Poziv – Sjednica za Odbor za statut i poslovnik

Temeljem odredbe članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/13, 43/13 i 51/13),

S  A  Z  I  V  A  M

 

sjednicu  ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK  Gradskog vijeća Grada Lepoglave

za dan 20.01.2016. godine  / srijeda /  u 14,30  sati

 

koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12.

 

D N E V N I  R E D:

 

  1. Prijedlog pročišćenog teksta Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava
  2. Ostala pitanja.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                                  Zorislav Rodek, dr.vet.med., v.r.

 

POZIV