TEHNOLOŠKI CENTAR DRVNE INDUSTRIJE

Projekt Tehnološki centar drvne industrije započeo je još 2010.godine idejom da se izradi studija pod nazivom „Identifikacija kapitala područja za razvoj drvnog sektora“ izrađen od tvrtke MICRO projekti d.o.o. iz Splita. Tom studijom željeli smo pokazati potencijal drvno prerađivačkog sektora na širem području Grada Lepoglave te je iz tog razloga Studija i prezentirana na Ministarstvu gospodarstva iste godine. Nakon prezentacije i odlično odrađene studije dobili smo priliku učlaniti se u Klaster konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora RH i kao jedina Javna uprava biti u Upravnom odjelu istog klastera. Cijena studije „Identifikacija kapitala područja za razvoj drvnog sektora“ je 84.870,00 kn.

Nakon ulaska u Klaster konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora naša ideja putem studije bila je prezentirana na Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova gdje je prihvaćena te smo dobili tehničku pomoć Ministarstva u pogledu izrade 4 fazna izvještaja stručnjaka za provedbu cjelokupnog projekta. Procijenjen trošak izrade studije je 200.000,00 kuna te je u potpunosti bio financiran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.
Nakon izrađenih faznih izvješća projekt je bio spreman za kandidaturu za izradu Idejnog rješenja projekta te je isti prijavljen na natječaj Ministarstva i odobrena su sredstva u iznosu do 127.548,75 kuna za izradu idejnog rješenja.

Nakon provedenog postupka nabave kao najpovoljnija je odabrana tvrtka AMBIJENT-RST d.o.o. iz Slavonskog broda, ugovoreni je iznos od 42.250,00 kuna. Trošak je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 85%.

Nakon idejnog rješenja u suradnji sa tvrtkom Laknar Projekt j.d.o.o izrađen je Tehnološki elaborat gdje smo riješili problem strojnog parka budućeg centra te je taj trošak bio 23.750,00 kuna.
Idejno rješenje prezentirano je u susjednim europskim državama (Austrija, Slovenija, Mađarska) gdje je u sklopu Tehnološkog centra drvne industrije prezentirana i Poduzetnička zona Lepoglava, potencijali razvoja našega grada i prilike za ulaganje. Taj trošak u potpunosti je snosila Varaždinska županija te je isti moguće samo procijeniti.

Obzirom da su u međuvremenu sklopljeni brojni partnerski sporazumi na nacionalnoj i međunarodnoj razini, logični tijek je bio da se ishodi i građevinska dozvola za spomenuti projekt. Projekt je tako prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova gdje su odobrena sredstva u visini od 1.147.500,00 kuna za izradu Glavnog i izvedbenog projekta. Provedenim Javnim natječajem projektiranje je dobila tvrtka KONZALT-ING d.o.o. iz Zagreba te je ugovorena cijena od 625.000,00 kuna. Iznos je sufinanciralo Ministarstvo sa 85 %, te Varaždinska županija sa 0,5%.

Završenim poslom dobili smo Potvrdu Glavnog projekta te sve detalje o centru:

Viziju

Vizija ovog projekta je stvoriti razvojno-edukativno središte u kojemu će se primjenjivati nova znanja, moderna tehnologija te inovativna rješenja i dizajn u cilju povećanja proizvodnje namještaja s višom dodanom vrijednošću.

Projektni zadatak je stvoriti sponu, koja u ovom trenutku ne postoji, između inovatora/dizajnera i proizvodnje s jedna strane te proizvodnje i zahtjeva tržišta s druge strane. Formiranjem ovog centra stvara se mjesto pozitivne sinergije dizajna, proizvodnje i tržišta. Dizajn dobiva mogućnost realiziranja svojih ideja i zamisli te se fazu po fazu upoznaje s proizvodnim tehnologijama drvne industrije. Proizvodnja kojoj je razvoj pojedinačnih proizvoda često teret jer zaustavlja proizvodni proces uz nepoznati ishod, oslobođena je istog te dobiva tehnološki razrađen, ispitan i gotov proizvod za serijsku proizvodnju kojeg je tržište već prihvatilo. A osim toga dobiva i smjernice za tehnološke investicije i razvoj. Tržište dobiva stalan izvor novih, inovativnih, svježih proizvoda koje svojim filterima odbacuje ili prihvaća i reverzibilno angažira proizvodnju. Stvaranjem ovog i sličnih modela Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava oblikuje zatvoreni razvojno-proizvodni proces kojim osigurava svoju samoodrživost, stalan rast te konstantno ulaganje u nove tehnologije.

Namjena i funkcija Tehnološkog centra drvne industrije Lepoglava

Osnovna namjena ovog razvojno-edukativnog objekta je izrada uzoraka i prototipa „0“ serije te ispitivanje konstrukcijskih rješenja i kvalitete u fazama razvoja proizvoda kao i gotovih prototipa.
Korisnici ovog centra su:  
   – dizajneri proizvoda i interijera
   – fakulteti
   – znanstveno-istraživačke institucije
   – arhitekti
   – razvojno-edukativne grupe i udruženja
   – klasteri
   – izvozno orjentirana mala i srednja poduzeća
   – trgovačka društva
   – privatni korisnici
   – i ostali.

