Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave na svojoj je 23. sjednici održanoj 30. srpnja jednoglasno prihvatilo prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove “Lepoglava”. Pored toga, gradski su vijećnici na sjednici dali suglasnost na odluke o izmjenama i dopunama Statuta kao i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Lepoglava. Time su stvoreni uvjeti za osnivanjem podružnice Dječjeg vrtića Lepoglava u Višnjici gdje se kraju privode radovi na izgradnji objekta novog dječjeg vrtića. Ujedno, izmjenama i dopunama Statuta i Pravilnika dana je suglasnost za uspostavu novih radnih mjesta kako u budućoj podružnici Dječjeg vrtića Lepoglava u Višnjici tako i u Lepoglavi gdje se, nakon izvršene adaptacije i uređenja postojećeg vrtićkog objekta, otvaraju novi odjeli. 

– U Lepoglavi će, uz domara za kojim se ukazala potreba proširenjem vrtića na podružnicu u Višnjici, biti zaposleno još dvoje odgajatelja zbog otvaranja jasličke skupine. U Višnjici će biti zaposleno četvero odgajatelja od kojih će jedan biti voditelj podružnice, zatim jedan pomoćnik za pomoć djeci s posebnim potrebama te kuharica koja će obavljati i poslove spremačice – pojasnila je ravnateljica Dječjeg vrtića Lepoglava Valentina Husnjak-Ribić.

– Cilj ovih izmjena i dopuna je stvoriti uvjete za otvaranje i rad dječjih vrtića u Lepoglavi i Višnjici. Uređen i adaptiran objekt dječjeg vrtića u Lepoglavi prošao je tehnički pregled i u fazi smo dobivanja uporabne dozvole dok će za novoizgrađeni vrtić u Višnjici tehnički pregled biti izvršen tijekom kolovoza nakon čega slijedi ishodovanje uporabne dozvole i početak rada oba vrtića. 

Boravak djece u vrtiću izuzetno je važno za njihov odgoj. Isto tako, izuzetno je važno ulaganje u djecu što Grad Lepoglava čini povećanjem vrtićkih kapaciteta na gradskom području – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.

S obzirom na to da je istekao trogodišnji mandat članovima Savjeta mladih Grada Lepoglave, na sjednici je jednoglasno prihvaćena i odluka o objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave i njihove zamjenike.

Inače, i ova je sjednica tradicionalno započela pitanjima vijećnika.
Vijećnik Siniša Štefičar uputio je apel da se u dogovoru sa Županijskom upravom za ceste uredi cesta koja od Spomen groblja u Lepoglavi preko Crkovca vodi do Kamenice. Također, ponovno je zatražio da se na spojna cesta od groblja do naselja Vulišinec donji ukloni raslinje s okolnih parcela koje ometa promet na navedenoj dionici. Pitao je vijećnik Štefičar i da li će se tzv. zeleni otoci odnosno javne površine na kojima se nalaze kontejneri za odvajanje otpada ograditi na cijelom gradskom području kako je to najavljeno za kontejnere koji će biti postavljeni ispred stambenih zgrada.

Na upućeni apel za uređenjem ceste koja od Spomen groblja u Lepoglavi preko Crkovca vodi do Kamenice gradonačelnik Marijan Škvarić pojasnio je da je riječ o županijskoj cesti koja je pod ingerencijom Županijske uprave za ceste kojoj je Grad Lepoglava već ranije uputio zahtjev da se uredi, ali da na taj zahtjev u protekle tri godine Grad od ŽUC-a nije dobio odgovor. No, unatoč tome, istaknuo je gradonačelnik, Grad će nastaviti tražiti da se ta cesta uredi. Predložit će i da se što prije održi sastanak s mjerodavnima u ŽUC-u na kojem bi taj zahtjev još jednom bio upućen. Vezano za zahtjev da se od raslinja očisti spojna cesta od groblja do naselja Vulišinec donji gradonačelnik je pojasnio da je koridor oko ceste uređen, ali da se raslinje koje je ometa prometovanje cestom nalazi na privatnim parcelama što zakonski sprječava Grad da ga ukloni. Dodao je da je, čak kad je to učinio u nekim prethodnim slučajevima, “zaradio” prijave za ometanje posjeda. Kao jednu od mjera da se taj problem riješi gradonačelnik je najavio mogućnost povećavanja iznosa kazne za neodržavanje privatnih parcela. 

– Pokrenuli smo više od 600 upravnih postupaka protiv građana koji ne održavaju svoje parcele. Na žalost oni “stoje” jer građani ili ne žele platiti ili se žale, a tu je i problem imovinsko-pravnih odnosa točnije problem utvrđivanja vlasnika zapuštenih parcela – dodao je gradonačelnik.

