Udruga “Sunce”

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Udruga “IVANEČKO SUNCE” za osobe s mentalnom retardacijom

Sjedište i adresa: Ivanec, Ljudevita Gaja 13

Broj telefona: 042 784 393

E-mail i web adresa: udruga.ivanecko.sunce@gmail.com

Ukupan broj članova: 68

Odgovorna osoba: Ljerka Rogina

Misija ili svrha udruge: Pomoć i unaprjeđivanje kvalitete života osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji