Održana sjednica Dječjeg gradskog vijeća

U gradskoj su se vijećnici u Lepoglavi 10. listopada okupili članovi Dječjeg gradskog vijeća Grada Lepoglave te održali redovitu sjednicu. Na sjednici su se raspravljalo o tome što je lokalna zajednica te kako oni i sva ostala djeca svojim angažmanom i djelovanjem mogu utjecati na njen život i razvoj.

Sjednici je nazočio gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić koji je izrazio zadovoljstvo zanimanjem koje članovi Dječjeg gradskog vijeća pokazuju za život lokalne zajednice. Pri tom je odgovarao na pitanja i prijedloge dječjih vijećnika. Najavio je da će Grad Lepoglava na raspolaganje Dječjem gradskom vijeću dati određena financijska sredstva koja će biti utrošena za namjenu za koju se Vijeće odluči i to potvrdi u demokratskoj proceduri. Jedan od prijedlog koji će se razmatrati je posjeta nekom od dječjih vijeća u susjednoj Sloveniji i upoznavanje s njihovim radom.

Dječje gradsko vijeće Grada Lepoglave predstavničko je tijelo djece s gradskog područja konstituirano 2021. godine s ciljem ostvarivanja prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Lepoglave. Čine ga izabrani članovi iz osnovni škola iz Lepoglave, Kamenice i Višnjice koji su za dječjeg gradonačelnika u tekućem mandatu izabrali Leona Funteka pod čijim je predsjedanjem održana i ova sjednica Dječjeg gradskog vijeća.