Rekonstrukcija veliko nogometnog igrališta u Lepoglavi

Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije

Tip operacije 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Opis:

Projekt doprinosi ostvarenju ciljeva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i to Potreba 25. Razvoj temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 6B Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima.

Ulaganjem u rekonstrukciju veliko nogometnog igrališta u Lepoglavi razvija se sportska i društvena infrastruktura i na taj način se stvaraju preduvjeti za povećanje kvalitete života na ruralnim područjima i uključenosti građana u organizirane oblike sportskih aktivnosti zbog čega će se dodatno promovirati sport na području jedinice lokalne samouprave. Sve navedeno doprinijet će razvoju ruralnog područja kao i smanjenju depopulacije. Nogometno igralište u  Lepoglavi je sportski objekt javne i društvene namjene kojem je svrha omogućavanje održavanja sportskih aktivnosti. S obzirom na loše stanje travnjaka igrališta punog neravnina,  potrebno je izvršiti njegovu sanaciju. Projektom će s dobiti obnovljeni, moderan teren tj. veliko nogometno igralište koje u potpunosti ispunjava svrhu za koju je namijenjeno i omogućava korisnicima i građanima organizirano bavljenje sportskim aktivnostima.