Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 28. srpnja 9. sjednicu. Članovi vijeće, njih 10 koliko ih je nazočilo sjednici, raspravljali su o 12 točaka dnevnog reda.

Nakon usvajanja zapisnika s prošle sjednice, vijećnici su imali prigode postaviti vijećnička pitanja. Vijećnik Milan Pavleković pitao je koje radove na području Grada Lepoglave u ovoj godini planira izvoditi Županijska uprava za ceste i da li su među njima radovi sanacije klizišta u Kameničkom Podgorju. Drugo pitanje vijećnika Pavlekovića također se odnosilo na sanaciju klizišta. Pitao je koja će klizišta na gradskom području biti sanirana sredstvima, riječ je o 4.1 milijun kuna, koja je Grad Lepoglava kao potporu osigurao od strane Ministarstva gospodarstva, koliko će pri tom biti učešće Grada Lepoglave te kada počinju, a kada će biti završeni planirani radovi. Gradonačelnik Marijan Škvarić u odgovoru na prvo pitanje vijećnika Pavlekovića istaknuo je da je, uz postavljanje prometne signalizacije, u planu nastavak izgradnje nogostupa u Žarovnici te da je sa Županijskom upravom za ceste dogovoreno da se ove godine na području Kameničkog Podgorja krene sa sanacijom barem dva klizišta što će omogućiti i postavljanje asfaltnog tepiha na županijskoj cesti na navedenom području. Što se sanacije klizišta sredstvima ostvarene potpore od 4.1 milijun kuna tiče, gradonačelnik je pojasnio da će biti sanirana klizišta u Lepoglavskoj Vesi, Očuri, Gaveznici i Muričevcu. Dodao je da je ostvarena potpora u stopostotnom iznosu, da će u kolovozu biti raspisan natječaj za odabir izvođača te da će radovi biti gotovi najkasnije do 31. svibnja iduće godine.

U kojoj je fazi provođenje POS programa na području Grada Lepoglave te koliko je sredstava do sada izdvojeno za provođenje demografske politike, pitala je vijećnica Marija Ribić. Kad su u pitanju izdvajanja za provođenje demografske politike, gradonačelnik Škvarić je u odgovoru naveo niz mjera koje se s ciljem poboljšavanja demografskog stanja provode od strana Grada Lepoglave, a za čiju provedbu se izdvajaju značajna sredstva. Što se programa POS-a tiče, gradonačelnik je odgovorio da projekt provodi APN i da se trenutno urješavanju postupak darivanja zemljišta. Budući da je pri tome došlo do manjeg zastoja, Grad je uputio požurnice APN-u i Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, pojasnio je gradonačelnik.

Vijećnica Željka Paska pitala je, temeljem iskazanog interesa dijela građana, hoće li biti ponovno zasađena živica koja je uklonjena zbog radova na izgradnji nogostupa u ulici Hrvatskih pavlina. Gradonačelnik Škvarić pojasnio je da je zbog izvođenja građevinskih zahvata bilo nužno ukloniti živicu koja, budu li građani to tražili, može biti ponovno zasađena. No, dodao je, da je riječ o staroj vizuri te da bi se u razmatranje trebale uzeti i druge opcije uređenja tog prostora. Što je, nakon završetka uređenja vodotoka potoka u centru Kamenice, u planu Hrvatskih voda kad je u pitanju nastavak radova na području Grada Lepoglave te koje se sve manifestacije u organizaciji Grada Lepoglave planiraju održati do kraja ove godine, zanimalo je vijećnika Zorislava Rodeka. Gradonačelnik Škvarić je u odgovoru na prvo pitanje najavio nastavka aktivnosti Hrvatskih voda na području Grada Lepoglave te najavio radove na uređenju potoka Šumec i potoka Kotnica kao i potoka u Poduzetničkoj zoni. U odgovoru na drugo pitanje je najavio održavanje Međunarodnog festivala čipke, zatim programa vezanih za proslavu Dana Grada Lepoglave kao i Adventa u Lepoglavi.

