Održana 8. sjednica Gradskog vijeća

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Lepoglave na 8. su sjednici održanoj 13. lipnja većinom glasova prihvatili Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2021. godinu iz kojeg je vidljivo da je u navedenoj godini ostvaren tekući višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima proračuna i proračunskih korisnika u iznosu od 4.866.205,22 kuna. Uz preneseni višak prihoda iz 2020. godine, u iznosu 39.626,62 kuna, u naredno je razdoblje prenesen višak sredstava u iznosu od 4.905.831,84 kuna.

– U iznimno teškim uvjetima poslovanja, prije svega zbog pandemije koronavirusa i prirodnih nepogoda, prihodovnu stranu proračuna smo zaključili sa 8.57 % više prihoda u odnosu na plan, dok je na rashodovnoj strani bilo gotovo 10 % manje ostvarenih rashoda od planiranih. Netko će reći da nismo znali uložiti sredstva, ali nije tome baš tako. Naime, vezano za kapitalne i tekuće potpore od resornih ministarstava koje smo zahvaljujući našim programima i projektima ostvarili u visini od 16.500.000 kuna, što je praktički jedan izvorni proračun Grada Lepoglave, nismo znali, i nitko nam nije mogao reći, kad će nam te potpore doći. U takvim je okolnostima, budući da je riječ o velikim sredstvima, teško planirati aktivnosti. Unatoč tome mi smo bili uspješni. Uspjeli smo da svi naši proračunski korisnici dobe planirane potpore, pa čak i više od planiranog. Puno smo uložili u razvoj komunalne infrastrukture. Izgrađene su nove ceste, sanirana klizišta, izgrađena su tri nogostupa i tri društvena doma, proširena je javna rasvjeta, dok su naši partneri – Hrvatske vode, Županijska uprava za ceste, Varkom i Ivkom dodatno, riječ je o iznosu od oko 5.5 milijuna kuna, ulagali u razvoj komunalne infrastrukture na gradskom području. Radili smo paralelno i na tekućem održavanju komunalne infrastrukture u što smo uložili pola milijuna kuna više od planiranog zbog sanacija kojima smo sanirali štete nastale uslijed elementarnih nepogoda. Proveli smo i niz manifestacija. Sve u svemu, provedeno je puno aktivnosti i programa – pojasnio je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Većinom glasova vijećnici su prihvatili i izvješća o izvršenju Programa javnih potreba donesenih uz Proračun Grada Lepoglave za 2021. godinu. Nakon kraće rasprave i traženih pojašnjenja od predstavnika podnositelja izvješća, vijećnici su prihvatili Izvješće o poslovanju groblja za 2021. godinu – Lepoglava, Kamenica, Višnjica. S obzirom na to da se pozivu na sjednicu nisu odazvali predstavnici Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave i Savjeta mladih Grada Lepoglave, vijećnici su odlučili raspravu i glasanje o Izvještaju Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave za 2021. godinu kao i Izvještaju o radu Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2021. godinu, uz traženje nazočnosti podnositelja izvješća, prebaciti na iduću sjednicu Gradskog vijeća. Na sjednici je prihvaćeno i Izvješće o radu gradonačelnika Grada Lepoglave za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine. Sjednica je započela pitanjima i prijedlozima vijećnika. Vijećnica Marija Ribić pitala je gradonačelnika hoće li, budući da je poduzeće Ivkom zatražilo povećanje cijena odvoza otpada i isporuke vode, građani Grada Lepoglave tim povećanjem dobiti bolju uslugu i zašto građani Ivanca imaju manju cijenu za istu uslugu. Gradonačelnik Škvarić je u odgovoru potvrdio da je zahtjev za povećanjem cijena dobiven te ga je on, sljedeći i zaključak Savjeta potrošača Grada Lepoglave, odbio. Na žalost, istaknuo je, ne postoji zakonska regulativa koja definira što se događa ako netko odbije prijedlog povećanja cijena. Dodao je da je zatraženo pojašnjenje kakao i na koji način tvrtka Ivkom planira upotrijebiti unutrašnje rezerve kako bi cijena za građane Grada Lepoglave bila prihvatljiva.