Što se ograđivanja javnih površina na kojima se nalaze kontejneri za selektirano odlaganje otpada tiče, gradonačelnik je ponovno naglasio da građani imaju prigodu otpad odvajati na kućnom pragu tako da nema potreba za tolikim brojem tzv. zelenih otoka na kojima se u najvećem broju slučajeva otpad ne odlaže selektirano. Stoga je najavio mogućnost smanjenja njihovog broja. A što se ograđivanja kontejnera za selektiranje otpada tiče, to se odnosi za višestambene zgrade, zaključio je gradonačelnik.

U kojoj je fazi projekt izgradnje obilazne ceste prema groblju u Lepoglavi pitao je vijećnik Ignac Lončar.

– Pri kraju smo rješavanja svih imovinsko-pravnih odnosa vezanih za otkup zemljišta potrebnog da se ta cesta izgradi. Projekt je u idejnom rješenju završen. Nakon otkupa zemljišta krećemo u izradu projekta i dobivanje građevinske dozvole što će omogućiti da, vjerujem, iduće godine krenemo s prvom fazom projekta, a to je trasiranje pravca. U godini koja potom dolazi planiramo završetak samog projekta – pojasnio je gradonačelnik dodajući da taj projekt Grad želi realizirati u suradnji sa Županijskom upravom za ceste te uz osiguranje sredstava za njegovu realizaciju iz europskih fondova.

Vijećnica Marija Ribić pitala je kada će biti završen projekt uređenja i adaptacije objekta Dječjeg vrtića Lepoglava i za kada je planirano njegovo otvorenje.

Gradonačelnik Škvarić najavio je, odgovarajući vijećnici Ribić, da je završetak projekta i otvorenje vrtića vrlo blizu, a što potvrđuje činjenica da je uspješno odrađen tehnički pregled samog objekta te se čeka skoro izdavanje uporabne dozvole nakon čega će, 21. kolovoza, biti održan Dan otvorenih vrata Dječjeg vrtića Lepoglava kada će svi zainteresirani građani moći razgledati novouređen vrtićki objekt .

U kojoj su fazi aktivnosti vezane za mobilno reciklažno dvorište pitao je vijećnik Stjepan Vresk.

U odgovoru gradonačelnika Škvarića istaknuto je da je smanjenje broja kontejnera na javnim površinama na kojima se prikuplja selektirani otpad jedna od stvari koje Grad Lepoglava planira. S druge strane, u planu je selektirani otpad na cijelom gradskom području prikupljati putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

– Zakon nalaže da svaka jedinica lokalne samouprave mora omogućiti da u svakom naselju minimalno jednom u tri mjeseca, po nekoliko dana, bude mobilno reciklažno dvorište u koje će građani moći odlagati selektirani otpad. Grad Lepoglava je jedina od jedinica lokalne samouprave s bivšeg područja općine Ivanec koja je pristupila tom projektu. Dobili smo potporu u visini od 80 % potrebnih sredstava za njegovu nabavku te smo raspisali natječaj temeljem kojeg ćemo nabaviti mobilno reciklažno dvorište. To je kontejner koji će biti na kamionu i prema rasporedu obilazit sva gradska područja – pojasnio je gradonačelnik Škvarić.

Vijećnika Zorislava Rodeka zanimale su informacije o projekta uvođenja širokopojasnog interneta na području Grada Lepoglave.

– U Gradu Lepoglavi vodimo brigu i o infrastrukturi 22. stoljeća. Stupili smo u partnerski odnos s Općinom Donja Voća te ostalim partnerima – općinama Bednja, Maruševec, Cestica, Sračinec i Klenovnik te smo Ministarstvu regionalnog razvoja prijavili projekt izgradnje širokopojasnog brzog interneta. Projekt je prošao sve faze i slijedi potpisivanje ugovora s Ministarstvo regionalnog razvoja kojim se osigurava financiranje navedenog projekta sa 64 milijuna kuna. Na jesen iduće godine trebali bi krenuti radovi počevši od Lepoglave. Ovim projektom dobivamo to da i ovo područje ima uvjete za budući razvoj kakve imaju veliki gradski centri – istaknuo je u odgovoru na vijećničko pitanje gradonačelnik Škvarić.

Vijećnik Stjepan Maček pitao je zašto, unatoč tome što je već upozorio na potrebu uređenja te unatoč tome što je najavljeno da će to biti urađeno od strane gradske Turističke zajednice i tvrtke IVKOM, nije uređena “bačvica” u Sutinskoj. Ujedno je predložio da se izradi pješački prijelaz na cesti kod raskrižja Antekolović i Držaići u Žarovnici. Istaknuo je da je riječ o mjestu na kojem građani, a ponajviše djeca koja odlaze u školu, prelaze cestu.

Što se uređenja “bačvice” u Sutinskoj tiče gradonačelnik je istaknuo da su gradska Turistička zajednica i Grad Lepoglava na navedenom odmorištu postavili informativnu tablu te stol s klupicama za odmor. 

