Udruga slijepih Varaždinske županije

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Udruga slijepih Varaždinske županije

Sjedište i adresa: Varaždin, Trg Slobode 10

Broj telefona: 042 213 185

E-mail i web adresa: udruga.slijepih.varazdin@vz.t-com.hr

Ukupan broj članova: 219

Odgovorna osoba: Davor Janjušević

Misija ili svrha udruge: Nabavka materijala za članove, realiziranje raznih povlastica i izdavanje potvrda, uvjerenja, organizacija raznih edukacija (tečajevi za rad na računalu prilagođeni slijepima, hodanje uz pomoć bijelog štapa i dr.), organiziranje izleta i ostalog iz programa rada