ODRŽANA 17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 18. rujna 17. sjednicu. Nakon prihvaćanja dnevnog reda na kojem je bilo osam točaka i zapisnika s protekle sjednice, vijećnici su sjednicu nastavili postavljanjem vijećničkih pitanja. Sva su pitanja bila upućena gradonačelniku.

Vijećnica Štefica Erdec izrazila je nezadovoljstvo dobivenim pismenim odgovorom na pitanje postavljeno na jednoj od prethodnih sjednica Gradskog vijeća, a u kojem je zatražila informacije o zaposlenima u Turističko kulturno informativnom centru. Dobiveni pismeni odgovor iz TKIC-a nazvala je uznemirujućim ističući da se u njemu insinuira da ona proziva TKIC zbog nezakonskih radnji. Istaknula je da je pitanje postavljeno u javnom interesu i u korist građana i samog TKIC-a.

Nakon toga, vijećnica Erdec pitala je gradonačelnika što će Grad Lepoglava poduzeti po pitanju narušavanja javnog reda i mira na mjestima gdje su izgrađeni društveni domovi, a na koja upozoravaju građani koji žive u njihovoj neposrednoj blizini.

Gradonačelnik Marijan Škvarić je istaknuo da narušavanje javnog reda i mira nije u ingerenciji Grada Lepoglave već policije kojoj bi, u rješavanju tog problema, pomogle detaljnije informacije građana.

Vijećnica Željka Paska postavila je gradonačelniku dva pitanja. Prvo se odnosilo na odlaganje građevinskog otpada kod Sportsko-rekreacijskog centra u Lepoglavi. Pitala je što će Grad Lepoglava poduzeti u vezi s time.  Drugo pitanje odnosilo se na sanaciju ceste na Ravnoj gori odnosno na koji će način Grad Lepoglava sudjelovati u njenoj sanaciji.

Odgovarajući na prvo pitanje gradonačelnik je istaknuo da je Grad Lepoglava omogućio građanima da na tom mjestu odlažu otpadnu zelenu masu koja bi se potom zbrinula na propisan način. Na žalost, istaknuo je gradonačelnik, neodgovorni građani su na to mjesto bacili građevinski otpad. Grad nije mogao utvrditi tko su ti pojedinci, odgovorio je gradonačelnik dodajući da će se pojačati nadzor kako bi se na tom mjestu spriječilo daljnje odlaganje građevinskog otpada. Dodao je i da će Grad morati ukloniti tamo bačeni građevinski otpad.

U odgovoru na drugo pitanje gradonačelnik je istaknuo da je Grad Lepoglava sanirao brojne oštećene nerazvrstane ceste. Ne samo zbog posljedica potresa i velikih oborina, cesta na Ravnoj gori oštećena je izvlačenjem drvne mase, pojasnio je gradonačelnik dodajući da su Hrvatske šume najavile sanaciju navedene ceste. Gradonačelnik je najavio sudjelovanje Grada Lepoglave u sanaciji, ali i to da Grad neće u cijelosti održavati navedenu cestu koju Hrvatske šume koriste za gospodarsku djelatnost.

Zašto je Grad Lepoglava propustio priliku da uz potporu s državne razine u Lepoglavi izgradi centar za starije osobe, pitao je vijećnik Hrvoje Kovač koji je u ujedno predložio da se za svu djecu s gradskog područja uvede besplatno pohađanje vrtića.

Gradonačelnik Škvarić, u odgovoru na prvo pitanje, istaknuo je da Grad Lepoglava nije propustio prigodu izgraditi centar za starije osobe uz potporu s državne razine. Obrazložio je da bi izgradnja centra, s obzirom na uvjete za dobivanje potpore i potrebna učešća, bila preveliko financijsko opterećenje za Grad Lepoglavu. Upravo zbog traženog velikog financijskog učešća, dodao je gradonačelnik, na natječaj se nije prijavila niti jedna druga jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske županije.

