Projekt: OMOGUĆIMO ŽIVOT U VLASTITOM DOMU

Naziv projekta: “Omogućimo život u vlastitom domu”

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.  – 2027. 

 

Provoditelj projekta: Hrvatski crveni križ – Društvo crvenog križa Varaždinske županije

Partneri na projektu su: Općina Brezinica, Općina Breznički Hum, Općina Klenovnik, Općina Gornji Kneginec, Grad Lepoglava, Grad Novi Marof, Općina Sračinec, Općina Visoko, Grad Varaždinske Toplice

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustava zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi.

Opći cilj poziva: cilj projekta je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom na području djelovanja DCK Varaždinske županije, čime se pridonosi socijalnoj uključenosti i prevenciji institucionalizacije ciljne skupine.

U sklopu projekta pružat će se usluga potpore i podrške ( organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanja osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba ) za 180 pripadnika ciljne skupine, uz nabavu i podjelu paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, za što će biti zaposleno 30 pružatelja usluga.

Predviđeni broj zaposlenih žena pripadnica ciljanih skupina i krajnjih korisnika po gradovima i općinama:

 • Općina Breznica : 1 zaposlena osoba i 6 korisnika
 • Općina Breznički Hum: 3 zaposlene osobe i 18 korisnika
 • Općina Kneginec Gornji: 2 zaposlene osobe i 12 korisnika
 • Općina Klenovnik: 2 zaposlene osobe i 12 korisnika
 • Grad Lepoglava: 9 zaposlenih žena i 54 korisnika
 • Grad Novi Marof: 3 zaposlene osobe i 18 korisnika
 • Općina Sračinec: 5 zaposlenih osoba i 30 korisnika
 • Općina Visoko: 3 zaposlene osobe i 18 korisnika
 • Grad Varaždinske Toplice: 2 zaposlene žene i 12 korisnika

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija: 

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.485.000,00 eura
 • Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda ( ESF ).

Razdoblje provedbe projekta: 

 • Projekt će se provoditi od 24.02.2024. do 23.02.2027. godine

Predviđeno vrijeme za zapošljavanje: 33 mjeseca 

 • Od 01.05.2024. do 30.04.2027. godine