Traju radovi na sanaciji klizišta u Gaveznici i Muričevcu

Početak godine, unatoč zimskom vremenu, u Gradu Lepoglavi u znaku je građevinskih radova. Na dvije lokacije – na području naselja Muričevec i području Gaveznice, traju radovi na sanaciji dvaju klizišta.

– I u novoj smo godini, s njenim početkom, nastavili smo s radovima na uređenju komunalne i društvene infrastrukture. Najveći građevinski zahvati trenutno se izvode u okviru sanacije klizišta nastalih uslijed potresa i kasnijih vremenskih utjecaja. Saniramo ih kako bismo zaustavili njihovo daljnje širenje te zaštiti gradsku infrastrukturu i imovinu naših građana., istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Sanacija se izvodi sredstvima (riječ je o nešto više od 220.000 eura) koje je Grad Lepoglava u 100% iznosu osigurao iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju triju klizišta – navedenih klizišta u Gaveznici i Muričevcu te klizišta u Lepoglavskoj Vesi.