Održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 24. rujna svoju  24 sjednicu. Nakon usvajanja Dnevnog reda i Zapisnika s prethodne sjednice, vijećnici su imali prigode postavljati pitanja i davati prijedloge.
Prvo pitanje bilo je ono vijećnika Siniše Štefičara koji je gradonačelnika Marijana Škvarića zatražio da, uz osvrt na dolazak mobilnog reciklažnog dvorišta i način njegova funkcioniranja, odgovori što je s kantama za sortiranje otpada za koje se već prije godinu i pol dana najavljivalo da će biti podijeljene domaćinstvima na gradskom području.
Drugo pitanje vijećnika Štefičara odnosilo se na problem širenja neugodnih mirisa iz potoka Dunaj na području naselja Vulišinec. Naime, pojasnio je vijećnik, u zacijevljeni kanal koji prolazi naseljem spojeni su odvodi iz lokalnih domaćinstava i u potok se slijevaju različita onečišćenja te dolazi do pojave neugodnih mirisa, posebice u ljetnim mjesecima. Vijećnik Štefičar je pitao da li se nešto poduzimalo ili se planira poduzeti kako bi se taj problem otklonio.
Gradonačelnik Marijan Škvarić odgovarajući na prvo pitanje istaknuo je da je nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta projekt vrijedan oko 130.000 kuna, od kojih je 85% osigurano kroz sufinanciranje na natječaju Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Mobilno reciklažno dvorište  bit će dostupno u 16 gradskih naselja i u njega će građani moći odlagati otpad koji su do sada jedino mogli odložiti u reciklažno dvorište u Ivancu – dodao je gradonačelnik te se u nastavku odgovora osvrnuo i na najavljenu nabavku kanti za domaćinstava istaknuvši kako kante, unatoč što je natječaj uspješno odrađen, još nisu stigle zbog problema u isporuci, a na što Grad ne može utjecati, ali se nada da će taj problem biti što prije riješen.
U odgovoru na drugo pitanje gradonačelnik je istaknuo da su Hrvatske vode u više navrata uređivale potok Dunaj i da problem onečišćenja proizlazi iz činjenice da dosta domaćinstava nema uređene septičke jame već otpadne vode završavaju u potoku Dunaj. Rješenje tog problema, istaknuo je gradonačelnik, je sustav aglomeracije koja će obuhvaćati područje Grada Lepoglave, a koji je u fazi priprema za izradu potrebne dokumentacije.

Vijećnika Ignaca Lončara zanimalo je što je s najavom mogućnosti da u Lepoglavu budu smještene obitelji tražitelja azila.
Gradonačelnik Škvarić potvrdio je da je Grad od mjerodavnih institucija informiran o toj mogućnosti te da o tome Grad ne donosi nikakve odluke već samo može pružiti pomoć obiteljima koje će eventualno biti smještene u Lepoglavu.
– Kad dobijemo više informacija s njima će te biti upoznati – zaključio je gradonačelnik.

Koje se godine planira postaviti javna rasvjeta na potezu od željezničke stanice do ulaza u Lepoglavu, zanimalo je vijećnicu Ružicu Kučar.
Gradonačelnik Škvarić odgovorio je da je to jedan od rijetkih lokacija na kojoj nema javne rasvjete, ali da postoji plan da se ona postavi i tamo te da se taj zahvat pokuša uvrstiti u gradski proračun.

Kada se planira postaviti nadstrešnice za kontejnere za otpad kod stambenih zgrada, pitala je vijećnica Marija Ribić koju su zanimale i informacije o besplatnom internetu u gradskom centru.
Gradonačelnik Škvarić je odgovorio da će u proračunu za iduću godinu biti osigurana sredstva za izgradnju nadstrešnica kada se planira i njihova izgradnja.
– Omogućavanjem besplatnog interneta na mjestima gdje se okuplja veći broj građana nadogradili smo javne usluge koje pružamo građanima. Projekt je vrijedan 15.000 eura i u potpunosti je financiran europskim novcem – odgovorio je gradonačelnik na pitanje o besplatnom internetu.

