Udruga “Lepoglavski ahat”

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Udruga “Lepoglavski ahat”

Sjedište i adresa: Lepoglava, Trakošćanska 26

Broj telefona: 098 1826 579

E-mail i web adresa: damir.vrtar@vz.t-com.hr

Ukupan broj članova: 28

Odgovorna osoba: Damir Vrtar

Misija ili svrha udruge: Promicanje geoloških spoznaja, razvoj geoturizma