Sjednica Odbora za financije i proračunGradskog vijeća Grada Lepoglave za dan 27.06.2018. godine

Na temelju članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/13, 43/13, 51/13, 6/18),

S A Z I V A M

sjednicu ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN Gradskog vijeća Grada Lepoglave
za dan 27.06.2018. godine / srijeda/ u 18,30 sati

koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12

DNEVNI RED:

1. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 2017. godini
– Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2017. godinu
– Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2017. godinu
– Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2017. godinu
– Program potreba u obrazovanju za 2017. godinu iznad školskog standarda
– Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Lepoglave za razdoblje od 2017. do 2020. godine
– Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu grada Lepoglave za 2017. godinu
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu
3. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2018. godinu:
a) Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
b) Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
c) Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2018. godinu
d) Prijedlog Izmjena Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udruga građana i političkih stranaka za 2018. godinu
e) Prijedlog Izmjena Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2018. godinu
f) Prijedlog Izmjena Programa potreba u obrazovanju za 2018. godinu iznad školskog standarda
g) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2018. godinu
h) Prijedlog izmjena Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lepoglave za 2018. godinu

4. Ostala pitanja

PREDSJEDNIK ODBORA
Tonko Županić

POZIV (.pdf)