zemljište stave u funkciju, a za što građani nisu pokazali interes. Grad je također davao subvencije, i to do 70% povrata troškova, za malčiranje zemljišta no i za to nije bilo zainteresiranih građana, poručio je gradonačelnik dodavši da Grad i dalje traži način odnosno mjere koje bi potaknule građane da svoje poljoprivredno zemljište stave u funkciju.

Da li Grad Lepoglava planira projekt tzv. poduzetničkog inkubatora na gradskom području koji će mladim poduzetnicima pomoći u pokretanju posla, a za što bi se sredstva mogla osigurati kroz fondove Europske unije, pitao je vijećnik Boris Šinko. Vijećnik Šinko drugim je pitanjem tražio odgovor na to da li Grad Lepoglava planira asfaltirati preostali 400 metara makadamske šumske ceste koja spaja Lepoglavu s Kanižom na području Travnjaka te tako stvoriti uvjete za turističku rekreaciju ili vinsku cestu.

– Prvi uvjet za izgradnju poduzetničkog inkubatora je prostor kojeg Grad Lepoglava trenutno nema u svom vlasništvu. Od Ministarstva državne imovine smo tražili da nam se dodjele zgrade u Ulici hrvatskih pavlina koje bi se mogle prenamijeniti za poduzetnički inkubator. Jedna od ideja je i da se sadašnji prostor gradske uprave prenamjeni za poduzetnički inkubator, ali nakon realizacije projekta Centra za posjetitelje u koji bi se, po njegovoj realizaciji, preselila gradska uprava – pojasnio je gradonačelnik dodavši da su, uz prostor, mladim poduzetnicima potrebne i potpore. Tako će, najavio je gradonačelnik, Grad Lepoglava s Krapinsko-zagorskom županijom uskoro potpisati ugovor o korištenju njihovog centra za start-upove.

Na pitanje o asfaltiranju dijela ceste koja spaja Lepoglavu i Kanižu, gradonačelnik je odgovorio da se o tome razgovara s Gradom Ivancem te da razgovore o tome vode i mjesni odbori Kaniža i Lepoglavska Ves.
– Mi smo izrazili namjeru da se to učini. Što se naše strane tiče, ako se građani za to odluče, trebat će poštovati proceduru, a to je sufinanciranje asfaltiranja – pojasnio je gradonačelnik dodavši da se navedena cesta od strane Grada Lepoglave održava. 

Vijećnik Stjepan Črepinko postavio je gradonačelniku dva pitanja. Prvo pitanje odnosilo se na postavljanje javne rasvjete. Pitao je zašto još do sada nije postavljena javna rasvjeta u zaseoku Kišički u kojem pretežno žive stariji ljudi te uz lokalnu cestu na potezu od županijske ceste do mehaničara Galića u Žarovnici. 

U drugom je pitanju vijećnik Črepinko konstatirao da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća rečeno da je projekt Tehnološkog centra drvne industrije stavljen na čekanje iako je za izradu idejnog projekta potrošeno 500.000 kuna. Pitao je kako je to nakon svih gradskih prezentacija kvalitete projekta moguće pozvavši pri tom gradonačelnika na odgovornost. U odgovoru na prvo pitanje gradonačelnik je istaknuo kako je obišao navedene lokacije i da zna što je potrebno napraviti i da će to biti napravljeno kada za to dođe vrijeme. Pri tom je istaknuo da je u proteklih 10-ak godina broj rasvjetnih tijela na gradskom području s 200 povećan na 1400.

– Na prošloj sjednici niste bili pa ste onda krivo čuli. Ono što smo stavili na čekanje je projekt Centra bioraznolikosti, a ne Tehnološki centar drvne industrije – odgovorio je na drugo pitanje gradonačelnik Škvarić.

Vijećnik Alen Mađar pitao je gradonačelnika što je s postavljanjem rešetaka u Patačićevoj ulici. Pri tom je istaknuo da je to pitanje kao predsjednik MO Očura pokrenuo prošle godine i da su mu komunalne službe u listopadu prošle godine kazale da su rešetke naručene da bi mu kasnije dale informaciju da nisu naručene zbog nedostatka sredstava. Potom je, rekao je Mađar, najavljeno da će rešetke biti postavljenje u travnju ove godine, a nakon toga, nakon što i tada nisu postavljene, da će  biti postavljene kada se popravi vrijeme i to do. 1. srpnja No kako i dalje nisu postavljene, vijećnik Mađar pitao je kada se to misli učiniti.

– Problem je taj da cijela operativa već dva mjeseca popravlja oštećenja nastala zbog obilnih kiša. U planu je postavljanje rešetki, ali moramo riješiti navedene probleme za što nam treba barem dva tjedna lijepog vremena. No, ovo ćemo staviti u prioritet – odgovorio je gradonačelnik Škvarić. 

Kada će se krenuti sa sanacijom bačvice u Sutinskoj koja je u takvom stanju da je to sad ruglo, pitao je vijećnik Stjepan Maček istaknuvši da je to pitanje već jednom postavio dobivši odgovor da će Grad Lepoglava u suradnji s Turističkom zajednicom i IVKOM-om to učiniti. Zatražio je da se za početak postavi barem jedan koš za smeće.

– Da li ste poduzeli što po pitanju lošeg tv signala na području Grada Lepoglave na koji sam već ranije upozoravao – pitao je također vijećnik Maček.

