Održano javno izlaganje Prijedloga 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave

Do 1. lipnja 2023. godine traje javna rasprava o Prijedlogu 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave. U okviru provedbe postupka javne rasprave u gradskoj je vijećnici 23. svibnja održano javno izlaganje navedenog Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana. Obrazložena rješenja, smjernice i mjere iz Prijedloga zainteresiranim je građanima, ispred Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije, izrađivača Prijedloga, dala voditeljica njegove izrade Višnja Jalušić. Istaknula je pri tom da je Prijedlog izrađen temeljem odluke Grada Lepoglave o pokretanju njegove izrade i u skladu s važećim Zakonom o prostornom uređenju. 

– Prostorni plan je temeljni dokument koji služi definiranju prostora Grada Lepoglave u svim  segmentima njegova razvoja. Cilj nam je donijeti dokument koji će biti na korist svima stoga je pokrenuta javna rasprava u okviru koje se u kreiranje ovog dokumenta, svojim prijedlozima primjedbama i mišljenjima, mogu uključiti i građani. Nemamo ništa protiv da prijedlozi građana koji su u skladu sa Zakonom budu prihvaćeni i ugrađeni u ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana. – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.

 Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog 4. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Lepoglave mogu se dostavljati za čitavo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 01. lipnja 2023. godine.

Sve informacije o javnoj raspravi Prijedloga 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave nalaze se na službenoj internet stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr).