POZIV – sjednica ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Na temelju članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/13, 43/13 i 51/13),

S A Z I V A M

sjednicu ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN Gradskog vijeća Grada Lepoglave
za dan 20.05.2016. godine / četvrtak / u 17,30 sati

koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12

D N E V N I R E D:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Lepoglave za 2015. godinu
2. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 2015. godini

a) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
b) Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2015. godinu
c) Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2015. godinu
d) Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2015. godinu
f) Program potreba u obrazovanju za 2015. godinu iznad školskog standarda
g) Programa poticanja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja za razdoblje od 2013. do 2015. godine, za 2015. godinu
3. Zaključak o raspoređivanju za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Lepoglave u 2016. godini
4. Ostala pitanja.

PREDSJEDNIK ODBORA
Robert Maček

POZIV