Vijećnika Stjepana Vresk zanimalo je kolike su štete od posljednjeg nevremena i da li su sanirane.
– Uz koronu pogodile su nas i elementarne nepogode.  Za sanaciju šteta na komunalnoj infrastrukturi od posljednjeg nevremena potrošili smo između 300.000 i 350.000 kuna. Do kraja idućeg mjeseca sva bi oštećenja trebala biti sanirana – odgovorio je gradonačelnik.

O čemu se radi kad je u pitanju pročistač u Kamenici, a vezano za nedavno provedenu kontrolu od stane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, pitao je vijećnik Zorislav Rodek. Pitao je gradonačelnika i da li postoji mogućnost da se na neki način “udovolji” Županijskoj upravi za ceste i da pokrene sanacija na županijskim cestama u Kameničkom Podgorju i Crkovcu.
– Za izgradnju pročistača u Kamenici ostvarili smo kroz IPARD program potporu od 805.000 kuna. Izgradnja pročistača nije značila i završetak projekta koji je trajao još nekoliko godina. Nedavno je izvršena završna kontrola projekta i sa zadovoljstvom mogu reći da smo dobili pozitivno mišljenje što je potvrda da kvalitetno provodimo projekte – odgovorio je na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić.
Odgovarajući na drugo pitanje vijećnika Rodeka istaknuo je da po pitanju sanacije navedenih cesta nema nikakve reakcije od Županijske uprave za ceste.
– Tražit ću od ŽUC-a da odgovorio što planiraju s navedenim cestama. Inzistirat ću da se navedene ceste uvrste u prioritete kad je sanacija cesta u pitanju – istaknuo je gradonačelnik.

Vijećnik Alen Mađar pitao je u kojoj je fazi projekt izgradnje brze ceste Varaždin – Ivanec – Lepoglava. Pitao je i što je s uređenjem potoka u Patačićevoj ulici.
– Projekt brze ceste Varaždin – Ivanec – Lepoglava nije u ingerenciji Grada Lepoglave koji je, što je činjenica, u svojevrsnom prometnom slijepom crijevu. O brzoj cesti slušamo već 20 godina. Ono što je učinjeno je da je potpisan ugovor o izradi projektne dokumentacije što je preduvjet za ostale aktivnosti – odgovorio je na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić.
Što se uređenje potoka u Patačićevoj ulici tiče do problema je došlo zbog  pojave korona virusa zbog čega su od strane Hrvatskih voda obustavljeni svi projekti osim tekućih, pojasnio je gradonačelnik.

Zašto nije osvijetljena bista heroja Domovinskog rata Dragutina Naglaša, pitao je vijećnik Boris Šinko kojeg je zanimalo tko je platio novogodišnji domjenak gradskih službenika održan u hotelu u Trakošćanu.
Gradonačelnik Škvarić odgovorio je vijećniku Šinku da je u planu da se osvijetli bista Dragutina Naglaša te da su gradske službe već ranije odgovorile na pitanje.

