Svjetski dan Crvenog križa

Diljem svijeta obilježava se Svjetski dan Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca u znak počasti Henryju Dunantu, utemeljitelju Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koji je rođen 08. svibnja 1828. godine. Grad Lepoglava s 22.560 eura sufinancira program Društva Crvenog križa Varaždinske županije “Pomoć u kući starijim osobama na području Grada Lepoglave za 2023. godinu”.  Sufinanciranje programa Pomoć u kući Društva Crvenog križa Varaždinske županije jedan je od segmenata aktivne socijalne politike Grada Lepoglave koja se, s ciljem pružanja pomoći socijalno najugroženijoj skupini građana, već dugi niz godina uspješno provodi na području grada. Mjerama gradske socijalne politike, u koju spada i sufinanciranje navedenog programa, vodi se briga i o socijalno ranjivim skupinama  građana.