Tamburaški orkestar “Biseri” Kamenica

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Tamburaški orkestar “Biseri” Kamenica

Sjedište i adresa: Lepoglava, Kamenica 35H

Broj telefona: 042 701 107

E-mail i web adresa: os-kamenica-002@skole.htnet.hr

Ukupan broj članova: 24

Odgovorna osoba: Marija Rodek

Misija ili svrha udruge: Okupljanje građana koji se žele baviti tamburaškom glazbom