Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 30. studenog 19. sjednicu na kojoj je, između ostalog, donijelo odluke o  o gradskim porezima i visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Lepoglave.

Jednoglasnom odlukom vijećnici su nakon obrazloženja prijedloga i kraće rasprave donijeli jednoglasne odluke kojima se propisuju vrste poreza i njihova visina te visina poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području Grada Lepoglave čiji se iznosi, unatoč ukidanju prireza i gubitka značajnog dijela proračunskog prihoda, nisu znatno mijenjali.

– Do sada smo u Gradu Lepoglavi imali četiri vrste gradskih poreza. Ukidanjem prireza, od sada ćemo imati tri vrste gradskih poreza. Riječ je o porezu  na potrošnju koji ostaje na razini, kao i do sada, od 3%. Zatim porez na kuće koji je do sada iznosio 7 kuna po kvadratnom metru, a sada će iznositi 1 euro po kvadratnom metru. Ostaje i porez na korištenje javnih površina koji ostaje na istoj razini samo je izražen u eurima pri čemu je došlo do sitne korekcije – pojasnio je gradonačelnik Marijan Škvarić dodajući da su na temelju novog zakona gradovi i općine dužni do kraja godine donijeti odluku o visini stopa poreza na dohodak.

– U Gradu Lepoglavi donijeli smo odluku da razinu nižeg poreza na dohodak s dosadašnjih 20% povećamo za samo 1% tako da sada iznosi 21%. Isto tako, za samo 1% povećali smo i višu razinu poreza odnosno s dosadašnjih 30% na 31%. Vjerujem da to neće biti veliko opterećenje za naše građane kojima bi se s ukidanjem prireza trebala povećati primanja što ovisi o gospodarstvenicima koji bi tu razliku trebali ugraditi u njihove plaće – istaknuo je gradonačelnik Škvarić najavljujući da će ukidanjem prireza Grad Lepoglava ostati bez oko milijun kuna proračunskih prihoda.

– Ono što je problem je točno izvesti simulaciju kako će se sve to manifestirati na Grad Lepoglavu. Zato ćemo se do prvog kvartalnog izvješća i prvih pokazatelja situacije morati ponašati obazrivo i vidjeti koje nam mogućnosti stoje na raspolaganju za nadoknadu smanjenih proračunskih prihoda. Do sada nismo u tom kontekstu opterećivali građane, već smo, a što namjeravamo činiti i dalje, te gubitke prihoda pokrivali sredstvima iz fondova Europske unije koja i dalje planiramo koristiti za razvoj naše komunalne i društvene infrastrukture, a zajedno s našim izvornim proračunskim sredstvima za povećavanje životnog standarda i kvalitete usluga za naše građane – zaključio je gradonačelnik.

Na dnevnom redu sjednice bile su točke vezane za Dječji vrtić Lepoglavu. Vijećnici su, nakon pohvala upućene za rad vrtića i nakon dobivenih pojašnjenja, od strane ravnateljice Valentine Husnjak Ribić, na upite vezane za zapošljavanja i financiranja projekata koji se u vrtiću provode, prihvatili  Izvješće o provedbi Godišnjeg plana i programa rada Vrtića za 2022. – 2023., Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2023. i Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Lepoglava za pedagošku 2023. – 2024. godinu. Jednoglasno su donijeli Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika Dječjeg vrtića Lepoglava kojom se materijalna prava izjednačavaju s pravima zaposlenih u osnovnim školama.

Na početku sjednice gradonačelnik je odgovarao na pitanja vijećnika te pri tom prihvatio inicijativu za donošenje deklaracije o uklanjanju nasilja nad ženama, najavio upućivanje prijedloga Županijskoj upravi za ceste za preasfaltiranje ceste u Ulici Alojzija Stepinca i pokretanje novog programa modernizacije nerazvrstanih cesta te je  pojasnio razloge angažiranja vanjskih izvoditelja u slučajevima provedbe javnih natječaja za potrebe Grada Lepoglave.