Vijećnik Vjeran Ježek pitao je gradonačelnika gdje su sve investicije i projekti koji su obećavani građanima. Gradonačelnik Škvarić odgovorio je da kad govori o investicijama govori o konkretnim stvarima kao što je osiguranje 4.1 milijun kuna za sanaciju klizišta. Vijećnik Ježek pitao je da li se može udovoljiti zahtjevu građana odnosno udruge s područja Lepoglavske Vesi vezanom za prodaju određene čestice za koju su zainteresirani te da se ta točka stavi na iduću sjednicu Gradskog vijeća. Gradonačelnik je zatražio konkretne podatke i informacije kako bi se to moglo raspraviti.

Vijećnik Robert Dukarić pitao je da li je zatvoren natječaj za izbor izvođača radova koji će se izvoditi u okviru Programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta, tko je izabran te kada kreću radovi. Pitao je i kada će krenuti košnja trave uz ceste. Odgovarajući na prvo pitanje, gradonačelnik Škvarić je podsjetio da je natječaj proveden te da je za izvođača radova izabran tvrtka PZC. Dodao je da su radovi počeli te da bi, budu li vremenski uvjeti i dalje povoljni, trebali biti gotovi u rujnu ove godine. Što se košnje trave uz ceste tiče, gradonačelnik je najavio da će košnje krenuti. Pri tom je istaknuo da je riječ o jednom od skupljih zahvata održavanja te da veliki problem predstavljaju neodržavane privatne parcele, posebice one za koje se ne može utvrditi vlasništvo što onemogućava izdavanje naloga za njihovo uređenje.

Posljednje je pitanje postavio predsjednik Gradskog vijeća Hrvoje Kovač. Upozorio je na problem remećenja javnog reda i mira prigodom korištenja društvenih prostora pitajući pri tom da li postoji pravilnik o korištenju tih prostora. Gradonačelnik Škvarić je u odgovoru istaknuo da se vodi evidencija korisnika nad kojima Grad, u slučaju remećenja javnog reda i mira, nema ingerenciju. Najavio je pooštravanje uvjeta korištenja društvenih prostora koje više neće moći koristiti oni koji će te uvjete kršiti. U nastavku sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili izvješća o radu Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave, Savjeta mladih Grada Lepoglave, Turističke zajednice Grada Lepoglave te Turističko kulturno informativnog centra za 2021. godinu. Prihvaćen je Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu.

– Prvi Proračun Grada Lepoglave smo definirali u iznosu od 42.279.626 kuna, a ovim prijedlogom je povećan za otprilike 600.000 kuna. Razlog tomu je taj što smo na natječajima resornih ministarstava i fondova Europske unije ostvarili potpore za puno projekata. Riječ je u većini slučajeva o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu kao što su sanacije klizišta i uređenje cesta. Sredstva smo dobili i za uređenje Doma kulture te sportskog centra. Izmjene su i priprema za prijavu 50-ak milijuna vrijednog projekta Centra za posjetitelje na natječaj za izgradnju turističke infrastrukture. Budući da kod pripreme proračuna nismo mogli znati koji će sve natječaji biti raspisani, sada ih ugrađujemo u naš proračun. Tu su i dodatne potpore za provođenje socijalne politike te potpore udrugama, prije svega vatrogascima za nabavku opreme uništene za vrijeme gašenja brojnih požara otvorenih prostora. Treba istaknuti i projekt širokopojasnog interneta za koji smo planirali zaduženje od šest milijuna kuna, a koji smo u međuvremenu odlučili realizirati po drugom modelu za koji nam neće trebati navedeni iznos planiranog zaduženja., pojasnio je gradonačelnik Škvarić razlog izmjena proračuna koje su vijećnici prihvatili jednoglasno.

Također jednoglasno, prihvaćen je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu kojim se komunalni doprinos u svim zonama smanjuje za 50%.

– Želimo pomoći našim gospodarstvenicima u trenutku kada su se povećale cijene energenata i materijala što im otežava ulaganja. Želimo potaknuti gospodarski razvoj tako što ćemo smanjiti iznos početnih ulaganja za proizvodnu i poslovnu namjenu. Također, smanjenjem želimo pomoći razvoju poljoprivredne proizvodnje jer se odluka odnosi i na izgradnju i nadogradnju poljoprivrednih gospodarskih zgrada. Želimo utjecati i na razvoj turističkog potencijala Grada Lepoglave budući da su obuhvaćena i ulaganja u ugostiteljske objekte, hotele, kampove i ostale objekte za smještaj, pojasnio je gradonačelnik.