Udruga ljubitelja malih životinja

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Udruga ljubitelja malih životinja Lepoglava

Sjedište i adresa: Lepoglava, Hrvatskih pavlina 22

Broj telefona: 042 791 515

E-mail i web adresa: nema evidentiranih podataka

Ukupan broj članova: 47

Odgovorna osoba: Franjo Ribić

Misija ili svrha udruge: nema evidentiranih podataka