– Kod bačvice je bio mramorni stol koji je bio strgan te sam već ranije dao nalog i u dogovoru s IVKOM-om on je obnovljena. Potom sam na tom području dao postaviti još jedan stol s klupicama, a postavljena je i info ploča. Čistimo koliko možemo, a koš za smeće je netko odnio pa ćemo postaviti novi. Problem je s dovodom vode u bačvicu zbog cijevi koji se štopaju – odgovorio je na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić.
U odgovoru na drugo pitanje gradonačelnik je istaknuo da je za signal zadužena tvrtka Odašiljači i veze.

– Za bolji signal trebalo bi na Ivan brdu postaviti nove antene za koje na postojećim repetitorima nema mjesta. Stoga su iz Odašiljača i veza tražili suglasnost da postave novi repetitor. Suglasnost im nisam želio dati jer bi novi repetitor povećao zračenje. Smatram da je ovaj repetitor dovoljan i da u okviru njega trebaju naći zadovoljavajuće rješenje – pojasnio je gradonačelnik te dodao da tvrtka Odašiljači i veze radi na tržišnim osnovama pri čemu je kriterij isplativosti jedan od presudnih faktora kod pokretanja određenih zahvata. Gradonačelnik Škvarić je vijećniku Mačeku rekao da će, ako traži, ponovno poslati dopis ispred Grada Lepoglave i zatražiti sastanak na kojem bi se razgovaralo o navedenoj problematici.

Zbog nepoštivanja Pravilnika o radu Gradskog vijeća na samom početku sjednice i tijekom aktualnog sata, predsjednik Gradskog vijeća Robert Dukarić je vijećniku Stjepanu Črepinku izrekao dvije opomene.
Uz pitanja i prijedloga vijećnika na dnevnom redu 16. sjednice Gradskog vijeća bilo je još 10 točaka među kojima i brojna izvješća.

Prvo je na raspravu došlo Izvješće o poslovanju groblja Grada Lepoglave za 2018. godinu. Izvješće je prihvaćeno uz dva suzdržana glasa, ali prije toga su vijećnici Stjepan Črepinko i Milan Pavleković, od predstavnice IVKOM-a Mirjane Skroza, zatražili pojašnjenje zašto se za tretiranje herbicidima na sva tri groblja na području Grada Lepoglave troši čak 26.636 kuna što smatraju prevelikim iznosom. Predstavnica IVKOM-a tu je cijenu opravdala time da je riječ o specijalnim preparatima koji se provjeravaju, zatim da je u cijeni i zbrinjavanje ambalaže, da se tretiranje vrši dva do tri puta na gotovo cijelim površinama groblja, da je omjer kod pripreme preparata veći nego u vinogradima i da mora biti pripremljen preparat za više vrsta korova. Vijećnik Črepinko nije se složio s pojašnjenjem istaknuvši da su značajne površine na grobljima asfaltirane te da nema potrebe za tolikim špricanjem kojim se prekomjerno truje zemljište.

S jednim glasom protiv prihvaćeno je Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Lepoglava za 2018. godinu. Tijekom rasprave o navedenom izvješću vijećnik Stjepan Črepinko je izrazio neslaganje s odlukom da se Dječji vrtić privremeno izmjesti u bivši župni dvor smatrajući da je to loše i preskupo rješenje i da bi bolje bilo privremeno ga preseliti u Dom kulture. Ravnateljica Dječjeg vrtića Lepoglava, Nada Kuća odgovorila je da niti jedan roditelj nije dao primjedbe na to da se Dječji vrtić privremeno izmjesti u bivši župni dvor koji je, rekla je Kuća, prostorno bolje rješenje od Doma kulture.

Bez rasprave i jednoglasno vijećnici su prihvatili Izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Lepoglave u 2018. godini. S druge strane, Izvješće o radu Turističko kulturno informativnog centra prihvaćeno je uz tri glasa protiv. U raspravi koja je prethodila glasanju vijećnik Boris Šinko tražio je pojašnjenje prisutnog direktora TKIC-a, Damjana Županića zašto je uprihodovano milijun kuna manje od planiranog. Također, tražio je informaciju koliko je TKIC uprihodovao po osnovi savjetodavnih usluga. Dodao je da bi izvješće trebalo biti detaljnije. Direktor TKIC-a, Damjan Županić pojasnio je da je razlog što je uprihodovano milijun kuna manje od planiranog taj da nije bio otvoren najavljen natječaj za EU projekt prekogranične suradnje temeljem kojeg bi TKIC ostvario navedenih milijun kuna prihoda. Što se prihoda po osnovi savjetodavnih usluga tiče rekao je da je u 2018. godini po toj stavci uprihodovano 500.000 kuna. 

Vijećnik Stjepan Črepinko, između ostalog, pitao je tko je kriv i odgovoran za krađu novca koja se dogodila u TKIC-u. Direktor Županić potvrdio je da se krađa dogodila i da je bila prijavljena policiji. No, rekao je i da štete nije bilo jer je novac vraćen te je policija slučaj zaključila bez sudskog procesa. O kolikom je iznosu riječ i tko je novac vratio direktor Županić je rekao da ne zna.

Bez veće je rasprave, s tri glasa protiv, prihvaćeno Izvješće o radu Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave za 2018. godinu. Vijećnik Boris Šinko pitao je zašto se, iako sezona traje, još uvijek u Lepoglavi ne može igrati tenis jer na teniskim igralištima nema mreže. Predsjednik Zajednice, Tonko Županić je rekao da u Teniskom klubu Lepoglava postoje problemi, ali se i složio s konstatacijom vijećnika Šinka da je sramota da se na teniska igrališta ne mogu postaviti mreže i u Lepoglavi igrati tenis.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen nacrt Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.