“Plaćamo veću cijenu odvoza otpada od ostalih. S obzirom na to, tražio sam da cijena odvoza otpada mora biti jedinstvena za cijelo područje pružanja javne usluge odvoza otpada”, dodao je te istaknuo da Grad Lepoglava čini velike napore kad je u pitanju odvajanje otpada te da je potrebno, u suradnji s Ivkom-om, pronaći način da se stimuliraju oni građani koji odvajaju otpad, prije svega kroz cijenu odvoza otpada.

“Jeste li i kada u proračun Grada Lepoglave vratili novac koji vam je isplaćen kao plaća u vrijeme kad ste istovremeno uz funkciju gradonačelnika vršili i dužnost saborskog zastupnika?”, pitao je vijećnik Željko Šoštarić. Gradonačelnik Škvarić je u odgovoru pojasnio da je u vrijeme svog saborskog mandata dužnost gradonačelnika obavljao volonterski i da je plaću primao u Hrvatskom saboru te da građani Grada Lepoglave nisu u to vrijeme imali trošak gradonačelničke plaće. Naglasio je da je sve bilo u skladu sa zakonom. Vijećnik Šoštarić u drugom je pitanju zatražio gradonačelnika da izvijesti Gradsko vijeće o tijeku zakonitosti postupka zapošljavanja na radno mjesto pedagoga u Dječjem vrtiću Lepoglava izrazivši pri tom sumnju da je gradonačelnik pogodovao zapošljavanju vlastite kćeri. U odgovoru na postavljeno pitanje gradonačelnik Škvarić je istaknuo da gradonačelnik nije taj koji određuje proceduru niti tijek raspisivanja natječaja, već to čini Dječji vrtić. Istaknuo je da njegova kćer ima potrebnu stručnu spremu i da je željela ostati i raditi u Lepoglavi te se javila na natječaj. Prethodno je, pojasnio je gradonačelnik Škvarić, on kao gradonačelnik zatražio mišljenje o mogućem sukobu interesa te dobio mišljenje kako sukob interesa ne postoji budući da kao gradonačelnik nad navedenim predmetom nema nikakve nadležnosti niti donosi odluke o zapošljavanju te da se shodno tome nije miješao u proceduru provedbe natječaja i izbor kandidata.

Predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Kovač uputio je vijećnika Šoštarića da izvješće o tijeku provođenja natječaja zatraži od nadležne ustanove odnosno Dječjeg vrtića Lepoglava na što, kao vijećnik, ima pravo.

“Molim da obrazložite način na koji je sklopljen i raskinut ugovor o radu sa sad već bivšim direktorom TKIC-a Damjanom Županićem, a koji će uključiti pojašnjenje na temelju čega i u kolikom mu je iznosu isplaćena otpremnina.”, pitao je gradonačelnika vijećnik Boris Šinko. Odgovarajući na pitanje gradonačelnik Škvarić je istaknuo da je, u skladu s ovlastima, imenovanje direktora TKIC-a u njegovoj ingerenciji te da je njegova odluka bila da je bilo potrebno provesti natječaj za izbor novog direktora.

“Natječaj je proveden u skladu sa zakonskom procedurom. Na natječaj su stigle tri prijave i temeljem moje ingerencije kao gradonačelnika i predsjednika Skupštine TKIC-a donio sam odluku o imenovanju direktora.”, odgovorio je gradonačelnik Škvarić. Vijećnik Šinko zatražio je da mu se u pismenom obliku odgovori kolika je bila visina otpremnine. Predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Kovač uputio ga je navedenu informaciju, na što kao vijećnik ima pravo, zatraži od tvrtke TKIC. U drugom pitanju upućenom gradonačelniku, vijećnik Šoštarić istaknuo je da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potvrdilo da je direktor Varkoma Bruno Ister na to mjesto imenovan nezakonito te da su svi akti koje je sklapao za Varkom, uključujući ugovore i akte koji se odnose na vodoopskrbu i odvodnju Grada Lepoglave ništavni. Pitao je gradonačelnika zašto se nije priključio inicijativi 16 načelnika i gradonačelnika koji su upozoravali na nezakonitost njegova imenovanja već se, istaknuo je vijećnik Šinko, priključio njegovoj kampanji pripajanja lepoglavskih vodovoda Varkom-u.

