Sanirane štete od posljedica nevremena

Gradske komunalne službe Grada Lepoglave sanirale su štete od posljedica nevremena koje je zahvatilo i lepoglavsko područje. Odmah po dojavama građana izašlo se na teren te su očišćeni svi propusti koji zbog nanosa različitih materijala nisu bili propusni. Također, produbljeni su kanali te uklonjeni nanosi blata i kamenja s nerazvrstanih cesta.  Najviše intervencija bilo je na području Mjesnog odbora Očura dok su vatrogasne službe intervenirale u raščišćavanju puteva u Čretu.