Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 31. ožujka 7. sjednicu. Na dnevnom redu bilo je 19 točaka o kojima su gradski vijećnici, njih 12 nazočnih, raspravljali tijekom gotovo tri sata, koliko je trajala sjednica na kojoj je većina prijedloga, koji su se našli na dnevnom redu, prihvaćena jednoglasno. Vijećnici su bili jedinstveni prihvaćajući podnesena izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Lepoglava, o radu i poslovanju Gradske knjižnice Ivana Belostenca, o izvršenju Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda, o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Lepoglave te o stanju zaštite od požara na području Grada Lepoglave, sva za proteklu godinu. Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Gra Lepoglave za 2022. godinu kao i prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća. Također jednoglasno, prihvaćena je Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Lepoglave kojom se propisuju mjere sprečavanja protuzakonitog odbacivanja otpada i mjere uklanjanja protuzakonitog odbačenog otpada u okoliš. Većinom glasova vijećnika prihvaćen je prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu.

Prihvaćenim promjenama utvrđuju se uvjeti korištenja javnih površina tako da budu prilagođene osobama s invaliditetom kao i uvjeti postavljanja i uklanjanja promidžbenih oglasa. Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za korištenje prava prvootkupa nekretnine u Poduzetničkoj zoni, kojom Grad Lepoglava prihvaća ponudu korištenje prava prvootkupa nekretnine od strane vlasnika koji je navedenu nekretninu kupio tijekom prošle godine, a ove je odlučio prodati, nije dobio dovoljan glasova tako da nije prihvaćen. Većina vijećnika bila je kod glasanja suzdržana.

Vijećnicima su na znanje dani Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Grada Lepoglave za 2021. godinu i Program utroška sredstava šumskog doprinosa, također za proteklu godinu. Na znanje je vijećnicima dana i informacija o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje, a od kojeg je vodeći partner na projektu, Općina Donja Voća, odustala te je projekt zaustavljen. Gradonačelnik Marijan Škvarić, u raspravi koja je vođena po navedenoj točki dnevnog reda, a pri čemu su pojedini vijećnici tražili dodatna pojašnjenja, informirao Vijeće da je pokrenuta nova inicijativa u okviru koje bi se projekt razvoja infrastrukture za pristup širokopojasnom internetu realizirao po drugom modelu.

Vijećnik Milan Pavleković pitao je kakve se pravne mogućnosti za pružanje pomoći udrugama koje upravljaju lokalnim vodovodima, a vezano za nestašicu vode koja im prijeti zbog duljeg sušnog perioda. Vijećnika Pavlekovića zanimalo je i da li, s obzirom na to da je došlo do smanjenja broja djelatnika u Kaznionici u Lepoglavi, narušena sigurnost unutar sustava, a time i na području Grada Lepoglave? U odgovoru na prvo pitanje gradonačelnik Marijan Škvarić istaknuo je da ne postoji pravna mogućnost za pružanje pomoći lokalnim vodovodima od strane Grada Lepoglave budući da Grad nema ingerencije nad njima. Odgovarajući na drugo pitanje gradonačelnik je istaknuo da, na žalost, čelni ljudi Ministarstva pravosuđa niti ravnateljstva Uprave za zatvorski sustav ne pokazuju interes da o ovoj i drugoj aktualnoj problematici razgovaraju s predstavnicima Grada Lepoglave, no da će o stanju sigurnosti biti zatraženo očitovanje Kaznionice.

Vijećnik Zorislav Rodek uputio je prijedlog da se lokalna cesta koja prolazi pored novoizgrađenog dječjeg vrtića u Višnjici, zbog sigurnosti djece, zatvori za promet za sva motorna vozila osim vozila stanara te djelatnika i korisnika vrtića. Predložio je i pokretanje aktivnosti, i to na svim razinama, kojima bi se pronašlo rješenje za velik problem paljenja zapuštenih površina zbog čega dolazi do brojnih požara.

