Sjednica Odbora za izbor i imenovanje

Temeljem odredbe članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/13 i 43/13),

SAZIVAM

sjednicu ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE Gradskog vijeća Grada Lepoglave
za dan 04.7.2017. godine / utorak / u 17,00 sati

koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
2. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Lepoglave
3. Ostalo.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Alen Mađar v.r.