Planinarenje po Grobničkim Alpama

Članovi PD Vilinska špica Lepoglava su 10.04.2023. godine planinarili po Grobničkim Alpama. Polazak pohoda je bio iz Prijevoja Previjak (Prijevoj planina), a prvo je osvojen vrh Fratar (KT HPO 9.10., 1353 m). U planinarskom domu Hahlić su polaznici odvojeni. Jedna skupina je osvojila vrh Obruč (KT HPO 9.11., 1376 m), a druga je kroz južni vrh Paklenog i Bucovog platoa osvojila penjački vrh Napa.