Udruga umirovljenika Lepoglava

OPĆI PODACI O UDRUZI

Naziv: Udruga umirovljenika Lepoglava

Sjedište i adresa: Lepoglava, Trg kralja Tomislava 6

Broj telefona: 042 792 192

E-mail i web adresa: nema evidentiranih podataka

Ukupan broj članova: 335

Odgovorna osoba: Ignac Lončar

Misija ili svrha udruge: nema evidentiranih podataka