Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 16. ožujka 20. sjednicu na čijem se predloženom Dnevnom redu nalazilo 18 točaka. Trenutna situacija vezana za pojavu koronavirusa utjecala je da se održavanje sjednice iz gradske vijećnice preseli u Dom kulture, u prostor koji pruža veće mogućnost zaštite nazočnih na sjednici. 

Na početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Robert Dukarić predložio se da se u Dnevni red uvrsti točka u okviru koje bi vijećnici bili informirani o trenutnom stanju vezanom za koronavirus i mjerama koje se poduzimaju u cilju sprječavanja njegova širenja te da vijećnici, s ciljem skraćivanja trajanja sjednice, odustanu od postavljanja pitanja tijekom aktualnog sata. 

Vijećnik Siniša Štefičar, ispred Kluba vijećnika SDP-a, predložio da se s predloženog Dnevnog reda skinu sve točke osim Prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Lepoglava i Izvješća o provedbi Plana gospodarenje otpadom Grada Lepoglave za 2019. godinu. Obrazlažući izneseni prijedlog istaknuo je da, osim navedene dvije točke, ostale točke Dnevnog reda ne traže žurno donošenje te neće utjecati na funkcioniranje Grada Lepoglave, a na taj bi se način znatno skratilo trajanje sjednice i tako smanjila opasnost od eventualne mogućnosti širenja koronavirusa. U obrazloženju je istaknuo da bi tako Gradsko vijeće, sljedeći upute dobivene od nadležnih tijela, svojim primjerom pokazalo odgovornost kad je provođenje mjera zaštite od koronavirusa u pitanju. Ujedno, dodao je Štefičar, vijećnici ne bi trebali, žureći se da što prije radi mjera opreza zaključe sjednicu, na brzinu, šteteći tako interesima građana, donositi odluke bez prethodne rasprave koja ponekad traži nešto više vremena. Istaknuo je da će ako se takav prijedlog ne prihvati, oni vijećnici koji podržavaju taj prijedlog napustiti sjednicu nakon informiranja o trenutnom stanju vezanom za koronavirus.

Gradonačelnik Marijan Škvarić takav je prijedlog smatrao neopravdanim. Istaknuo je da je potrebno pridržavati se propisanih mjera, ali da održavanje sjednice ne predstavlja nikakvu opasnost i ne kosi se s propisanim mjerama budući da je broj okupljenih daleko manji od sto. Ujedno, istaknuo je gradonačelnik, sjednici ne nazoči nitko iz rizičnih skupina ljudi. Poručio je kako vijećnici moraju imati odgovornost prema građanima te se sastajati i donositi odluke upravo na korist građana. Dodao je da se trenutna situacija vezana za koronavirus može vrlo brzo izmijeniti te više neće postojati mogućnost održavanja sjednica te je zbog toga dužnost Gradskog vijeća održati ovu sjednicu.

S gradonačelnikom se složio predsjednik Gradskog vijeća Robert Dukarić iznijevši pri tom stav Kluba vijećnika HDZ-a da se sjednica održi prema predloženom Dnevnom redu. Rekao je da sjednica može biti brzo završena budu li rasprave jasne, kratke i dinamične. Kazao je da je pitanje što je tu moralno, a što nije. 

Klub vijećnika HSS-a podržao je prijedlog vijećnika Siniše Štefičara. Vijećnik Željko Šoštarić, koji se izjasnio ispred Kluba vijećnika HSS-a, istaknuo je da se potrebno ponašati odgovorno i u skladu sa situacijom u zemlji. Dodao je kako je neodgovorno bilo uopće sazivati sjednicu, ali kad je već sazvana da bi onda trebalo raspravljati samo o dvije, od strane vijećnika Štefičara, navedene točke Dnevnog reda.

Vijećnik Milan Pavleković je ispred Kluba HNS-a odbacio prijedlog vijećnika Štefičara istaknuvši da je sjednicu potrebno održati zbog interesa građana. 

Pristupilo se glasanju. Glasalo je 11 prisutnih vijećnika od kojih je osam vijećnika HNS-a, HDZ-a i jedan vijećnik HSU-a glasali za ranije predloženi Dnevni red dok su dva vijećnika HSS-a bila protiv, a jedna vijećnik SDP-a suzdržan. Tako je s većinom od osam glasova prihvaćen Dnevni red kojem je uz 18 ranije predloženih točaka pridodano podnošenje izvješća o trenutno situaciji vezanoj za koronavirus. Nakon što je sjednica nastavljena i navedena točka zaključena, a tijekom koje su vijećnike o trenutnoj situaciji izvijestili gradonačelnik Marijan Škvarić i njegov zamjenik, ujedno i načelnik gradskog Stožera civilne zaštite, Hrvoje Kovač, vijećnici HSS-a, SDP-a i zamjenik gradonačelnika napustili su sjednicu. 

U nastavku sjednice preostali su vijećnici odradili cijeli Dnevni red bez većih rasprava i jednoglasno. 

Prihvatili su prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Lepoglava imenovavši novom ravnateljicom dugogodišnju djelatnicu Dječjeg vrtića Lepoglava Valentinu Husnjak Ribić Novoizabrana ravnateljica se zahvalila na ukazanom povjerenju istaknuvši pri tome da je vidljiva velika briga Grada Lepoglave za predškolski odgoj, a zahvaljujući kojoj će svoj djeci biti omogućeno da budu uključena u njega.
Prihvatili su vijećnici i Prijedlog Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Lepoglava te Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Lepoglave za 2019. godinu. Pri tom je gradonačelnik istaknuo da postoji određena doza zadovoljstva njegovom provedbom, ali i potreba za provedbom dodatnih aktivnosti kako bi se postigli zacrtani ciljevi gospodarenja otpadom na gradskom području.

Prisutni su vijećnici, uz pohvale upućene svim vatrogascima s područja Grada Lepoglave, donijeli Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Grada Lepoglave, zatim Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2020. godinu, Izvješće o stanju zaštite od požara na području grada Lepoglave za 2019. godinu te Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda. 

Prihvaćene su na sjednici Izmjene Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2020. godinu kojim se definira da su opravdani troškovi za dodjelu potpora oni troškovi koji su nastali nakon 30. lipnja 2019. te tijekom 2020. godine. 

Vijećnici su donijeli i Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2020. godinu kojim se želi omogućiti mladim obiteljima stjecanje vlastitog doma kao preduvjet za ostanak na području Grada Lepoglave. 
Između ostalog, izglasan je i Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na čkbr. 2086/3 k.o. Lepoglava što će biti preduvjet za izgradnju branika na prijelazu ceste preko željezničke pruge u blizini Sportsko-rekreacijskog centra u Lepoglavi.