Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Nakon konstituirajuće sjednice na kojoj je utvrđen novi saziv Gradskog vijeća Grada Lepoglave, 29. srpnja održana je prva radna sjednica Vijeća na kojoj su novoizabrani vijećnici raspravljali o 14 točaka dnevnog reda.

Prva radna sjednica odnosno 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave započela je pitanjima vijećnika. Vijećnik Zorislav Rodek (HNS) pitao je što se planira poduzeti kako bi se riješio problem zapuštenih privatnih površina te ambrozije?

Gradonačelnik Marijan Škvarić podsjetio je na niz mjera koje je Grad Lepoglava poduzeo pružajući potporu poljoprivrednicima potičući ih da obrađuju poljoprivredne površine te tako smanje broj zapuštenih parcela. Pored toga, u prvih šest mjeseci od strane komunalnog redarstva izdano je 68 naloga za čišćenje parcela te nekoliko desetaka opomena, istaknuo je gradonačelnik te najavio da će jedinice lokalne samouprave u novom zakonu o poljoprivrednim površinama dobiti snažan alat u rješavanju problema zapuštenih privatnih površina odnosno bit će im dozvoljeno da urede zapuštene privatne parcele te račune za nastale troškove čišćenja ispostave njihovim vlasnicima.

Vijećnicu Željku Paska (SDP) zanimalo je kada će građani dobiti spremnike za papir i plastiku. Pitala je i hoće li Grad Lepoglava za održavanje i saniranje cestovne infrastrukture nastaviti koristiti materijal koji je korišten za sanaciju lokalne ceste u Sestrancu te za uređenje parkirališta u blizini Doma zdravlja u Lepoglavi. 

Gradonačelnik je najavio da će spremnici građanima biti podijeljeni tijekom rujna. Odgovarajući na drugo pitanje istaknuo je kako je riječ o novoj, ekološki prihvatljivijoj tehnologiji koja pruža dobar omjer kvalitete i cijene najavivši da se istom tehnologijom planira urediti cesta na području MO Purga, na relaciji od kapele sv. Juraja do groblja.

Kada se planira nastavak proširenja plinovodne mreže te u kojoj je fazi projekt izgradnje spojne ceste Mažuranićeva ulica – Ulica Eugena Kvaternika te kada je u planu uređenje parkirališnog prostora kod starog groblja u Lepoglavi, pitala je vijećnica Štefica Erdec (SDP).

Kad je širenje plinovodne mreže u pitanju Grad može biti tek posrednik između građana i distributera o kojem ovisi njeno širenje, a pri čemu se distributer prije svega vodi ekonomskom isplativošću, istaknuo je gradonačelnik.

Nakon što je ove godine završen postupak otkupa zemljišta, iduće će godine biti spremna sva dokumentacija, zajedno s građevinskom dozvolom, potrebna za početak gradnje navedene spojne ceste, pojasnio je gradonačelnik odgovarajući na drugo pitanje vijećnice Erdec. Što se pak uređenja parkirališta kod groblja
tiče, pribavljena je sva potrebna dokumentacija. Isti je slučaj s dokumentacijom za uređenje grobne kuće, dodao je gradonačelnik izrazivši plan da se zahvati na uređenju parkirališta i grobne kuće odrade iduće godine.

Vijećnik Robert Dukarić (HDZ) pitao je gradonačelnika kada se planira realizirati projekt energetske obnove vatrogasnog doma u Višnjici

Gradonačelnik Škvarić je istaknuo da se projekt energetske obnove vatrogasnog doma u Višnjici planira realizirati kroz natječaj za energetsku obnovu te se, budući da je sva dokumentacija za prijavu na natječaj spremna, samo čeka raspis navedenog natječaja s državne razine. 

Vijećnika Dukarića zanimalo tko je donio odluku o dodjeli financijskih sredstava za projekte i programe udruga te koji su bili uvjeti za smanjenje odnosno povećanje dodijeljenog iznosa.

Gradonačelnik je pojasnio kako je prijavljene projekte i programe vrednovala komisija imenovana od strane TKIC-a čije je on mišljenje prihvatio.

Što je s početkom izgradnje vatrogasnog centra u Lepoglavi pitao je gradonačelnika nezavisni vijećnik Boris Šinko. Pitao ga je i da li gradska vlast planira dati potporu Gradu Ivancu u nastojanju da zabrani dovoza varaždinskog smeća na deponij u Jerovcu.

Projektna dokumentacija za izgradnju vatrogasnog centra je pripremljena no za početak izgradnje potrebno je osigurati financijske uvjete što se planira učiniti prijavom projekta na buduće natječaje, pojasnio je gradonačelnik te poručio da kao legalist smatra da rješenje problema oko dovoza varaždinskog smeća na
deponij u Jerovec treba naći u okviru zakona. 

U nastavku sjednice uslijedila je rasprava i glasanje o izvješćima o radu Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave, Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave i Turističko kulturno informativnog centra. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice prihvaćeno jednoglasno dok su izvješća o radu Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave i Turističko kulturno informativnog centra prihvaćeno većinom glasova i to nakon rasprave u koju su se uključili vijećnici Boris Šinko, Štefanija Erdec, Željka Paska, Zorislav Rodek, Robert Dukarić, Vjeran Ježek te predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Kovač i gradonačelnik Marijan Škvarić. Na njihova su odgovarali predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave Marijo Canjuga, predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave Tonko Županić i direktor Turističko kulturno informativnog centra Damjan Županić.

U nastavku sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave čime se želi unaprijediti organizacija, korištenje i namjena prostora te osigurati mjere i smjernice za uređenje i zaštitu prostora usklađene s novim propisima, važećim dokumentima, 
strateškim opredjeljenjima kao i stanjem na terenu.

Jednoglasno su vijećnici prihvatili i prijedlog Odluke o procjeni rizika od velikih nesreća te prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka. 

Na sjednici su jednoglasno prihvaćeni prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekte “Vatrogasni dom u Kamenici” i Izgradnja gradske tržnice”. Navedene će projekte, s ciljem osiguranja sredstva za njihovu realizaciju, Grad Lepoglava prijaviti na natječaje koji će se raspisati u okviru mjere 7.4..

Vijećnici su na sjednici informirani o projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta čija bi  realizacija, što se Grada Lepoglave tiče, mogla krenuti već iduće godine.

Na dnevnom redu sjednice bilo je i Izvješće o radu gradonačelnika za prvih šest mjeseci 2021. godine. “U prvoj polovici godine održani su lokalni izbori nakon kojih nastavljam obnašati gradonačelničku dužnost u svom petom mandatu. U prvoj polovici ove godine, unatoč poteškoćama izazvanima pandemijom virusa
COVID-19, realizirali smo sve planirane projekte i programe, a raspisali smo u tom periodu i natječaje vrijedne više od šest milijuna kuna. Uz razvoj komunalnog, društvenog i gospodarskog segmenta u velikoj sam se mjeri u tom periodu bavio i demografskom politikom.”, istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić čije su Izvješće o radu nazočni vijećnici jednoglasno prihvatili.