P.A.S. klub Lepoglava

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: P.A.S. klub Lepoglava

Sjedište i adresa: Lepoglava, Braće Radića 27

Broj telefona: 091 2278 305

E-mail i web adresa: p.a.s.lepoglava@gmail.com, http://paslepoglava.wordpress.com

Ukupan broj članova: 15

Odgovorna osoba: Bojan Migač

Misija ili svrha udruge: Edukacija