Održana 16. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 29. lipnja 16. sjednicu. Već uobičajeno, započelo je pitanjima vijećnika.

Koji su projekti izgradnje komunalne infrastrukture preostali za realizirati do kraja godine te da li se planiraju uvesti sustavi za održavanje propusta čime bi se spriječilo njihovo onečišćenje, a time i izlijevanje vode iz kanala i potoka u kojima se nalaze, zanimalo je vijećnika Zorislava Rodeka.

Gradonačelnik Marijan Škvarić podsjetio je vijećnike da su nedavno završeni radovi na obnovi komunalne infrastrukture stradale potresom i elementarnim nepogodama vrijedni više od dva milijuna eura za koje je Grad Lepoglava sredstva osigurao na natječaju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Što se tiče projekata koje Grad Lepoglava planira realizirati do kraja godine, gradonačelnik je najavio raspisivanje natječaja i realizaciju projekata sanacije grobne kuće u Lepoglavi, izgradnju nogostupa u Žarovnici i programa modernizacije nerazvrstanih cesta.

U odgovoru na drugo pitanje gradonačelnik je najavio uvođenje takvog sustava odnosno proširenje propusta za što će trebati određeno vrijeme za pripremu i realizaciju, kao i određena sredstva koja će Grad Lepoglava nastojati osigurati iz drugih izvora odnosno s državne razine te kroz fondove Europske unije.

Vijećnik Milan Pavleković pitao je postoje li liste čekanja za upis u vrtiće na području Grada Lepoglave i što će se postići suradnjom Grada s Međimurskim veleučilištem iz Čakovca koja je nedavno dogovorena.

U odgovorima na ova pitanja gradonačelnik je istaknuo da su u vrtiće upisana sva djeca odnosno da ne postoje liste čekanja, a da su cijene vrtića, unatoč svemu što se na tržištu događa, ostale nepromijenjene.

Suradnja s Međimurskim sveučilištem omogućit će da se u Lepoglavi odvijaju neki od programa veleučilišta što će Lepoglavi vratiti prepoznatljivost koju je nekad, kao sveučilišni grad, imala.

Kada se može očekivati početak izrade troškovnika za neasfaltirane nerazvrstane ceste i što je s onim dionicama za koje  postoje troškovnici, a za koje građani nisu dobili ugovore, pitao je vijećnik Mario Galinec kojeg je zanimalo i kada je u planu košnja bankina na području Višnjice gdje postoji problem košnje samo onih dijelova bankine koji su ravni.

U odgovoru na prvo pitanje gradonačelnik je istaknuo da Grad nastavlja s programom modernizacije nerazvrstanih cesta, no da trenutno probleme stvaraju ponuđene cijene izvođača koje su duplo veće od predviđenih u troškovnicima.

– Svi ugovori koji su došli do mene potpisani su i u postupku su ulaska u program za iduću godinu – pojasnio je gradonačelnik dodajući da će se provjeriti da li nekome od građana još nisu dostavljeni ugovori i da će im, ako to nije još učinjeno, ugovori biti dostavljeni.

Što se košenje bankina tiče, gradonačelnik je poručio da se krenulo s košnjom te da je koncesionar osigurao stroj kojim će moći kositi bankine pod nagibom.

Vijećnica Ana Marija Čelig pitala je kada je u planu postavljanje dječjih igrala i sadnja više stabala kod dječjeg vrtića u Višnjici čime bi se omogućilo igranje i boravak djece na otvorenom u ljetno vrijeme.

– Stabla smo posadili, a igrala ćemo, unatoč tome što nam je projekt nabavke igrala odbijen na natječaju Ministarstva demografske obnove zato što je ministarstvo financiralo projekte manjih sredina, nabaviti vlastitim proračunskim sredstvima. Vjerujem da ćemo iduće godine postaviti dodatno igralo – odgovorio je gradonačelnik Škvarić.

Hoće li u roku koji je uvjetovan natječajem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na kojem su dobivena sredstva za sanaciju infrastrukture oštećene potresom i elementarnim nepogodama, biti završeni radovi na sanaciji navedene infrastrukture, pitala je vijećnica Marija Ribić. Pitala je i što će za Grad Lepoglavu značiti novi zakon o upravljanju imovinom.

