Sprječavanje sukoba interesa

Obavijest iz članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

 

Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, OIB:79368224789, kao javni naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja definirani člankom 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi  ili s njima povezane osobe iz članka 77. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa.