Strategija razvoja 2014. – 2020.

Poštovani građani grada Lepoglave,

ulaskom Republike Hrvatske u članstvo Europske unije zadatak nam je donijeti Strategiju razvoja Grada Lepoglave u periodu 2014. – 2020. koja će biti temeljni strateški dokument definirajući optimalne razvojne pravce lokalnog područja uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja područja i okruženja.
Njezina važnost proizlazi iz činjenice da kreira sveobuhvatan razvoj na principima održivosti, optimalne iskorištenosti resursa (financijskih sredstava, ljudskog kadra, prirodnih i drugih resursa), postizanja razvojnih ciljeva te u konačnici, zadovoljstva svih stanovnika Grada Lepoglave.
Strategija razvoja će omogućiti gradu Lepoglavi planiranje, provedbu, kontrolu i evaluaciju gospodarskog, komunalnog i društvenog razvitka u periodu od 6 godina. Tijekom vremena događaju se razne promjene u životu građana, a većina promjena utječe i na razvoj samoga grada Lepoglave. Iz čega slijedi da je Strategiju razvoja potrebno pratiti i ažurirati, a to uključuje:
• Ocjenu stvarnog napretka provođenja plana,
• Ocjenu da li provođenje plana pokreće prema postizanju vizije
• Ocjenu potrebe revidiranja plana
• Realni aspekt i usklađenost s trenutnom situacijom

Također bitno je spomenuti da se potencijalnim investitorima daje uvid u strategiju zajednice u koju žele ulagati. S druge strane Strategija je kao osnovni dokument razvoja i smjera razvitka Grada Lepoglave do 2020. godine, temelj za privlačenje fondova EU i podloga za odluke o raspodjeli bespovratnih sredstava od strane resornih ministarstva

Cjelokupan proces izrade Strategije u skladu je sa zakonima i standardima EU-a budući je korištena standardna metodologija za izradu strateških razvojnih dokumenta. Prilikom definiranja Strategije vođene su mnoge rasprave s relevantnim zainteresiranim skupinama na temelju kojih su definirani ključni razvojni problemi i potrebe te mogu slobodno reći da grad Lepoglava dobiva izuzetno kvalitetan strateški dokument razvoja. Isto tako moramo biti svjesni da je ključna odgovornost provedbe Strategije na gradonačelniku, gradskoj vlasti i gradskoj upravi. Međutim, sami ne možemo puno. Stoga je idući korak da svojim primjerom partnerstva potaknemo suradnju relevantnih institucija, tvrtki i pojedinaca koji promišljaju proaktivno i dugoročno, a spremni su svoja znanja, vještine i iskustva uložiti u razvoj grada Lepoglave u kojem živimo.

Gradonačelnik Marijan Škvarić, dipl.ing.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA GRADSKE RAZVOJNE STRATEGIJE GRADA LEPOGLAVE 2014. – 2020. 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE