Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave na svojoj je 18. sjednici održanoj 14. studenog prihvatilo niz prijedloga odluka te izvješća među kojima Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. 

U izvješću se navodi da su prihodi poslovanja planirani na godišnjoj razini u ukupnom iznosu od 30.348.49 kuna, a da su u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni prihodi u visini od 12.900.444,54 kuna sto je 42,51% od planiranog. Usporedbom izvršenja proračuna u prvoj polovici 2019. godine za isto razdoblje prethodne godine, kada su ostvareni prihodi poslovanja u iznosu od 12.703.260,28 kuna, brojke upućuju na stabilan kontinuitet ostvarenja prihoda poslovanja. 
Što se rashoda tiče u izvješću je navedeno da su planirani rashodi na godišnjoj razini 45.692.624 kuna, a da su u prvoj polovici ove godine ostvareni rashodi u visini od 9.473.737,53 kuna odnosno 20.73 % od planiranog.
Izvješće je prihvaćeno većinom od 11 glasova, uz tri glasa protiv.

Vijećnici su jednoglasno, bez rasprave i uz pohvale, prihvatili izvješća o radu Dječjeg vrtića Lepoglava, Gradske knjižnice Ivana Belostenca i Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave te programi rada Savjeta mladih Grada Lepoglave i Dječjeg vrtića Lepoglava . 

Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave za 2019. godinu kojim je potvrđen prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja da se ovogodišnja gradska javna priznanja dodjele tvrtki IZO-ING d.o.o., Udruzi umirovljenika Lepoglava, Dariji Vusić, Mirku Drušku te Nevenu Putaru za doprinos ugledu i promociji Grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu.

Također jednoglasno prihvaćen je i prijedlog o cesiji tražbine radi osiguranja kojom se Grad Lepoglava obavezuje da će u proračunu za 2020. godinu, te u naredne četiri godine, osigurati sredstva u visini od 420.000 kuna za otplatu kredita kojeg će kod Zagrebačke banke podići Dobrovoljno vatrogasno društvo Lepoglava za kupnju novog navalnog vozila. 

– Model je to i dobro rješenje koje će nam omogućiti nabavku novog vatrogasnog vozilo za Dobrovoljno vatrogasno društvo Lepoglavu. Itekako vodimo računa o potrebama vatrogasaca i brinemo o razvoju vatrogastva na gradskom području. Uz nabavku novog vozila, pripremamo se za obnovu vatrogasnog doma u Višnjici koji ćemo prijaviti na natječaj za energetsku obnovu koji će biti raspisan u travnju iduće godine. U okviru tog projekta planiramo izraditi fasadu, obnoviti krovište, izmijeniti stolariju i ugraditi novi sustav grijanja. Nedavno smo potpisali i ugovor za izradu projekta novog vatrogasno-društvenog doma u Kamenici. Već iduće godine planiramo srušiti stari zadružni dom na čijem će mjestu biti izgrađen novi vatrogasni dom. Nakon toga planiramo taj projekt prijaviti na mjeru 7.4.1. i tako osigurati većinu sredstava potrebnih za njegovu realizaciju. Uz izgradnju vatrogasnog centra u Lepoglavi, za koji već imamo građevinsku dozvolu, riječ je o investicijama u vatrogastvu na razini od oko 15 milijuna kuna – rekao je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Na sjednici je prihvaćen Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2019. godinu te je potvrđena Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Lepoglave. Za članove Povjerenstva imenovani su Josip Čelig, Zlatko Petrinjak, Stjepan Maček, Stjepan Špiranec i Ivan Dubovečak

Inače i ova je sjednica započela pitanjima i prijedlozima vijećnika. 
Vijećnik Siniša Štefičar pitao je, vezano za dobivenu financijsku potporu za nabavku dodatnih kanti za selektiranje otpada na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u kojoj je fazi nabavka tih dodatnih kanti za smeće te kada građani mogu očekivati da će dobiti te kante. Drugo pitanje vijećnika Štefičara potaknuto je raspravom koja se pojavila na društvenim mrežama, a čiji su sudionici polemizirali o suradnji TKIC-a i NUM-a na Jailhouse festivalu.

– Zanima me da li se razgovaralo s direktorom TKIC-a o tome da li su informacije o načinu raspodjele dobiti, koje su se pojavile na društvenim mrežama, točne te da li je netko razgovarao s direktorom TKIC-a koji je nakon protivljenja mladih s načinom raspodjele novca najavio prekid suradnje – pitao je vijećnik Štefičar.

U odgovoru na prvo pitanje gradonačelnik Marijan Škvarić istaknuo je nezadovoljstvo što realizacija projekta nabavke dodatnih kanti za otpad traje toliko dugo, a za što krivicu ne snosi Grad Lepoglava. Naime, nabavka kanti objedinjena je za cijelo područje države što usporava sam proces. Odgovarajući na drugo pitanje gradonačelnik je istaknuo da ga se događaji vezani za odnos TKIC-a i NUM-a ne tiču kao gradonačelnika. 

– Nisam primijetio da se na društvenim mrežama očitovala Nezavisna udruga mladih već pojedinci koji nisu u članovi Udruge, a niti su mladi. Kao odgovorno osoba ne reagiram na takve izjave – odgovorio je gradonačelnik te pozvao predstavnike TKIC-a i Nezavisne udruge mladih da na sastanku postignu dogovor.

– Čitamo da su se na EU fondove prijavili projekti izgradnje centara za dnevni boravak starijih i nemoćnih osoba koji će se graditi u četiri grada na području Varaždinske županije – u Varaždinu, Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu. Zašto među njima nema Lepoglave i zašto Grad Lepoglava nije uspio uči u taj županijski projekt – pitao je vijećnik Boris Šinko.

Postavljajući drugo pitanje vijećnik Šinko je rekao da se posljednjih tjedana, većinom u jutarnjim satima, pojačava neugodan miris katrana i smole s područja obližnje asfaltne baze. Pitao je gradonačelnika koje mjere misli poduzeti i koje institucije obavijestiti o mogućem zagađenju zraka. 

– Mi smo također uključeni u projekt izgradnje centara za dnevni boravak starijih i nemoćnih osoba no nositelj je Centar za socijalnu skrb Ivanec, a Grad Lepoglava je, zajedno s Općinom Bednja, partner na projektu – odgovorio je na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić dodavši da Grad Lepoglava planira za te potrebe, u okviru navedenog projekta, urediti nekadašnji župni dvor u Lepoglavi.

– Kao gradonačelnik mogu pokrenuti pitanje prema nadležnim sustavima koji su dužni baviti se takvim stvarima te tražiti informaciju vrši li se kontrola kvalitete zraka te da li je ona u razinama koje dozvoljavaju norme – odgovorio je gradonačelnik na drugo pitanje vijećnika Šinka.

Vijećnik Željko Šoštarić pitao je da li je Grad kupio novi automobil, koliko on košta i tko je bio inicijator kupnje te kojeg je godišta stari automobil i koliko ima prijeđenih kilometara. Pitao je i zašto samo djeca predškolske dobi imaju pravo na naknadu za logopeda dok to djeca osnovnoškolske dobi nemaju.

U odgovoru na prvo pitanje gradonačelnik je vijećniku Šoštarić rekao da je nabavka novog automobila planirana proračunom te da je auto, riječ je o Škodi Oktaviji vrijednosti oko 160.000 kuna, kupljena nakon provedenog natječaja. Istovremeno, stari automobil, star oko 11 godina s prijeđenih oko 250.000 kilometara, dan je na prodaju po procijenjenoj cijeni od oko 49.000 kuna. 

Odgovarajući na drugo pitanje, gradonačelnik je istaknuo da predškolski odgoj spada pod ingerenciju Grada dok su osnovne škole pod ingerencijom Varaždinske županije koja svoje obaveze sve češće prebacuje na jedinice lokalne samouprave. 

Vijećnik Josip Čelig pitao je gradonačelnika da li je upoznat da se tvrtka TTG iz Višnjice, koja je, kako je naveo vijećnik Čelig, bila “u kombinaciji” s obrtom Prijevoznik Zvonimir Maček kojoj su dodijeljeni poslovi zimskog održavanja cesta, odustala od poslova čišćenja snijega. Ako je to istina, pitao je vijećnik Čelig, postoji li neka alternativa budući da je snijeg pred vratima. 

– Na raspisani natječaj za zimsko održavanje cesta stigla je samo jedna ponuda. Nositelj svih aktivnosti u navedenoj ponudi bio je obrt Prijevoznik Zvonimir Maček. U tom se ugovoru ne nalazi tvrtka TTG. Koncesionar ima 12 ekipa koje su zadužene za čišćenje snijega za koji smo spremni – odgovorio je gradonačelnik Škvarić.

Vijećnik Alen Mađar pitao je gradonačelnika da li može ponovno uputiti apel Hrvatskim vodama vezano za uređenje potoka u Patačićevoj ulici.

Gradonačelnik Škvarić je odgovorio da su Hrvatske vode najavile kako će se iduće godine krenuti s uređenjem navedenog potoka za što je Grad Lepoglava u proračunu za 2020. godinu predvidio 
sredstva s kojima će Grad sudjelovati u realizaciji tog projekta. 

– Dobili smo obećanja no nemamo ingerencije nad time niti možemo tvrditi da će Hrvatske vode zaista iduće godine pokrenuti taj projekt – dodao je gradonačelnik. 

– Prvo pitanje vezano je za Mjesni odbor Kameničko Podgorje odnosno uređenje ceste zaseoku Jureni – Črešnjeva. Tamošnje stanovništvo pita, budući da ne mogu dobiti informacije od tamošnjeg predsjednika mjesnog odbora, da li je u planu i kada uređenje te ceste – pitao je vijećnik Tonko Županić kojeg je zanimalo i da li bi se kontejneri za otpad na groblju u Lepoglavi mogli premjestiti na drugu, bolju poziciju.

