Udruga tjelesnih invalida (ILO) Ivanec

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Udruga tjelesnih invalida (ILO) Ivanec

Sjedište i adresa: Ivanec, Trg hrvatski ivanovaca 4

Broj telefona: 042 784 460

E-mail i web adresa: uti.ilo@vz.t-com.hr, uti-ilo.hr

Ukupan broj članova: 356

Odgovorna osoba: Tomislav Kušen

Misija ili svrha udruge: Pružati i davati pomoć osobama s invaliditetom