Rekonstrukcija (sanacija, adaptacija i nadogradnja) zgrade dječjeg vrtića i izgradnja pomoćne zgrade

Mjera 07 “Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020. 

Podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

Tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

 

Opis:

Projekt doprinosi ostvarivanju ciljeva navedenih u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i to pod Potreba 25. Razvoj temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 6B) Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima.

Ulaganjem u dogradnju, rekonstrukciju i opremanje Dječjeg vrtića Lepoglava razvija se društvena infrastruktura. Na taj način bit će stvoreni preduvjeti za dobru kvalitetu života u ruralnom području te će se pružiti atraktivan ambijent za mlade obitelji čime se pridonosi zaustavljanju depopulacije i osigurava dugoročna održivost ruralnih područja.

Zgrada Dječjeg vrtića Lepoglava je građevina javne i društvene namjene – predškolska ustanova, u kojoj se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi  od 17 mjeseci do 7 godina. Prostorno je kapacitiran za do 90 djece u četiri odgojno-obrazovne skupine, ukupne plošne podne površine (UPP) 1.101,98m2.

Projektom se predviđa zahvat rekonstrukcije kojim će se povećati kapacitet vrtića za jednu odgojno-obrazovnu skupinu od dvadesetoro djece u dobi od 13 do 17 mjeseci, UPP povećat će se za 382,41m2 i iznosit će 1.484,39 m2.  Projektom će se dobiti moderan, potpuno opremljeni prostor, oblikovan prema normativima Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08, 90/10) te drugim propisima RH.