U odgovoru na prvo pitanje gradonačelnik je istaknuo kako se radi o tekućem održavanju koje nije i ne bi smjelo biti problem te da će situaciju provjeriti u kontaktu s Mjesnim odborom Kameničko Podgorje.
Nema razloga da se ta cesta ne uredi, ako ne sada, budući da uskoro zbog skore zime prekidamo s poslovima tekućeg održavanja, onda iduće godine – dodao je u odgovoru na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić. 

Što se izmještanja kontejnera na groblju tiče gradonačelnik je odgovorio da je ta inicijativa već pokrenuta. 

Da li i na ostalim područjima Grada Lepoglave, kao na području MO Kamenica odnosno naselja Crkovec, postoje problemi s niskonaponskom mrežom i kako ih misli rješiti pitao je gradonačelnika vijećnik Zorislav Rodek.
Vijećnika Rodeka zanimalo je da li je u programu ŽUC-a izgradnja nogostupa na relaciji Kamenica- Roginov most odnosno hoće li se taj nogostup graditi i kada.

Odgovarajući na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić ponovno je istaknuo da ingerenciju nad održavanjem niskonaponske mreže ima Elektra o čijim planovima sve ovisi.

– Znamo sva područja na kojima je potrebno rekonstruirati niskonaponsku mrežu, a jedno od njih je i područje Crkovca. Problemi postoje i u Očuri, Kameničkom Podgorju i Višnjici. Ono što mi možemo to je postavljanje javne rasvjete nakon što se izvrši rekonstrukcija niskonaponske mreže. Tako smo ove godine postavili energetski učinkovitu javnu rasvjetu u Kameničkom Podgorju i na području Višnjice u naselju Ves – dodao je gradonačelnik Škvarić izrazivši nadu da će Elektra povesti malo više računa o potrebama građana na području Grada Lepoglave. 

Kad su nogostupi u pitanju, gradonačelnik je istaknuo njihovu važnost za povećanje sigurnosti sudionika u prometu te činjenicu da Grad Lepoglava ima spremne projekte za daljnju izgradnju nogostupa na gradskom području pa tako i za gradnju nogostupa na navedenoj relaciji. No, i ovom slučaju, istaknuo je gradonačelnik, Grad nema ingerenciju nad njihovom izgradnjom već Županijska uprava za ceste kojoj su dostavljeni svi ti projekti. 

– Informacije o planovima izgradnje nogostupa od strane ŽUC-a nismo dobili no Grad je spreman financirati svoji udio kod izgradnje nogostupa na gradskom području – zaključio je gradonačelnik.

Vijećnik Milan Pavleković pitao je hoće li se otvoreni komunalni projekti uspjeti realizirani do kraja godine odnosno hoće li biti izvršeni u skladu s planom te hoće li se Grad Lepoglava omogućiti dostupnost širokopojasnom internetu.

– Projekti koji se provode na području Grada Lepoglave provode se uspješno. Neki od njih uspješno su završeni dok se četiri projekta, riječ je o rekonstrukciji i izgradnji dječjih vrtića u Lepoglavi i Višnjici, prema planu se prenašaju u iduću godinu – odgovorio je na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić.

Na pitanje o omogućavanju dostupnosti širokopojasnom internetu na području Grada Lepoglave gradonačelnik je rekao da Grad brine i o budućnosti te se zajedno s općinama Bednja, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec i Vinica uključio u projekt izgradnje širokopojasne mreže. Dodao je da je projekt prošao prvi krug natječaja te da očekuje da će taj projekt u budućnosti biti realiziran.

Da li je Grad Lepoglava uputio zahtjev Termoplinu za izradu projektne dokumentacije potrebne za uvođenje plina u preostali dio Žarovnice te da li je od Termoplina dobio kakav odgovor, pitao je vijećnik Stjepan Vresk.

– Plin nije komunalna infrastruktura već je riječ o tržišnoj kategoriji. Na inicijativu Mjesnog odbora Žarovnica uputili smo zahtjev temeljem kojeg će se oni odrediti da li će i pod kojim uvjetima ići u proširenje mreže. Sa svim ćemo informacijama upoznati građane – odgovorio je gradonačelnik. 

Vijećnica Marija Ribić pitala je da li se može što poduzeti kako bi se spriječilo ukidanje jedne od željezničkih putničkih linija od strane HŽ-a, a o čemu se ovih dana nagađa. Pitala je da li se planira što poduzeti vezano za sanaciju srušenog zida u Parku žrtava fašizma. 

Odgovarajući na prvo pitanje gradonačelnik je istaknuo da je Grad Lepoglava više puta reagirao na navaljeno ukidanje pojedinih putničkih linija, posebice kada je HŽ tražio očitovanje koje ovog puta nije stiglo do Grada Lepoglave.

– Opet ćemo reagirati i nećemo dozvoliti da Grad Lepoglava postane putničko slijepo crijevo. O problemima s kojima se susrećemo, pa tako i ovim, razgovarat ću s državnim tajnikom u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture – poručio je u odgovoru gradonačelnik Škvarić. 

Što se problematičnog dijela urušenog zida tiče, gradonačelnik je pojasnio da je za samostan kao i zid nadležna Varaždinska biskupija s kojom će se, kao što se i dosad činilo, razgovarati nakon što novi biskup preuzme svoju dužnost.