O mogućnosti zatvaranja ceste pored dječjeg vrtića u Višnjici razgovarat će se s predstavnicima Dječjeg vrtića i mjesnih odbora s područja Višnjici i bude li postignuta suglasnost, pokrenut će se aktivnosti za zatvaranje navedene ceste za promet motornim vozilima, pojasnio je gradonačelnik u osvrtu na prijedlog vijećnika Rodeka. Također, nastavit će se provoditi aktivnosti za pronalaženje zajedničkog rješenja za održavanje zapuštenih površina, poručio je gradonačelnik.

Što je županijska vlast od 2018. do 2021., a posebno 2019. godine učinila u Lepoglavi po pitanju lokalnih vodovoda te koje su mjere za njihovo očuvanje bile poduzete, pitanje je koje je vijećnik Vjeran Ježek uputio gradonačelniku Škvariću. Gradonačelnik je u danom odgovoru istaknuo da je Županija odgovorno za monitoring odnosno ispitivanje kvalitete vode u vodovima, a za što je ovlastila županijski Zavod za javnost zdravstvo. Za sve druge informacije, poručio je, zatražiti se mora očitovanje Županije.

Hoće li biti postavljena rasvjeta na starom groblju u Lepoglavi pitala je vijećnica Željka Paska. Rasvjeta će biti postavljena u dogovoru s koncesionarom, a u okviru radova na održavanju groblja., odgovorio je gradonačelnik. Radovi tekućeg održavanja na području Grada Lepoglave počet će početkom travnja, najavio je gradonačelnik odgovarajući na pitanje vijećnika Roberta Dukarića koji je zatražio i pismeno očitovanje o razlogu brisanja iz katastra nerazvrstane ceste 6895/2 na području MO Gornja Višnjica.

Vijećnik Željko Šoštarić pitao je gradonačelnika što je učinio da bi se osigurala opskrba pitkom vodom građanima koji koriste lokalni vodovod Močvarci, a koji je nedavno ostao bez vode. Vijećnik Šoštarić pitao je i koliko je sredstava iz gradskog proračuna utrošenu za pripremu šest projekata koji do sada nisu realizirani – izgradnju gradske tržnice, Centra pavlina, Tehnološkog centra drvne industrije, Centra bioraznolikosti, vatrogasnog centra i širokopojasnog interneta. Gradonačelnik Škvarić istaknuo je da je voda za sustav Močvarci osigurana iz Varkom-ovog sustava. No, dodao je da riječ o vodi koju je udruga koja upravlja vodovodom dužna platiti te izrazio nadu da to neće, kao i prilikom posljednje takve isporuke, biti problem. Poručio je da buduće probleme nestanka vode treba tražiti u skladu sa zakonom. Odgovarajući o troškovima pripreme projekta, gradonačelnik je rekao da bi trebalo istaknuti i sve one projekte koji su uspješno realizirani. Pojasnio je da svaki projekt, da bi ga se uopće moglo prijaviti na natječaj, potrebno pripremiti, a što generira troškove.

Vijećnika Boris Šinka zanimalo je stav gradonačelnika u vezi potpisivanja peticije protiv pripajanja lepoglavskih vodovoda i tvrtke Ivkom tvrtki Varkom kao i protiv dovoza varaždinskog smeća na odlagalište u Jerovcu. Gradonačelnik Škvarić u odgovoru je istaknuo da svatko, kad je u pitanju peticija, ima pravo izraziti svoj stav, ali da je u fokusu njegova djelovanja realizacija projekta aglomeracije koja još jedino, zbog činjenice da na gradskom području ima više distributera vode, nije pokrenuta za područje Grada Lepoglave. Poručio je da su sve aktivnosti koje provodi, a što se od njega traži, u skladu sa zakonom. Kada će biti postavljene najavljene kamere za mjerenje brzine pitala je gradonačelnika vijećnica Štefica Erdec. Grad Lepoglava osigurao je sve potrebne uvjete za postavljanje kamera te se samo čeka da policija nabavi kamere koje će potom biti postavljene na ranije dogovorene lokacije, odgovorio je gradonačelnik.