– Bačvica se uređuje već 10-ak godina. IVKOM ističe da je problem u sustavu za dopremu vode u “bačvicu”. Inzistirat ćemo da setaj problem napokon riješi. Što se uređenje cijelog prostora tiče, ne smijemo raditi veće zahvate budući da je riječ o cestovnom pojasu, ali Grad o njemu vodi brigu – odgovorio je gradonačelnik.

Vezano za izradu pješačkog prijelaza gradonačelnik je najavio da će Županijskoj upravi za ceste uputiti zahtjev da se izradi traženi pješački prijelaz.
Pitanje vijećnika Borisa Šinka bilo je vezano je za postavljanje javne rasvjete u Ulici hrvatskih pavlina u Mjesnom odboru Lepoglavska Ves. Vijećnika Šinka zanimalo je zašto je infrastruktura javne rasvjete, koja se pri tom radila, napravljena na infrastrukturi lokalnog vodovoda Lepoglavska Ves te tko je odobrio da se to napravi na taj način. 
Vijećnika Šinka zanimalo je da li su istinite glasine da će se za iduću godinu planira izgradnja staračkog doma na području Višnjice.

Gradonačelnik Škvarić je u odgovoru na prvo pitanje vijećnika Šinka istaknuo da je zahvat napravljen temeljem projekta koji je dobio suglasnost svih mjerodavnih službi i institucija te da nije upoznat s time da je infrastruktura javne rasvjete izgrađena na infrastrukturi lokalnog vodovoda. 
Odgovarajući na drugo pitanje gradonačelnik je rekao da Grad vodi brigu o osobama starije životne dobi te u skladu s tim provodi aktivnosti koje bi trebale rezultirati otvaranjem jedne takve ustanove na gradskom području, prije svega u okviru privatne inicijative, a u slučaju njenog izostanka i u okviru gradske inicijative uz osiguranje sredstava iz fondova europske unije. Za sad takva aktivnost nije definirana u okviru nekog konkretnog gradskog projekta i programa, a niti je definirana lokacija gdje bi se dom za starije osobe gradio.

Kada će se krenuti s radovima na aglomeraciji na području Grada Lepoglave zanimalo je vijećnika Stjepana Črepinka koji je prozvao gradonačelnika da se po tom pitanju jedino ništa ne događa u Gradu Lepoglavi.

Vijećnik Črepinka zanimala je čija je bila odluka- gradonačelnika ili direktora TKIC-a, da se zaposleniku Turističko kulturno informativnog centra Ljudevitu Zveru, dugogodišnjem djelatniku TKIC-a, hrvatskom branitelju i roditelju bolesnog djeteta da otkaz o radu, a kasnije, pozivajući ga da zaboravi na prijašnju odluku, vrati na posao na kojem je nad njim, istaknuo je vijećnik Črepinko, vršen mobing.

Vezano za aglomeraciju gradonačelnik Škvarić je pojasnio da je Grad Lepoglava prije šest godina izgradio kanalizacijski sustav na području Očure i zapadnog dijela Lepoglave za što je od Hrvatskih voda dobivena potpora u visini od osam milijuna kuna. Nakon toga, nastavio je gradonačelnik, krenulo se s projektom aglomeracije koji ima svoju logiku i slijed temeljem kojih se zahvati prvo izvode na području većih centara šireći se prema drugim mjestima pa tako i Lepoglavi.

– Ove će godine biti završena izrada natječajne dokumentacije vrijedne oko tri milijuna kuna, dok će se iduće godine provesti natječaj za dodjelu poslova na aglomeracije na području Grada Lepoglave – istaknuo je gradonačelnik.

U odgovoru na drugo pitanje gradonačelnik je istaknuo da on osobno nema veze sa slučajem djelatnika TKIC-a Ljudevita Zvera te da za takve slučajeve postoje institucije i sustav u okviru kojih se oni rješavaju.

Vijećnik Željko Šoštarić zatražio je od gradonačelnika i Jedinstvenog upravnog odjela podatke o tome tko su, od osnutka, članice povjerenstva za čipku i da li za svoj rad primaju naknadu i koliku. 
Nadalje, vijećnik Šoštarić je zatražio od gradonačelnika da se prema svim građanima odnosi jednako bez obzira na njihova politička opredjeljenja.
– Tu ima toliko insinuacija, krivih navoda i aluzija da nema što od toga ispravljati – odgovorio je gradonačelnik.
Sjednica Gradskog vijeća održana je u skladu s propisanim mjerama zaštite od koronavirusa što je obuhvaćalo i nošenje zaštitnih maski, a što je odbio učiniti vijećnik Stjepan Črepinko kojem je predsjednik Gradskog vijeća Robert Dukarić tijekom sjednice izrekao dvije opomene zbog kršenja poslovnika o radu Gradskog vijeća.