“Niste u pravu, ja sam bio supotpisnik. Zajedno s kolegama tražio sam pravno pojašnjenje da li je u skladu sa zakonom ili nije. Odgovoreno nam je da je u skladu s tada važećim zakonom, a da će prema novom zakonu natječaj biti raspisan, a što očekujemo da će sada i Skupština učiniti. To je činjenica.”, pojasnio je gradonačelnik Škvarić dodajući da Grad Lepoglava nema toliku snagu da u Skupštini donosi i mijenja odluke. Vijećnik Zorislav Rodek pitao je gradonačelnika kada će započeti regulacija potoka Kamenica te u kojoj mjeri gradske potpore za poljoprivredu utječu na razvoj poljoprivrede na gradskom području. Gradonačelnik je istaknuo da Hrvatske vode provode aktivnosti regulacije potoka na području Grada Lepoglave te da su ove godine odrađeni zahvati na regulaciji potoka na području Kameničkog Podgorja, Višnjice, Dunaja, Sestranca te da je u planu regulacija potoka na području Poduzetničke zone, u Patačićevoj ulici kao i u Kamenici. Vezno za utjecaj gradskih poticaja na razvoj poljoprivrede na gradskom području gradonačelnik je istaknuo da mjere pozitivno utječu na razvoj poljoprivrede budući da korisnici mjera koriste maksimalne iznose potpora koje mogu ostvariti. Složio se pri tom s prijedlogom vijećnika Rodeka da se u razmotri da jedan od kriterija za dobivanje poticaja bude obrada svih poljoprivrednih površina koje su u vlasništvu tražitelja poticaja.

“Tko i zašto vrši uslugu provođenja projekta dnevnog boravka u vrtiću”, pitao je vijećnik Vjeran Ježek u prvom pitanju upućenom gradonačelniku Škvarić. Drugo pitanje odnosilo se na imenovanje direktora TKIC-a.

“Zašto je dosadašnji direktor TKIC-a dobio otkaz odnosno koje su prednosti i reference novog direktora da je baš on postavljen na to mjesto”, pitao je vijećnik Ježek. Na prvo postavljeno pitanje vijećnika Ježeka gradonačelnik Škvarić je pojasnio kako je riječ o projektu koji se u potpunosti financira sredstvima resornog ministarstva i zahvaljujući kojem su zaposleni stručni kadrovi i koji će se sljedećih 20 mjeseci provoditi u korist djece. Odgovarajući na drugo pitanje gradonačelnik Škvarić je istaknuo da bivši direktor nije dobio otkaz već mu je nuđeno da i dalje nastavi raditi u okrilju TKIC-a, ali da je on odlučio svoj rad nastaviti u privatnom sektoru te se nije javio na raspisan natječaj. U odgovoru na drugi dio pitanja gradonačelnik je istaknuo da je njegova odgovornost, koja proizlazi iz povjerenja koje su mu ukazali građani, da odluči o predočenim referencama i donese odluku o izboru i imenovanju novog direktora.

Vijećnica Štefica Erdec konstatirala je da Grad Lepoglava ima veliki potencijal u području turizma, a posebice što se tiče terenske nastave. Istaknula je pri tom dva lokaliteta – Gaveznicu i Spomen groblje te pitala kakva je gradska strategija vezana za ta dva lokaliteta. Gradonačelnik Škvarić istaknuo je u odgovoru da je, zahvaljujući suradnji s Varaždinskom županijom, od strane Javne ustanove “Priroda Varaždinske županije” pokrenut projekt revitalizacije Gaveznice koji će joj dati nove sadržaje. Projekt revitalizacije pokrenut je i za Spomen groblje te je u fazi ishođenja potrebnih dozvola, pojasnio je gradonačelnik Škvarić. Može li Grad Lepoglava poslati upit Kaznionici u Lepoglavi da li planira, i kada, urediti prostor ispred same kaznionice te parkiralište kod zida kaznionice, pitao je vijećnik Milan Pavleković. Uz najavu radova na nastavku uređenja samog centra Lepoglave, gradonačelnik Škvarić najavio je slanje takvog upita Kaznionici od koje se očekuje da također doprinese uređenju centra Lepoglave.