REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE

Rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Lepoglave održanih 28. svibnja 2023. godine :

 

1. Rezultati izbora – Mjesni odbor Donja Višnjica

2. Rezultati izbora – Mjesni odbor Gornja Višnjica

3. Rezultati izbora – Mjesni odbor Zlogonje

4. Rezultati izbora – Mjesni odbor Kamenica

5. Rezultati izbora – Mjesni odbor Kameničko Podgorje

6. Rezultati izbora – Mjesni odbor Viletinec – Vulišinec

7. Rezultati izbora – Mjesni odbor Žarovnica

8. Rezultati izbora – Mjesni odbor Purga

9. Rezultati izbora – Mjesni odbor Očura

10. Rezultati izbora – Mjesni odbor Lepoglava

11. Rezultati izbora – Mjesni odbor Ves

                                                                                                          Gradsko izborno povjerenstvo za izbore članova vijeća

                                                                                                          mjesnih odbora na području Grada Lepoglave