Održana Skupština Limene glazbe Lepoglava

Održana je godišnja skupština Limene glazbe Lepoglava. Nakon podnošenja izvješća za prošlu godinu, u kojem se ističe negativan utjecaj pandemije korona virusa na broj aktivnosti i nastupa, predstavljen je ambiciozan program rada za ovu godinu. Planira se nastavak rada s djecom u osnovnim školama. Uz pružanje glazbene edukacije, cilj je potaknuti mlade na bavljenje glazbom, a time i uključivanje u Limenu glazbu Lepoglava. S tim je ciljem sa Skupštine upućen poziv mladim glazbenicima da postanu članovi Limene glazbe Lepoglava i postanu dio orkestra koji baštini bogatu glazbenu tradiciju Lepoglave. Na Skupštini je istaknuta podrška Limenoj glazbi od strane Grada Lepoglave koja će se nastaviti. Tako će u ovoj Grad Lepoglava u cijelosti sufinancirati pohađanje osnovne glazbene škole za puhaće instrumente i udaraljke čime se stvaraju preduvjeti za širenje baze potencijalnih članova orkestra.

Orkestar planira i veći broj nastupa kako u inozemstvu, tako i u Hrvatskoj. Istaknuto je da Limena glazba Lepoglava aktivno sudjeluje u svim manifestacijama i obilježavanju državnih blagdana na gradskom području. Skupština je završena zahvalom dosadašnjem i dugogodišnjem dirigentu Željku Hutenu kojem je u znak sjećanja uručen prigodan dar. Ujedno, na Skupštini je dana podrška novom dirigentu Nikoli Zveru.