– Uspjeli smo u roku završiti sve radove – odgovorio je na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić. U odgovoru na drugo pitanje je istaknuo da će prema novom zakonu dio državne imovine biti dan na upravljanje županijama što će Gradu Lepoglavi pomoći da u dogovoru s Varaždinskom županijom riješi problem državne imovine na gradskom području.

Vijećnica Željka Paska pitala je da li se planira donošenje kućnog reda u društvenim domovima u kojima se u posljednje vrijeme događaju slučajevi narušavanja javnog reda i mira od strane onih koji su iznajmili prostor doma i zašto cijena najma nije jednaka u svim društvenim domovima na području Grada Lepoglave.

Gradonačelnik je odgovorio da su događaji u kojima je došlo do narušavanja javnog reda i mira u ingerenciji policije, a ne Grada Lepoglave koji je upoznat s neprihvatljivim ponašanjem pojedinih korisnika. S gradske strane, dodao je gradonačlenik, već su odrađeni određeni razgovori i aktivnosti kojima se  u budućnosti želi spriječiti takvo nedolično ponašanje koje Grad bezrezervno osuđuje.

Što se cijene najma prostora u društvenim domovima tiče, gradonačelnik je istaknuo da bi cijena trebala biti ista i da će provjeriti da li je tome tako. U slučaju da su cijene različite, Grad će intervenirati da se one usklade.

Zašto nisu zatražena sredstava iz drugih izvora za realizaciju projekta Tehnološkog centra drvne industrije te tko je kriv za trenutno stanje u kakvom se nalazi sportsko-rekreacijski centar u Lepoglavi pitao je vijećnik Vjeran Ježek.

U odgovoru na pitanje vijećnika Ježeka gradonačelnik je demantirao tvrdnju da nije traženo financiranje projekta iz drugih izvora pojasnivši da su sredstva, u 100 % iznosu financiranja projekta, zatražena u okviru CEKOM programa Ministarstva gospodarstva. No, pojasnio je nadalje gradonačelnik, taj je program, u okviru kojeg je projekt Tehnološkog centra drvne industrije u Lepoglavi bio rangiran među prvih pet za koje je trebalo biti odobreno financiranje, ukinut te nije otvoren novi. Odgovarajući na drugo pitanje, gradonačelnik je rekao da je stanje u kakvom se sportsko-rekreacijski centar nalazi zatekao pri preuzimanju dužnosti gradonačelnika. Dodao je da se planira ulaganje u njegovu obnovu ispred koje je prioritet imao projekt uređenja i izgradnje vrtićkih kapaciteta na području Grada Lepoglave.

Nezadovoljna dobivenim odgovorom na pitanje koje je postavila na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća, a u kojem nije dobila podatke o zaposlenima u Turističko kulturno informativnom centru, vijećnica Štefica Erdec još je jednom zatražila odgovor na traženo pitanje. Gradonačelnik je pojasnio da je davanje odgovora na navedeno pitanje u ingerenciji Turističko kulturno informativnog centra.

U nastavku sjednice Gradsko je vijeće, uz kraće rasprave, ali i pohvale za rad i aktivnosti, prihvatilo niz financijskih i izvješća o radu gradskih ustanova, tvrtki i organizacija – Dječjeg vrtića Lepoglava, Turističko kulturno informativnog centra, Turističke zajednice Grada Lepoglave, Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave i Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave. Prihvatilo je i izvješće tvrtke IVKOM o poslovanju groblja ponovno pokrenuvši pri tom pitanje vremena održavanja ukopa u ljetnim mjesecima.

Vijećnici su prihvatili Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu kao i izvješća o izvršenju Programa javnih potreba donesenih uz Proračun Grada Lepoglave za 2022. godinu.

Vijeće je prihvatilo i izvješće o radu gradonačelnika u drugoj polovici 2022. godine te niz odluka iz domene djelatnosti Grada Lepoglave.