Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Lepoglavu

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22 ) gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje

OBAVIJEST

o početku javnog uvida u prijedlog

 Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Lepoglavu

 

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Lepoglavu (u daljnjem tekstu: Program) započet će 20. lipnja 2023. godine i trajat će do 4. srpnja 2023. godine.

Javni uvid u prijedlog Programa može se izvršiti na službenoj web stranici Grada Lepoglave www.lepoglava.hr te u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati.

Pozivaju se svi zainteresirani da najkasnije do 04. srpnja 2023. godine dostave svoje pisane  primjedbe na prijedlog Programa osobno, putem pošte na adresu Grad Lepoglava, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava ili email adresu:  lepoglava@lepoglava.hr                    

Primjedbe moraju biti čitko napisane, podnesene u navedenom roku uz navođenje imena i prezimena te adrese podnositelja u protivnom se neće uzeti u razmatranje.

Ova Obavijest objavit će se na oglasnoj ploči Grada Lepoglave, javnom glasilu i na mrežnoj stranici Grada Lepoglave www.lepoglava.hr.