Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradonačelnik i vijećnici složni – građane se treba opskrbljivati vodom s Ivančice 

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 31. siječnja svoju 6. sjednicu. Sjednica je održana u prostoru čitaonice Gradske knjižnice uz poštivanje epidemioloških mjera. 

Pitanja vijećnika i rasprava 

Na pitanje vijećnice Erdec u vezi penala koje Grad Lepoglava na godišnjoj razini mora  plaćati zbog nedovoljnog odvajanja otpada, gradonačelnik Marijan Škvarić pojasnio je da u protekle dvije godine na području Grada Lepoglave nije postignuta razina odvajanja otpada od 20 % te je Grad Lepoglava, kao i svi gradovi i općine u kojima IVKOM obavlja poslove prikupljanja otpada, penaliziran. Pri tom je istaknuo da odgovornost ne leži isključivo u građanima ni u Gradu Lepoglavi koji provodi brojne aktivnosti kako bi omogućio što jednostavnije odvajanje otpada. Na dodatno pitanje o dostupnim informacijama  o cijeni i rasporedu obavljanja dimnjačarskih usluga, gradonačelnik je odgovorio kako će uskoro biti dostupne budući da je tek nedavno popisan ugovor s koncesionarom koji će na gradskom području obavljati poslove dimnjačarske službe.

Analizirana je problematika vezana uz donošenje uredbe Vlade RH kojom je cijelo područje Grada Lepoglave svrstano pod uslužno područje Varkoma d.d. iz Varaždina te prijedlog od strane vijećnika Šinko o donošenju lokalnog referenduma na kojem bi se građani izjašnjavali jesu li za to da Varkom preuzme distribuciju vode na cijelom području. Gradonačelnik Škvarić istaknuo je da se je on, kao i svi vijećnici, dužan pridržavati zakona, u ovom slučaju Zakona o vodnom gospodarstvu i Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, i da će u interesu Grada i svih građana i dalje to činiti. Pri tom je dodao da te zakone nije donio on već netko drugi i da je u skladu s tim zakonima Vlada donijela navedenu uredbu. Podsjetio je tom prigodom da je Varkom u Lepoglavi prisutan od 1998. godine i da više od 1000 u Lepoglavi ljudi već 30-ak godine pije Varkom-ovu vodu. Provođenje referenduma bilo bi preveliki trošak za građane (nekoliko stotina tisuća kuna) i nema razloga da se baca novac za nešto što nema smisla i ništa se s time neće promijeniti. 

Oko problematike smeća u Jerovcu koju je naveo vijećnik Šoštarić gradonačelnik Škvarić je naglasio kako Grad Lepoglava neće biti odgovoran za odnose Grada Ivanca i Grada Varaždina. 

„Nitko nas prije nije ništa pitao i ne mislimo se sada miješati. Postoji uredba da se smeće iz Grada Lepoglave mora dopremiti na odlagalište u Jerovcu. Siguran sam da Vlada neće dopustiti da ovdje u Lepoglavi skladištimo smeće u slučaju da ga, zbog nečega, ne možemo odlagati u Jerovcu“, bio je jasan gradonačelnik Škvarić. 

Također, gradonačelnik Škvarić je naglasio sljedeće:

“Kao gradonačelnik branit ću i boriti se da sustav aglomeracije na području Grada Lepoglave funkcionira kao što funkcionira u drugim općinama i gradovima –  Grad Lepoglava jedini ima situaciju da na svom području ima tri sustava opskrbe pitkom vodom što predstavlja problem u realizaciji projekta aglomeracije“. Zbog toga je gradonačelnik Škvarić dao prijedlog da područje obuhvaćeno projektom aglomeracije, a što su predložile Hrvatske vode, bude jedno vodoopskrbno područje kojim će upravljati Varkom koji je prema ranije provedenoj studiji predložen da bude nadležan za distribuciju vode u Lepoglavi. 

