Udruga privatnih šumovlasnika “Kesten”

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Udruga privatnih šumovlasnika “Kesten”

Sjedište i adresa: Lepoglava, Antuna Mihanovića 12

Broj telefona: 099 2151 377

E-mail i web adresa: zupanicm@sumins.hr

Ukupan broj članova: 120

Odgovorna osoba: Tomo Rešetar

Misija ili svrha udruge: Zaštita interesnih ciljeva i unapređenje gospodarenja privatnim šumama na području grada Lepoglave