U odgovoru na prijedlog o besplatnom pohađanju vrtića, gradonačelnik je istaknuo da je prijedlog dobar, ali i podsjetio da Grad uvelike na druge načine podupire djecu i mlade.

Vijećnik Željko Šoštarić postavljajući prvo pitanje zatražio je gradonačelnika da komentira kadrovsko stanje u gradskoj upravi. Drugo pitanje odnosilo se na zapošljavanje u Dječjem vrtiću Lepoglava. Vijećnik Šoštarić pitao je zašto je osobi koja je kao zdravstveni djelatnik radila u Dječjem vrtiću Lepoglava, temeljem EU projekta, bez obrazloženja otkazan radni odnos, da bi na njeno mjesto potom bila zaposlena osoba u rodbinskoj vezi sa sadašnjim predsjednikom HNS-a Grada Lepoglave.

Vezano za stanje u gradskoj upravi gradonačelnik je odgovorio da je, uz dvije djelatnice koje su na porodiljskom dopustu, razlog odlaska pojedinih zaposlenika vezan za visinu primanja odnosno da su razlog njihova odlaska veće plaće koje su dobili na drugim radnim mjestima.

Na drugo pitanje vijećnika Šoštarića gradonačelnik je odgovorio da on nema veze sa zapošljavanjima u Dječjem vrtiću Lepoglava.

Da li je osoba koju je prije 10-ak godina osobno stipendirao iz svoje plaće danas predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Lepoglava, pitao je gradonačelnika vijećnik Boris Šinko. Zanimalo ga je i zašto Grad Lepoglava nije sufinancirao izgradnju reciklažnog dvorišta u Ivancu te tako omogućio građanima Grada Lepoglave da na njega besplatno odlažu otpad.

Vezano za prvo pitanje gradonačelnik je najavio pismeni odgovor dok je u odgovoru na drugo pitanje vijećnika Šinka istaknuo da gradonačelnik Grada Ivanca nije na Skupštini IVKOM-a, kao većinski vlasnik, niti bilo gdje

drugdje predložio rješenje niti suradnju oko rješavanja pitanja otpada. Dodao je da se naplata odlaganja otpada u reciklažno dvorište u Ivancu odnosi i na građane drugih susjednih jedinica lokalne samouprave. Pri tom je naglasio da u Gradu Lepoglavi građani imaju mogućnost odvoza otpada na kućnom pragu, i to svih frakcija otpada, tako da nemaju potrebe za odlaganjem otpada na reciklažno dvorište u Ivancu.

U nastavku sjednice prihvaćeni su Prijedlog Odluke o potvrđivanju članstva Grada Lepoglave u udruzi „Lokalna akcijska grupa – „Sjeverozapad.“ i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2023. godine u kojem se navode prihodi i primici od 7.7 milijuna eura te izvršenje proračuna u visini od 4.2 milijuna eura što u postocima iznosi 54.5 %.

– Istaknuo bih da smo ovakvo izvršenje proračuna, koje imamo sada u prvih šest mjeseci 2023., u protekloj godini imali na njenom kraju. Naročito je to vidljivo u okviru ulaganja u komunalnu infrastrukturu i realiziranih više od 1.5 milijuna eura ulaganja. Riječ je sredstvima koja smo osigurali iz Fonda solidarnosti, a koja smo iskoristili za sanaciju četiri klizišta, 10 nerazvrstanih cesta i mosta Putine – istaknuo je gradonačelnik Škvarić zahvalivši se na realizaciji navedenog stručnim službama Grada Lepoglave, TKIC-u, mjesnim odborima i građanima.

Na sjednici je prihvaćeno i Izvješće o radu gradonačelnika Grada Lepoglave za prvih šest mjeseci 2023. godine.

Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave i njihove zamjenike, s prijedlogom Javnog poziva, maknuto je iz dnevnog reda ove sjednice te će biti na dnevnom redu iduće sjednice zbog potrebe usklađenja Odluke s novim Zakonom o savjetima mladih.