Na pitanje vijećnika Ježeka o ideji da se utvrdi vrijednost svih vodovoda koji će pripasti tvrtki Varkom te da se u skladu s tom vrijednošću građanima dodjele udjeli u Varkomu na temelju kojih bi dobivali dividendu, gradonačelnik se izjasnio da protiv te ideje nema ništa protiv ako za to postoji zakonska osnova. Dodao je da o tome odluku neće donijeti on već će morati biti donesena s neke druge razine. Vijećnika Ježeka zanimala je problematika u vezi demografskih podataka prema kojima je Grad Lepoglava “izgubio” 16% stanovništva u odnosu na rezultate prethodnog popisa. Gradonačelnik je naveo niz demografskih mjera, od gradnje vrtića pa do potpora za rješavanje stambenog pitanja mladim obiteljima, koje Grad Lepoglava provodi upravo s ciljem poticanja građana da i dalje žive upravo na području Grada Lepoglave. Dodao je da veliki problem smanjenja broja stanovništva predstavlja to što građani odlaze u inozemstvo u potrazi za bolje plaćenim poslom, a na što Grad Lepoglava ne može utjecati.

Vijećnicu Paska zanimala je koliko je trenutno u Gradu Lepoglavi građana zaraženih virusom COVID-19 te što se može poduzeti da građani više na zdravstvenu uslugu ne čekaju pred vratima objekta doma zdravlja u Lepoglavi već u javnom prostoru koji je u navedenoj zgradi namijenjen za tu svrhu. Vezano za pitanje o broju zaraženih COVID-om 19, gradonačelnik je rekao da se broj svakog dana mijenja i da na njega utječe činjenica da je Grad Lepoglava po broju cijepljenih građana među slabijima u Varaždinskoj županiji. Što se tiče problema čekanja pacijenata pred vratima Doma zdravlja u Lepoglavi, gradonačelnik je podsjetio da je već nekoliko puta tražio od Doma zdravlja Varaždinske županije i liječnika čije se ordinacije nalaze u navedenom objektu, da pronađu rješenje tog problema. Poručio je da će i dalje inzistirati da se pronađe rješenje koje će biti na korist pacijentima i liječnicima. 

Zaključci

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Lepoglave kojim je cijena odvoza otpada, u njegovom fiksnom dijelu, povećana za 6 kuna. Vijećnici su ovakav prijedlog prihvatili nakon obrazloženja predstavnika tvrtke Ivkom iz kojeg je vidljivo da je, s obzirom na opća poskupljenja i povećane troškove gospodarenja otpadom, bilo nužno povećati cijenu njegova odvoza. Pri tom je zatraženo da Ivkom nakon šest mjeseci od donošenja ove odluke dostavi Gradskom vijeću analizu svih provedenih aktivnosti i procedura, a kako bi ih se iz njih analizirala opravdanost povećanja cijene odvoza otpada. 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka kao i prijedloge odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnje nadstrešnice uz grobnu kuću i izgradnja konzolne nadstrešnice” na groblju u Lepoglavi te određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. 

Nakon rasprave u okviru točke dnevnog reda u kojoj je razmatrana aktualna problematika vezana uz donošenje uredbe Vlade RH kojom je cijelo područje Grada Lepoglave svrstano pod uslužno područje Varkoma d.d. iz Varaždina, donesen je zaključak da se svi vijećnici, te na sjednici nazočan gradonačelnik, slažu s time da se, bez obzira na to tko će upravljati sustavom opskrbe pitkom vodom na području Grada Lepoglave, treba inzistirati na tome da se građane opskrbljuje vodom s Ivančice. 

Prijedlog da se održi lokalni referendum na kojem bi se građani izjašnjavali jesu li za to da Varkom preuzme distribuciju vode na cijelom području Grada Lepoglave nije dobio dovoljan broj glasova vijećnika te nije prihvaćen. Radi se šteta gradu u cjelini za pojedinačne interese, a to su vijećnici prepoznali. Gradonačelnik je ta osoba koja jedina konkretno radi u interesu grada, pridržava se zakona (u odnosu na neke druge) i treba osigurati da se najveći komunalni projekt „Aglomeracija grada Lepoglave“ može provoditi i dalje – što do sada nije bio slučaj. Lepoglava je bila žrtva prijašnjih loših prijedloga i rješenja, te će se gradonačelnik Škvarić i dalje boriti da na cijelom području grada Lepoglave građani koriste vodu sa Ivančice.