Turističko kulturno informativni centar

Krajem 2007. godine Grad Lepoglava je započeo s provođenjem projekta za osnivanje TCIC-a (Tourist and Cultural Information Centre Lepoglava) u vrijednosti od 981.037,02 eura, od čega je 74,15% sredstava (727.438,94 Eura) sufinancirano iz programa PHARE 2005. Preostalih 253.598,08 eura financirali su Grad Lepoglava i njegovi partneri u projektu.

Svrha projekta bila je ukloniti nedostatke turističke infrastrukture, manjak informacija o turističkim atrakcijama i događanjima, nepostojanja kanala širenja informacija i manjak interesa za događanja u lepoglavskoj regiji. Namjera projekta TCIC-a je dogradnja prostora i infrastrukture koja će služiti pružanju svih informacija vezanih za turizam i kulturu u lepoglavskoj regiji te će biti mjesto podrške postojećim kulturnim i turističkim događanjima.

Uloga poslovanja TKIC-a je pružanje infrastukturne podrške kulturnim i turističkim subjektima određujući osnovne smjernice i načine korištenja prirodnih i kulturnih potencijala i vrednota Lepoglave te služeći kao veza između tražitelja i pružatelja usluga u stvaranju konkretnih turističkih proizvoda regije.