Nakon “aktualnog sata” sjednica je nastavljena raspravama i glasanjem po ostalim točkama Dnevnog reda. Tako su vijećnici jednoglasno prihvatili Izvješće o provedbi Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Lepoglava za 2019/2020. godinu te Izvješće o financijskim prihodima i rashodima Dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Uz jedan suzdržan glas vijećnika Borisa Šinka prihvaćeno je u nastavku sjednice Godišnje izvješće o radu Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave za 2019. godinu. U raspravi koja je prethodila glasanju, vijećnik Siniša Štefičar iznio je nezadovoljstvo stanjem sporta u Gradu Lepoglavi navodeći da sportske događaje prati mali broj građana, da je izgubljeno vlasništvo nad planinarskim domom na Ravnoj gori te da je Sportsko-rekreacijski centar devastiran. Dodao je da uz redovna sredstva koja ulaže u sport, a kojima raspolaže Zajednica, Grad mora dodatno ulagati u obnovu sportske infrastrukture.
Predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave Tonko Županić prozvao je one koji kritiziraju te ih pozvao da pomognu Zajednici u njenom radu. Pojasnio je kako Zajednica ne upravlja klubovima i udrugama, već im samo transferira novac. Onaj dio novca koji ostane Zajednici, pojasnio je Županić, koristi se za plaće djelatnika te za uređenje sportske infrastrukture. Pri tom je zahvalio Gradu na podršci koju pruža sportu.
Nezadovoljstvo stanjem u Zajednici istaknuli su i vijećnici Ružica Kučar i Boris Šinko koji je rekao da je vidljiv nesrazmjer količine novca koji se u sport ulaže i onog što se vraća.
Sjednica je nastavljena raspravom i glasanjem o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za prvu polovicu 2020. godine u kojem se navodi da je u tom razdoblju ostvaren tekući manjak prihoda i primitka nad rashodima i izdacima u iznosu od 797.160 kuna, ali da se zbog prenesenog viška iz 2019. godine u sljedeće razdoblje prenosi višak od 4.100.147 kuna.
– Ostvareno je 43% od planiranog na prihodovnoj i 37 % na rashodovnoj strani. Od 20 milijuna realiziranih kuna, 10 milijuna kuna su kapitalne investicije među kojima je izgradnja i uređenje dva dječja vrtića, a tu je i 1.7 milijuna kuna utrošenih za tekuće održavanje koje je bilo većeg opsega zbog šteta nastalih za vrijeme elementarnih nepogoda. Najveće problematika se očitovala pojavom korona virusa i prateće krize. Prihodi su se smanjili zbog nastalog lockdowna. Pored toga Grad se za četvrti, peti i šesti mjesec odrekao prihoda od komunalne naknade u korist gospodarstvenika. Unatoč svemu, zbog prijenosa sredstava iz prošle godine imamo višak prihoda. I dalje se trebamo ponašati odgovorno i pratiti situaciju te koristi sredstva iz natječaja na državnoj i europskoj razini – komentirao je stanje proračuna gradonačelnik Marijan Škvarić.
Izvješće je prihvaćeno uz osam glasova za i jednim glasom protiv i to onim vijećnika Borisa Šinka.
Istim omjerom prihvaćeno je Izvješće o radu gradonačelnika u prvoj polovici 2020. godine te izmjene Statuta Grada Lepoglave koji je usklađen s primjenjivim odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na sjednici je donesena Odluka o uključivanju Grada Lepoglave u Program društveno poticane stanogradnje kao i Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz POS-a na području Grada Lepoglave.
– Grad Lepoglava nastavlja s poticajima u okviru gradske demografske politike. Svjesni smo potrebe da u Gradu zadržimo mlade obitelji pa u skladu s tim pokrećemo ovaj program. Definirali smo mjerila i kriterije za kupnju stanova i sad očekujem da će se zainteresirani odzvati pozivu za iskaz interesa za kupnju POS stana. Ako taj interes neće biti velik, postoji mogućnost da Grad Lepoglava svojim sredstvima kupi te stanove i da ih kasnije proda ili da u najam – istaknuo je, govoreći o POS programu, gradonačelnik Škvarić.

Do kraja sjednice vijećnici su prihvatili program modernizacije i asfaltiranju nerazvrstanih cesta na gradskom području, a kojim su obuhvaćene dionice cesta u Mjesnom odboru Očura (dionica Očura), Mjesnom odboru Zlogonje (dionica Mati-Guzlini-Vrapci-Keširi) i u Mjesnom odboru Donja Višnjica (dionica Mati-Tolići).