Redovito održavanje i malčiranje uz nerazvrstane ceste

Uz redovito održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave, izvode se radovi malčiranja drvenastog raslinja uz nerazvrstane ceste i puteve. Također, vrši se čišćenje kanala, navoz kamenog materijala te probijanje zapuštenih dionica. Sredstva za redovito održavanje cesta koje obuhvaćaju i održavanje cestovne infrastrukture i prometne signalizacije osigurana su u proračunu i iznose 170 tisuća eura.