Djelatnosti koje će se provoditi u centru su sljedeće:

   a) dizajniranje namještaja
   b) izrada nacrta i konstrukcija primjenom modernih programskih alata
   c) razrada i optimizacija tehnoloških procesa
   d) izrada uzoraka i prototipa
   e) edukacija dizajnera i arhitekata o drvnoj tehnologiji u suradnji s znanstveno istraživačkim ustanovama
   f) edukacija poduzetnika proizvođača namještaja
   g) prezentacije i promocije proizvoda prema tržištu
   h) simulacije i analize proizvodnih procesa
   i) organizacije seminara i stručnih radionica i edukacija
   j) davanje strojnog parka u najam
   k) savjetodavne usluge
Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava planira djelovati na području sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske, grada Zagreba te sjeverne Italije, Slovenije, Austrije i Mađarske (ovo je vezano uz postojeće partnerstvo na projektu)

Opis tehnološkog procesa

Tehničko-tehnološki projekt predviđen je za područje izrade uzoraka i prototipa za dva segmenta proizvodnje namještaja:
   a) Proizvodnja stolaca
   b) Proizvodnja kreveta
Odabrana tehnologija je drvoprerađivačka i fokusirana je na masivno drvo kao sirovinu, ali moguće je obrađivati i druge materijale kao npr. plastiku, polistiren – stiropor, kerock/koryan, aluminijske tanke ploče, kompozitne materijale – kompact i sl. ako je takva obrada dozvoljena karakteristikama pojednih strojeva.
Prilikom odabira strojeva osnovne smjernice su bile fleksibilnost, napredna tehnološka rješenja, CNC upravljanje te mogućnost integracije s CAD alatima i ERP kojega će provesti znanstveno-istraživačka ustanova.

Vrste proizvoda i tehnološki proces

Tehnološki proces i izbor strojeva – tehnologije predviđeni su za izradu uzoraka i prototipa ciljano na dva razreda unutar područja proizvodnje namještaja DN-36 (prema klasifikaciji djelatnosti RH) i to:
   – izrada stolaca iz masivnog drveta (razred 36.11. Proizvodnja stolaca i …)
   – izrada kreveta iz masivnog drveta (razred 36.14. Proizvodnja ostalog namještaja)
Obzirom da je izabrana tehnologija širokog područja rad i visokog stupnja fleksibilnosti moguće je raditi puno širi spektar proizvoda koji u ovom tehnološkom projektu neće biti opisan. Ali shodno dinamičnim tržišnim promjenama potrebno je predvidjeti mogućnost proširenja na nove vrste proizvoda kao npr. izrada uzoraka ostalih proizvoda od drva : razred 20.51. (drške i dijelovi za alate, pribora za kuhinju i jelo, vješalice kutije i sl.) kako bi se brzo prilagodilo tržišnim zahtjevima.

Planirano je razvijati proizvode više dodane vrijednosti gledano unutar „tržišne piramide“ tj. proizvode srednje-višeg prema visokom cijenskom razredu. To znači da gotovi izlazni proizvod treba biti visoke kvalitete obrade da može zadovoljiti i zahtjevne ekskluzivne kupce.

Kako bi se ovo sve moglo kvalitetno i detaljno odraditi, temeljem ugovora o uslugama za provedbu projekta isplaćen je voditelju projekta iznos od 125.733,12 kuna u 2014. godini i 177.198,58 kuna u 2015. godini.

Ovim projektom smo uspjeli dići gospodarsku sliku Grada Lepoglave te osigurati svijetlu budućnost drvoprerađivačkog sektora sjeverne regije Republike Hrvatske. Naš projekt su prepoznale i brojne ustanove sa kojima smo potpisali Partnerske sporazume i to: Varaždinska županija, Krapinsko – zagorska županija, Međumurska županija, Koprivničko – križevačka županija, Bjelovarsko – bilogorska županija, Hrvatska gospodarska komora, Friuli centar Inovazzione Udine, Fakultet šumarstva, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova te mala i srednja poduzeća.

Procijenjena vrijednost izgradnje novog centra iznosu 90 milijuna kuna, prema svoj projektnoj dokumentaciji koja se sastoji od 10 mapa i to:
   1. Arhitektonski projekt
   2. Arhitektonski projekt – plan oplate
   3. Arhitektonski projekt – interijer
   4. Građevinski projekt – armiranobetonske konstrukcije
   5. Građevinski projekt – čelične konstrukcije
   6. Građevinski projekt – vodoopskrbe, odvodnje i hidratantske mreže
   7. Građevinski projekt – niskogradnje
   8. Strojarski projekt – grijanja, hlađenja i ventilacije
   9. Elektrotehnički projekt – instalacija jake i slabe struje
   10. Elektrotehnički projekt – vatrodojave
Želja da projekt ove godine prijavimo na Natječaj koji će se otvoriti na Ministarstvu gospodarstva (ožujak 2016)., nadalje na Natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja (lipanj 2016.) te na Ministarstvo obrta i poduzetništva (kraj 2017.) sa udjelima sufinanciranja od 85 % do 100%.

Ovo je jedini projekt Grada Lepoglave ikada uvršten na listi PNI (Projekti od nacionalnog interesa) u Ministarstvu gospodarstva što i samo govori o kvaliteti tehničko-projektne dokumentacije i procedure kao i o stručnosti same idejne strukture projekta.