POZIV ZA PRIJAVU ŠTETA nakon proglašenja prirodne nepogode poplave i prirodne nepogode klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta na području grada Lepoglave

Župan Varaždinske županije donio je 24. svibnja 2023. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode poplave i Odluku o proglašenju prirodne nepogode klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta.

Pozivaju se građani s područja grada Lepoglave, da svoje prijave za nastalu štetu podnesu na propisanom obrascu uz potrebne priloge, u roku od 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode tj. od 24.05.2023. do 01.06.2023. godine , neposredno predajom u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave ili  putem e-pošte: lepoglava@lepoglava.hr

U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća, možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave na broj telefona 042/770-411, ili dolaskom u JUO Grada Lepoglave radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže i: 

            – preslika osobne iskaznice i

            – preslika kartice žiro računa.

U obrascu PN je nužno navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu na kojoj se nalazi, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture te MIBPG broj OPG-a.

Za štetu na građevinama uz obrazac PN potrebno je popuniti i dostaviti DODATAK obrascu PN te je poželjno priložiti i fotografije ( ukoliko ih prijavitelji posjeduju ). 

Grad Lepoglava