Sjednica Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Lepoglave za dan 27.06.2018. godine

Temeljem odredbe članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/13, 43/13, 51/13 i 6/18),

S A Z I V A M

sjednicu ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK Gradskog vijeća Grada Lepoglave
za dan 27.06.2018. godine / SRIJEDA / u 18.30 sati

 

koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12.

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Lepoglave
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (sustav EDIP)
3. Ostalo.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Robert Dukarić, v.r

POZIV (.pdf)