Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 23. rujna 2021. svoju 3. sjednicu na kojoj je većinom glasova prihvaćen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave u prvoj polovici 2021. godine.

“Izvršenje proračuna apsolutno je pod kontrolom i u skladu s planovima. Kad je riječ o prvih šest mjeseci radi se uglavnom o trendovima i pokazateljima i u tom smo periodu ostvarili oko 30% planiranog na prihodovnoj i na rashodovnoj strani uz ostvaren višak prihoda. Treba istaknuti da se u prvoj polovici godine projekti uglavnom pripremaju i prijavljuju na natječaje da bi se u drugoj polovici godine realizirali što je vidljivo i na proračunu. Na žalost, ove godine država u puno manjoj mjeri sufinancira projekte što je posljedica stanja izazvanog pandemijom koronavirusa. Pored toga, tek sad smo dobili informaciju koliki je iznos povrata poreza kojeg Grad mora vratiti građanima, a to je 100% više u odnosu na prije. Unatoč svemu, moj je zadatak biti odgovoran prema proračunu i voditi ga u skladu sa zakonima. Potrebno je istaknuti da Grad u ovom trenutku nije nikome dužan i podmiruje sve svoje obaveze prema korisnicima proračuna.”, pojasnio je gradonačelnik Marijan Škvarić dodajući da je i ovaj, kao i prethodni proračuni, održiv, razvojan, socijalan i u skladu s potrebama građana i Grada Lepoglave.

Uz Izvješće o izvršenju proračuna vijećnici su, uz pohvale radu Dječjem vrtiću Lepoglava, prihvatili Izvješće o provedbi Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Lepoglava za pedagošku 2020./2021.  godinu kao i Plan i program rada za 2021./2022. godinu. Prihvatili su i Izvješće o njegovom financijskom poslovanju u prvoj polovici 2021. godine. Također, prihvatili su i Plan rada Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2022. godinu. 

Na sjednici su donesene odluke o prodaji nekretnina, odnosno sedam parcela, u Poduzetničkoj zoni namijenjenih za proizvodno-gospodarske djelatnosti te tri nekretnine u vlasništvu Grada Lepoglave. Vijećnici su na sjednici prihvatili podnesene prijedloge o imenovanjima u nekoliko povjerenstva. Tako su u Povjerenstvo nadležno za razmatranje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave imenovani Siniša Štefičar, Marijan Dukarić, Zorislav Rodek, Tomislav Hojsak i Maja Poje; u Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenovani su Tomo Jakop, Zlatko Petrinjak, Stjepan Maček, Ivan Hojsak i Ivan Dubovečak dok su, uz predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika, u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja imenovani Damir Kotrščak, Željko Šoštarić i Vjeran Ježek.

Gradsko vijeće donijelo je odluku da se, nakon provedenog postupka davanja koncesije, koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Lepoglave, za razdoblje od pet godina, dodijeli Zajednici ponuditelja Leuštek j.d.o.o. iz Poznanovca. Na sjednici je prihvaćen Program modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2021. godinu.

I ova je sjednica Gradskog vijeća započela aktualnim satom. Odgovarajući na pitanja vijećnice Marije Ribić gradonačelnik Marijan Škvarić najavio je provođenje mjera koje bi trebale riješiti neodržavanje privatnih površina, pa tako i onih u vlasništvu pravnih osoba koje ne održavaju svoje površine u samom centru Lepoglave. Najavio je da će, ukaže li se potreba, reciklažno dvorište češće obilaziti gradska područja.
Na upit vijećnika Milana Pavlekovića da li Grad može redovito Gradskom vijeću dostavljati izvješća o kakvoći zraka, a u vezi s možebitnim zagađenjima, gradonačelnik je prihvati takvu mogućnost kao i mogućnost pojačanja kontrole kakvoće zraka koje se provode na gradskom području. Odgovarajući na drugo pitanje vijećnika Pavlekovića, vezano za izgradnju nadstrešnica na grobnim kućama, gradonačelnik je najavio radove na uređenju grobne kuće i okolnog prostora na groblju u Lepoglavi. Pored toga, najavio je uređenje parkirališta kod groblja u Lepoglavi i nastavak investicija na grobljima u Kamenici i Višnjici.
Da je odaziv građana na poziv da preuzmu kante za prikupljanje plastike i papira u kućanstvima bio velik govori podatak da je preuzeto 85% kanti, izvijestio je gradonačelnik odgovarajući na pitanje vijećnika Zorislava Rodeka. Najavio je da će građanima koji iz objektivnih razloga neće moći preuzeti kante one biti dostavljene. Vezano za upit vijećnika Rodeka o daljnjim planovima Hrvatskih voda kada su u pitanju uređenja vodotoka, gradonačelnik je pohvalio odličnu suradnju s Hrvatskim vodama koja će i u nadolazećem periodu osigurati nastavak uređenja vodotoka na gradskom području.
Vijećnik Mladen Juriša upozorio je na česte slučajeve prebrze i opasne vožnje ulicom Alojzija Stepinca. U dogovoru s policijom, poručio je gradonačelnik, na tom se području planira ograničiti brzina kretanja te češće provoditi policijske kontrole.
Da su male i rascijepane poljoprivredne površine, ali i nezainteresiranost građana da se one okrupne, veliki problem koji ograničava razvoj poljoprivredne proizvodnje na gradskom području, pojasnio je gradonačelnik odgovarajući vijećniku Vjeranu Ježeku na pitanje da li postoji mogućnost da se zapuštene površine stave u funkciju poljoprivredne proizvodnje. Vijećnik Ježek izvijestio je gradonačelnika i članove Gradskog vijeća o mogućnosti suradnje s bavarskim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i prehrane. Ta je mogućnost prihvaćena, a inicijativa pohvaljena. Nadalje, na pitanje vijećnika Ježeka o proširenju kanalizacijske mreže, gradonačelnik je pojasnio da će se širenje kanalizacijske mreže dogoditi u okviru projekta aglomeracije za koji je u planu da se iduće godine izradi glavni projekt i raspiše natječaj za izvođača radova.

Na problem prebrze vožnje upozorila je i vijećnica Željka Paska izdvojivši pri tom Mažuranićevu ulicu i naselje Čret. Taj bi problem uskoro mogao biti riješen postavljanjem kamera koje će snimati obijesne vozače, poručio je gradonačelnik. Vijećnica Paska istaknula je i problem slabog napona na pograničnom gradskom području. Taj će problem, najavio je gradonačelnik, biti otklonjen sa završetkom radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže. 

Da je i sam nezadovoljan održavanjem groblja na gradskom području te da je s tim upoznao i na to upozorio koncesionara, poručio je gradonačelnik odgovarajući na pitanje vijećnice Štefice Erdec koja je zatražila i informaciju o tome da li je iz Termoplina stigao odgovor na upit o rokovima vezanima za širenje plinovodne mreže. U gradonačelnikovom odgovoru naglašeno je da je riječ o tržišnoj djelatnosti koja nije u ingerenciji Grada, no da unatoč tome Grad podupire nastojanja građana za širenjem plinovodne mreže. O konkretnim rokovima informacija nema, ali poručeno je da, ovisno o broju zainteresiranih, Termoplin priprema troškovnike s kojima će upoznati građane. 

Gdje Grad Lepoglava vidi sebe u novonastalim okolnostima oko Gaveznice budući da, zbog prodaje zemljišta od strane Holcima Varaždinskoj županiji, nema utjecaja nad tim područjem, pitao je predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Kovač. U gradonačelnikovom odgovoru istaknuo je da se sve aktivnosti vezane za Gaveznicu, unatoč novonastalim okolnostima, moraju, na čemu će se inzistirati, provoditi u dogovoru s Gradom Lepoglavom. Vijećnika Kovača zanimalo je u kojoj je fazi sanacija urušenog zatvorskog zida u Parku žrtva fašizma. U odgovoru na navedeno pitanje gradonačelnik je istaknuto da je zid u vlasništvu Varaždinske biskupije koja nije dala konkretne informacije o planovima njegove sanacije, ali da će to biti jedna od tema idućeg susreta s varaždinskim biskupom.

Koliko ukupno ima kilometara nerazvrstanih cesta na gradskom području i koliki su troškovi održavanja 25. Međunarodnog festivala čipke pitao je vijećnik Boris Šinko. Uz informaciju da će mu točan podataka o broju kilometara nerazvrstanih cesta biti dostavljen, gradonačelnik je vijećnika Šinka, kad su u pitanju troškovi održavanja festivala, uputio na gradski proračun u kojem se nalazi navedena stavka za koju je planirano 250.000 kuna. 
Vijećnik Željko Šoštarić na svoja je pitanja zatražio pismene odgovore.